Förintelsen 1933 - 1945

45 röster
64045 visningar
uppladdat: 2007-05-30
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Flera miljoner civila européer mördades på ofattbara sätt under den tid då nazisterna styrde Tyskland och delar av Europa. Detta kallas förintelsen. Nazisternas antisemitistiska tankar och uppfattningar om att världen måste renas från judar, men också zigenare, handikappade och homosexuella m.fl. resulterade i att människor förföljdes och deporterades för att dö en ovärdig och hemsk död. Den person man huvudsakligen kan lägga skulden för detta på är Adolf Hitler som var den Nazistiska ledaren. Utan Adolf Hitler hade sannolikt inte Förintelsen inträffat, men kan man skylla hela förintelsen på Hitler? Hur kunde nazisterna behandla judarna och de ”asociala” på ett sånt hemskt sätt? Skulle det gått att förhindra förintelsen? Detta är frågor som ofta kommer upp i mitt huvud, men den frågan som jag funderar mest på och som kanske inte är den lättaste att svara på är: Hur kunde detta ske?! I denna faktadel om förintelsen och dess innebörd får du svar på dessa frågor men också annan information om antisemitism, nazism och rasism som är viktig för att kunna få att få förståelse för företeelserna i nutid.

----------

Adolf Hitler

Hitler föddes den 20 april 1889 i Braunau i Österrike. Under sin första skoltid var han mycket duktig i skolan, men senare hade han svårigheter att anpassa sig till skolan och slutade utan studentexamen. Hans lärare sa att han var mycket begåvad men att han saknade självdisciplin. 1907 flyttade han till Wien, utan någon utbildning, i hopp om att bli antagen vid konst akademin – vilket han inte blev. Ungefär 1909 försvann Hitler in i fattigdomen. Han blev hemlös och fick försöka leva på ytterst låga villkor. Han försökte tigga för att få ihop några slantar till mat, vilket inte fungerade så bra. Slutligen började han måla vykort som han sålde och på så sätt förbättrades hans situation en aning.

Under Hitlers första tid i Wien var han inte antisemit, tvärtom så beundrade han många judar och uttryckte mycket tacksamhet för den judiska välgörenheten som han tog hjälp av under sina svåra perioder. Två av hans närmaste vänner var judar. Men i Wien mötte han också mycket nationalism och antisemitism som påverkade Hitlers tankar och åsikter. När han sedan lämnade Wien 1913 för att flytta till München var han en övertygad nationalist och antisemit. Väl i München fortsatte han sitt liv som konstnär.

I september 1919 gick han med i DAP, Deutsche Arbeiterpartei (Tyska arbetarpartiet), och blev invald i dess ledning med ansvar för offentlighetsarbete och propaganda. Tack vare sin förmåga at tala och få med sig folket fick Hitler snabbt en politisk karriär. I februari 1920 ändrade partiet namn till Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, NSDAP (Nationalsocialistiska tyska arbetarpartiet) och gjorde hakkorset till partisymbol. 1921 erkändes han som huvudsaklig ledare för partiet. I februari 1924 dömdes Hitler till fem års fängelse för att han anklagades för högförräderi, men släpptes fri redan i december samma år. I fängelset skrev Hitler boken Mein Kampf (Min kamp) där han beskriver sitt liv, sin uppgörelse med tysk politik och sin nationalistiska och antisemitistiska världsåskådning.

Efter frisläppningen fortsatte han med politiken och återskapade NSDAP. Partiet fick sitt genombrott först sommaren 1929 genom en kampanj mot Youngplanen. Hitler, hans parti och nazisterna blev mer och mer kända. Hösten 1929 under den ekonomiska och politiska krisen anslöt sig allt fler väljare till NSDAP och 1932 vann nazisterna valet och blev det största partiet i riksdagen. Hitler ställde under dessa år upp i rikspresidentvalet men förlorade i två valomgångar mot Hindenburg. När Hindenburg avled i augusti 1934 övertog Hitler dennes ämbete och hade nu hela tyskland i sina händer. På kort tid byggde Hitler upp ett styre där nazisterna och antisemiterna ansåg sig vara överhuvud över judarna och de ”asociala”.

Ett av Hitlers mål var att skapa vad han kallade ”Det tredje riket”, en ny tysk stormakt. 1938 tog Hitler kommandot över krigsmakten, han var nu beredd att gå i krig. Den 1 september 1939 invaderade Tyskland Polen, detta blev starten på Andra världskriget. Kriget skulle sedan komma att pågå i 6 år och flertalet europeiska länder skulle bli invaderade av den tyska armén. I slutskedet av kriget gav Hitler upp och dagen efter, den 30 april 1945, begick han självmord i sin bunker i Berlin.

Hitler som person var mycket drömmande och levde i någon sorts ”fantasivärld”. Han var en mycket skicklig och taktisk politiker. Tack vare sin agitator förmåga fick han anhängare som blev bundna till att höra hans politiska tal. Hitlers antisemitistiska tankar fick han efter att ha mött mycket av detta under sin tid i Wien. I sin bok ”Mein Kampf” beskriver han sitt ställningstagande av judefrågan:

”Alltsedan jag hade börjat sysselsätta mig med denna fråga och blivit medveten om judarna, framstod Wien i ett annat ljus än tidigare. Varhelst jag gick började jag se judar, och ju fler jag såg, desto tydligare skilde de sig i mina ögon från resten av mänskligheten. I synnerhet innerstaden och områdena norr om Donaukanalen myllrade av människor som även utvändigt hade förlorat all likhet med tyskar… så småningom började jag hata dem.”

Trots detta framgår det att Hitlers far bar judiskt blod, och därför även Hitler själv. Han hade även flera judiska vänner. Under andra världskriget lät Hitler döda judar och ”asociala”. Till gruppen asociala tillhörde bl.a. fattiga, tiggare och personer som inte tagit sig ett arbete. Till denna grupp hade Hitler själv tillhört, men hur kunde han då låta detta hända?


Två personer som ofta nämns i samband med Förintelsen och andra världskriget är Heinrich Himmler och Hermann Göring. Dessa två män var Hitlers närmaste förtrogna och var, precis som Hitler, tysk- nazistiska politiker.

---------

Antisemitism

Att vara antisemit innebär att man är fientlig mot judar och judendomen. Ordet kommer från grekiskans Anti, som betyder mot, och semit, som i denna sammanställning betyder jude. Antisemitismen uppkom inte under andra världskrigets Nazistiska period, utan fanns redan innan. Redan i samband med kristendomens födelse började förföljelsen av judar. De kristna var ju från första början judar, men alla judar blev inte kristna. Därför uppstod konflikter mellan folken i de två religionerna. De kristna pekade senare ut judarna som ”Kristus mördare”.

Redan under slutet av 300-talet och början på 400- talet skapades lagar som riktade sig mot judar. De förbjöds att bygga synagogor, de fick inte gifta sig med kristna, de fick inte äga jord och stängdes ute från de flesta yrken.

Senare började judar föras bort till särskilda stadsdelar för judar, s.k. getton. Första gettot upprättades i Venedig år 1516.

Redan tidigt började myter om judar spridas. De kunde t ex handla om att judarna påstods använda blod från kristna barn vid sina påskritualer, och att de i samband med digerdöden (1348-1350) påstods förgifta brunnar.

På 1700- talet minskade judehatet i Västeuropa och efter den franska revolutionen på 1800- talet fick judarna full medborgarrätt i Frankrike men också i andra länder.

I slutet av 1800- talet började ett rykte om att judarna hotade ta över världen att cirkulera. Den judiska rasen ansågs vara ute efter att förinta den vita ”ariska” (begrepp som användes för vita kristna) rasen. Detta använde sig nazisterna av under förintelsen.
I tredje rikets Tyskland såg Nazisterna som sin uppgift att rensa tyskland och Europa från judar.

Antisemitismen präglas vidare av Nazismen. Som nazist har man en föreställning om att de ”starka” ska härska över de ”svaga” i samhället, s.k. herrefolk, och att de starkare inte ska beblanda sig med de svagare utan istället renodla sin särart. I förintelsen och andra världskrigets fall, Judar och ”asociala”.

----------

Nynazism

I och med att Tyskland besegrades i andra världskriget ansågs nazismen ha upphört. Men några decennier senare, ungefär på 1960- talet, började åter nazistiska grupper uppträda, man pratade då om Nynazism. Några större skillnader mellan nazism och nynazism finns dock inte då det finns en tydlig koppling mellan mellankrigstidens nazistiska partier och dagens nazistiska rörelser. De skillnader som finns kan förklaras med att ideologier påverkas av samhällets utveckling. Nynazism är alltså benämningen på den nazism som funnits kvar efter nazitysklands fall på 1940- talet.
Det finns en nationalsocialistisk grupp som påstår att förintelsen aldrig inträffat, denna grupp kallas förnekarna. Nazisternas systematiska massmord på judar under andra världskriget hävdas bland förnekarna vara en bluff.

----------

Rasism

Den ursprungliga rasistiska formen ligger till grund på en bild om att mänskligheten kan delas in i grupper efter raser, med urskiljbar särart. De hävdar att det finns biologiska skillnader mellan dessa raser, både till det yttre och inre. Raserna delas in i en rashierarki där den rasistiska rasen anses vara bättre än de andra. Likväl så har den naturvetenskapliga forskningen visat att detta inte har någon betydelse, de biologiska skillnaderna mellan människor har inte betydelse för dens egenskaper. Rasism förekommer utöver världen, några av de grupper som utsatts för förtryck är ”svarta”, zigenare, indianer m.fl.

----------

Versaillesfreden

Efter första världskriget gjordes fredsavtal mellan västmakterna och Tyskland. Avtalen kallas Versaillesfreden och bestämdes till stor del av Frankrike, Storbritannien och USA och var riktade mot de länder som tillhörde den förlorande sidan av kriget, bl.a. Tyskland. Tyskarna ansåg de hårda villkoren som hårda och orättvisa och protesterade, men de gick ej att förhandla om.
På grund av villkoren blev Tysklands möjligheter att återhämta sig efter kriget blev dåliga. Tyskland var tvunget att betala ett stort krigsskadestånd till en del länder i Ententen, framförallt till Frankrike och Belgien. De var också tvungna att avstå från sina samtliga kolonier, de förbjöds dessutom viss krigsindustri och de fick bara rätt till en armé på 100 000 man.

När Hitler nu började rusta upp en armé, bestred han mot Versaillesfredens regel om att Tyskarna inte fick ha en armé med mer än 100 000 man. Ledarna i väst tyckte att Hitler och hans armé kunde erbjuda ett bra försvar mot fienden i öst. Men Hitler planerade mer än så. Han ville återerövra de områden som Tyskland förlorat efter första världskriget och dessutom föra ett utrotningskrig mot judarna.

----------

Kristallnatten

Den 7 november 1938 sköt en ung judisk man ihjäl en anställd på den tyska ambassaden i Paris. Detta var p.g.a. att mannens föräldrar en vecka tidigare hade blivit utvisade från Tyskland. När den tyske anställde dog av sina skador, gav propagandaministern Josef Goebbels instruktioner om mobilisering av partiaktivister. Dessa satte igång den största pogromen (våldsam judeförföljelse) i Europa i modern tid. Under natten mellan den 9 och 10 november förstördes hundratals synagogor över hela Tyskland och tusentals judeägda affärer blev vandaliserade och plundrade. Hundratals judar mördades och tiotusentals sattes i koncentrationsläger. Till råga på det så fick judarna skulden för det hela och judiska organisationer tvingades att betala skadestånd till staten. Judiska affärsägare ålades sedan att städa upp på gatorna.

----------

Förintelsen

Under förintelsen räknas att ungefär sex miljoner judar dödades eller avled på grund av Nazisternas agerande. Ungefär tre miljoner dog i koncentrationslägre och resten tre miljoner dog i massavrättning, av svält eller under transport. Förutom de judar som dog så dödades ca fem miljoner zigenare, serber, motståndare till nazismen, homosexuella, Jehovas vittne, handikappade, kriminella och asociala (t ex tiggare, prostituerade och gatuförsäljare m.fl.) Anledningen var att nazisterna ansåg att den ariska rasen måste hållas ren från sjuka och svaga, de som tillhörde denna grupp av människor. Resultaten kunde man se först när Polen befriats från de Tyska ockupanterna och Tyskland erövrats.

Tyskland ockuperade länder, samlade ihop judarna i dessa länder och förde dom till koncentrationsläger eller förintelseläger. Det fanns hundratals koncentrationsläger i Tyskland, där fick de ”arbetsdugliga” judarna arbeta sig till döds. De som inte var ”arbetsdugliga” fördes till förintelseläger där de omedelbart avrättades. Det fanns sex sådana läger; Auschwitz- Birkenau, Belzec, Chelmno, Majdanek, Sobibor och Treblinka. Alla var belägna i Polen. Förintelselägren var utrotningsläger med speciell apparatur avsedd för systematiskt massmord, det enda syftet var att döda.

Till lägren kom fullastade tåg med människor från hela Europa. De färdades under fruktansvärda förhållanden, oftast i godsvagnar. Kvinnor, män och barn fördes mot sin död. De som fördes till förintelselägren gasades ihjäl direkt, inte många överlevde lägren.

Hitlers mål med förintelsen var att rensa Europa från judar som ansågs vara fiender till det tyska folket.

För att förstå varför just judarna valdes för utrotning av nazisterna måsta man komma till insikt om deras förvridna världssyn, enligt vilken judar sågs som en ”icke- ras” vars mål var att ta över världen. Nazisterna ansåg därför att det var deras plikt att utgallra judarna som utgjorde ett hot mot den överlägsna ariska arten.

I förintelsens sammanhang hör man ofta mycket om ”den slutliga lösningen av judefrågan”(”Die Endlösung der judefrage”). Termen användes som kodnamn under förintelsen och avser Tysklands planer på att döda alla judar i Europa och utrota judendomen.

I samband med Nazisternas politiska framgång upprättades, 1933, det första koncentrationslägret, Dachau. Där spärrades främst politiska motståndare in. Strax efter, 1934, började den riktiga förföljelsen av judarna. År 1935 fråntogs judarna sitt medborgarskap och de förbjöds också från att ägna sig åt vissa yrken. Under åren 1934 och 1935 stiftades över 400 lagar som minskade judarnas rättigheter, T.ex. förbjöds äktenskap mellan tyskar och personer av ”främmande raser” och ”defekta” personer. Man räknar med att året 1933 var starten på förintelsen då Dachau upprättades. Men det systematiska massmördandet påbörjads först i juni 1941 när tyskland invaderade Sovjetunionen.

----------

Sammanfattning av ”förintelseåren”

1933
Hitler blir rikskansler och återuppbygger NSDAP efter att det förbjöds i samband med hans fängelsestraff.
Maktövertagande och likriktning markerar de första stegen på Hitlers väg mot diktatur.
Fördrivning, flykt och exil - judar och motståndare till nazismen tvingas utomlands.
Första koncentrationslägret, Dachau, upprättas.
Nazisterna håller bokbål i Berlin, böcker med judiska författare bränns.
NSDAP blir det enda tillåtna partiet i Tyskland.
Lagar instiftades som tillät tvångssterilisering av zigenare, utvecklingsstörda och färgade tyskar.

1934
Nazisternas utrikespolitik siktar mot ett angreppskrig.
Tyska presidenten, Paul von Hindenburg, dör.
Hitler utropar sig som ledare för ”det tredje rikets Tyskland”.
Homosexuella arresteras i hela Tyskland.

1935
Nürnberglagarna utfärdas; lagar med syfte att reglera ”judefrågan”, de förbjöds äktenskap och sexuella relationer mellan arier och judar. Judarna miste sitt tyska medborgarskap, och judiska barn fick inte gå i samma skolor som tyska barn.

1936
Hitler bryter mot Versaillesfreden, tyska trupper ockuperade det demilitariserade Rhenlandet.
Hitler öppnar olympiska spelen i Berlin.

1937

1938
Bestämmelser inleds om att all judisk egendom ska registreras.
Hitler inlemmar Österrike.
Hitler lägger beslag på Sudetområdet som då tillhörde Tjeckoslovakien.
Kristallnatten inträffar
Jakten på judiska medborgare fortsätter.

1939
Hitler har tagit över både Österrike och Tjeckoslovakien och börjar planera en invasion av Polen.
Angreppen på Polen den 1 september utlöser ett världskrig.
Nazisterna inför bestämmelser som tvingar de polska judarna bort från sina hem till särskilda områden i städerna, s.k. getton.

1940
Tyskland ockuperar Danmark, Norge, Belgien, Holland och Frankrike.
Flera hundra stora och små getton bildas i Polen och Östeuropa.
Koncentrationslägret Auschwitz byggs.

1941
Tyskland anfaller Sovjetunionen.
Himmler ger order om att ett läger till ska byggas i Birkenau, Auschwitz II.
Förberedelser för ”en total lösning av judefrågan” inleds.
Judar förbjuds att emigrera från Tyskland.
Nazisterna börjar förbereda Förintelsen, Görings ger order som ger SS fullmakt att förbereda ”en total lösning av judefrågan”.
Japan anfaller Pearl Harbor.
USA går med i kriget.
I lägret Chelmno i Polen görs den första gasningen av judar i ett förintelseläger.

1942
Den riktiga förintelsen av judar börjar.
Första gasningen av judar i Auschwitz görs.
Judar i Västeuropa måste bära den gula davidsstjärnan.
Himmler ger order om att utrotningen av judar i Holland måste vara avslutad under året.
De allierade uppger att de som dödar judar skall straffas efter kriget.

1943
Uppror i Warszawas getto bryter ut. Upproret slås ner och gettot förstörs.
Hitler förbjuder att den ”slutgiltiga lösningen” omnämns offentligt.

1944
Tyskland ockuperar Ungern och deporterar ungerska judar till förintelseläger.
Dödandet med gaskammarna i Auschwitz upphör.
Förintelselägret Majdanek befrias av den Röda armén.
Tyska officerare försöker mörda Hitler.
Paris befrias.

1945
I januari evakueras Auschwitz av SS och fångarna tvingas gå så kallade dödsmarscher mot Tyskland.
Koncentrationslägren Auschwitz, Buchenwald, Bergen- Belsen och Ravensbrück befrias av Röda armén, amerikanska styrkor, brittiska styrkor samt sovjetiska styrkor.
Hitler begår självmord.
Tyskland kapitulerar, kriget i Europa är slut.
Atombomber släpps över Japan.
Japan kapitulerar.
Andra världskriget slut.

----------

Analys

Kan man skylla hela förintelsen på Hitler?
Hitler hade ett stort ansvar för förintelsens inträffande och därmed dödandet av judar. Utan Hitler som politisk ledare hade förmodligen förintelsen inte inträffat. Men jag tycker inte man kan lägga hela skulden på Hitler, en ensam person kan ju knappast starta ett världskrig och döda uppemot sex miljoner judar. Så om man nu ska ”skylla” på någon eller några så är det i så fall hela tyska folket, eller i stort sett hela folket. Det fanns ju trots allt motståndare som var tyskar. Något jag förundras över och har svårt att leva mig in i är hur Hitler fick med sig allt folk och fick dem att få samma åsikter och uppfattningar som honom. Hitler var en bra talare med förmåga att få folket att lyssna och ta del av hans tal, är det allt som behövs för att få sin vilja igenom? Fick det tyska folket möjlighet att själva tänka över och ta ställning till deras politiska uppfattningar? Jag tror att det tyska folket behövde någon som kunde styra och ställa i landet eftersom förhållandena efter första världskriget inte var de bästa. Hitler kom då som en räddare i nöden och skyllde allt dåligt på judarna, som också hävdades försöka ta över världen.

En sak jag har svårt att förstå är hur Hitler kunde få folket, eller de krigsinblandade, att göra så hemska saker mot judarna. Hur de kunde behandla judiska kvinnor, män och barn som om de inte var värda någonting, vilket de inte heller ansågs vara, och döda dom på oförståliga sätt, för att sedan gå hem till sina familjer och låtsas om som om ingenting hänt. Hade de inga skuldkänslor för vad de gjort?! Ingen normal människa kan väl, enligt min mening, döda någon, eller i detta fall flera, utan att må dåligt och få skuldkänslor eller dåligt samvete. Vad var de för några människor egentligen?! Själv skulle jag aldrig ens kunna sno en godisklubba utan att få dåligt samvete.

Något som rör mig mycket är vad Heinrich Himmler sa under ett tal om ”utrotandet av det judiska folket”:

”Vi hade den moraliska rätten, vi hade plikten gentemot vårt folk att döda detta folk som ville döda oss (…) Vi har fullgjort denna ytterst svåra plikt av kärlek till vårt folk. Och vi har inte tagit någon skada av det i vårt inre, i vår själ, i vår karaktär.”
(… Om detta må ni berätta… sid. 46)

Min reflektion av talet då, ”Vi hade den moraliska rätten…”, vem har rätt till att döda flera miljoner, enligt min mening, oskyldiga människor bara för att de har en viss religion? De är fortfarande människor, helt vanliga människor, precis som du och jag. Ingen har ”rätt” till att döda!
Myten om att judarna ville döda ”den ariska rasen” och ta över världen var antagligen bara en myt, som tyskarna tog på fullaste allvar. Menar dom då att allt skedde endast i självförsvar? Eller skapades myten som en anledning till att utrota judendomen? Vem eller hur myten startade vet man ju inte. Alltså, det tyskarna menade var ungefär att de dödade alla dessa judar i självförsvar, eller? Men varför försvara sig mot en grupp människor som inte har möjlighet till motstånd? Det är något jag inte riktigt förstår och frågorna är svåra att söka svar på.

Förutom judarna så dödades också flera miljoner andra människor som sågs som hot mot den tyska ariska rasen. Till den grupp tillhörde bl.a. tiggare, hemlösa, personer som inte ville ta sig ett arbete och en del riktigt fattiga. Men hallå?! Hitler hade ju själv tillhört denna grupp och vart både tiggare, hemlös, fattig och hade inte velat ta sig ett arbete. Inte nog med det så bar han judiskt blod. Han sa emot sig själv där, för egentligen skulle han ju förinta sig själv! Jag har väldigt svårt att få insikt om hur Hitler egentligen tänkte kring denna punkt, men det har väl kanske de flesta.

Jag tror att det skulle vart svårt att försöka förhindra förintelsen. I början av förintelsen, 1930- talet, var det mycket tyst om detta, och det var det i och för sig under hela förintelseperioden. Jag tror att många ändå måste ha vetat vad som skedde. Massa tåg fullastade med människor åkte genom länder i Europa, det fanns flera hundra koncentrationsläger och sex förintelseläger. Det kan väl ingen missa? Det kan ha legat en stor rädsla att själv bli utpekad som judevän bland folket.

Skulle förintelsen ha inträffat utan Hitler?
Jag tror inte det. Kanske att en förintelse med liknande form skulle ha inträffat med någon annan ledare. Men det har jag svårt att reflektera i, det som hänt har hänt, och det som inte hänt har inte hänt, ganska logiskt. Men massmord har ju förekommit i världshistorien både före och efter andra världskriget, men inte på ett så systematiskt sätt som förintelsen.

Jag tycker att Hitlers agerande måste ha grundat sig i någonting. Han blev antisemit först under sin levnadstid i Wien. Kanske hade han ingen bra start på sitt liv och samlade massa ilska och hat mot omvärlden. Som politisk ledare kunde han sedan ta ut detta över någon eller några och ”straffa” den grupp han valde. Men detta är endast min tanke på det hela.

Kristallnatten, en ung man sköt ihjäl en anställd på den tyska ambassaden i Paris. Under en natt förstördes därför hundratals synagogor i Tyskland, tusentals judeägda affärer vandaliserades och plundrades, hundratals judar mördades och tiotusentals sattes i koncentrationsläger. Av detta kan man dra slutsatsen att alla judar blev bestraffade för en judes agerande. Än en gång framgår det att judarna inte dömdes som enskilda personer utan som en grupp.

På 30- talet stiftades flera hundra lagar riktade mot judarna. Dessa kunde handla om t.ex. att det var förbjudet med äktenskap och sexuella relationer mellan judar och arier och att judiska barn inte fick gå i samma skolor som tyska barn. Enligt mig så verkade det som att Nazisterna gjorde allt de kunde för att göra livet svårt för judarna, vilket de lyckades med. Judarna hade i stort sett inga mänskliga rättigheter. I och för sig så var det en del av Hitlers plan om judeutrotandet. Antagligen ansåg nazisterna att judarna inte behövde några ”mänskliga rättigheter” eftersom de inte var ”mänskliga”.

Efter första världskriget gjordes fredsavtal mellan västmakterna och Taskland. Avtalen kallas Versaillesfreden. När Hitler började rusta upp en armé bestred han Versaillesfreden. Jag tycker det är underligt att ingen försökte hindra honom från detta, han bestred ju trots allt reglerna. Kanske kan man skylla förintelsen och andra världskriget en aning på dom, de som inte hindrade Hitler. Men varför gjorde de inte det? Kanske trodde dom inte att Hitler hade sådana hemska planer på att återerövra de områden som Tyskland förlorat under första världskriget och dessutom föra ett utrotningsläger mot judarna.

När det gäller förintelseläger och koncentrationsläger kan jag inte förstå hur man kan komma på något så sjukt! Och hur man kan göra olika tester för att få fram det mest effektiva för massmord. I förintelselägren användes mest gas för att döda människor.
I koncentrationslägren fick fångarna i stort sett arbeta sig till döds...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Förintelsen 1933 - 1945

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2007-05-30]   Förintelsen 1933 - 1945
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=8328 [2022-08-07]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×