Fördjupning om ISLAM & KRISTENDOM

20 röster
20706 visningar
uppladdat: 2008-03-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Inledning

Detta är en fördjupning som jag började på för vi hade gjort kursen om Islam, jag började men kom inte riktigt igång så nu före betygen ska sättas så tänker jag ta tag i detta och göra något bra av en dålig början. Jag tänker ta hjälp av tankekartan som vi gjorde på Islam och så tänker jag ta hjälp av anteckningar som vi förde ner medens vi konfirmerades.
Jag valde att fördjupa mig i religionerna Kristendom och Islam. Eftersom Kristendomen är min egen religion och jag vet inte så mycket om den som jag egentligen borde veta. Jag vet tillexempel inte varför man firar vissa högtider som tillexpemel Kristi himmelsfärd dag. Islam är också en stor religion som jag tycker verkar intressant. Sedan terrorattentatet den 11 september har många fått en förvrängd bild av vad Islam egentligen innebär. Det skulle vara intressant att ta reda på lite mer fakta.

Kristendom

Utbredning
Kristendomen är den största religionen i världen och grundades för ca 2000 år sedan. Kristendomen kommer ifrån början av Judendomen och breder ut sig över hela värden ex. i större delen av Nord- och Sydamerika, Europa, Sovjetunionen, Australien, Etiopien, Sydafrika. Lite mer än en tredjedel (2 miljarder) av jordens befolkning är kristna.


Historia
Det var Jesus som grundade kristendomen, han föddes den 25 december år 0. Jungfru Maria, som var trolovad med Josef, fick av en ängel reda på att hon skulle föda ett barn. Barnet skulle bli till genom en helig ande. Kejsar Augustus i Rom gick ut med att alla skulle skatteskrivas. Josef och Maria bodde i staden Nasaret, men måste ta sig till Betlehem för skattningens skull. Under tiden de var i Betlehem bodde de i ett stall, eftersom det inte fanns något annat hus eller rum ledigt. I det stallet föddes Jesus. Tre vise män hade sett en ny stjärna födas och kom med gåvor till barnet. En tid senare tvingades Josef och Maria fly till Egypten med barnet men när faran var över återvände de till Nasaret. Vid 12 års ålder diskuterade Jesus med de judiska lärarna och alla som hörde honom häpnade över hans förstånd och svar. Han berättade också för folket att han var Guds son, och det var många som började tro på honom, men det var också många som tvivlade och ville döda honom. Han tog ut tolv stycken män som blev hans lärjungar. Efter några år gick han ut på gator och botade sjuka, uppväckte döda, gick på vatten, gjorde mat till 5 000 människor, och förvandlade vatten till vin. Under påskhelgen dömdes Jesus till döden av Pontius Pilatus och han korsfästes. Han var då 30 år gammal. Han begravdes i en grotta bakom en stor sten men efter tre dagar så uppstod han. Efter detta gick han runt och predikade i fyrtio dagar. Sedan lämnade han jorden och kom upp till himlen ifrån Oljeberget. Lärjungarna blev fler och på grund av krig lämnade många kristna Palestina och flyttade till andra delar av det romerska riket, så spreds Kristendomen över hela världen och blev den största religionen.


Uppdelning
År 1054 så skedde en splittring, då kristendomen delade sig till katoliker, ortodoxa och protestantiska.
Katolikerna(55%) är de som tolkar bibeln ordagrant, som är mest troende och följer religionens regler noggrant.
Ortodoxa(10%) är de som inte följer allt exakt och som inte tror på precis allt som står i bibeln.
Protestanterna(20%) är den gruppen är mest ”fria”. Protestanterna grundades på grund utav att Martin Luther år 1517 spikade upp protester på kyrkan. Alla som tyckte att han hade rätt och som följde honom kallades protestanter. Inom de protestantiska finns det många grupper bl.a. de anglikanska, de lutheranska, de reformerta, baptister och metodister. Vår Svenska statskyrka är en protestantisk, lutheransk kyrka.

Fakta
Enligt kristendomen tror man inte att livet är slut efter döden, de tror att man antingen blir dömd till ”evigt liv” i paradiset, eller så blir man dömd ”till helvetet”. Genom att be talar de kristna till Gud, det är viktigt för dem att han en relation till Gud och därför så ber många varje dag. Kristendomen är monoteistisk vilket betyder: tron på endast en Gud. Man tror på Treenighet, där Gud både är fadern, sonen och den helige ande på samma gång.
De tror också att gud är evig.


Helig skrift
Bibeln:
De kristnas heliga skrift är Bibeln, de anser att Guds lära står i den och att den skall styra deras liv. Man kan tro att Bibeln är en enda bok men i själva verket består den utav 66 stycken böcker som skrivits utav olika författare vid skilda tidpunkter. Bibeln består bland annat utav historiska berättelser, lagar, brev, dikter och berättelser om människors liv. Den säger också att den som levt ett troget liv ska få komma till paradiset i himlen och den som varit en syndare ska få komma till helvete. Bibeln är indelad i två delar Gamla och Nya Testamentet.

Gamla testamentet:
De första 39 berättelserna i Bibeln är ifrån det Gamla Testamentet. Det gamla testamentet handlar om livet före Jesus födelse, alltså om jordens skapelse. Ordet testamentet betyder förbund. I Gamla Testamentet berättas det om Guds förbund med Abraham och hans ättlingar, judarna. Gud lovade judarna att han alltid skulle älska och skydda dem om de lydde och litade på honom.

Nya Testamentet:
Det Nya Testamentet är skrivet av Jesus lärjungar på grekiska och består utav de 27 sista böckerna i Bibeln, Det handlar om Jesus liv, lära, död och uppståndelse. I nya Testamentet lovar Jesus ett nytt liv om de trodde och litade på honom. Det står också beskrivet om hur den kristna kyrkan kom till.


Helig byggnad
Kyrkan är kristendomens heliga byggnad. Den besöks ofta av ett flertal människor på söndagar. Där hålls då en gudstjänst och ibland nattvarden. Söndag är vilodagen. Stora högtider som jul, påsk, och Kristi himmelsfärd firar man i kyrkan med mässor eller i större gudstjänster. En gudstjänst leds av en präst som predikar. Man har även en gemensam bön och även en enskild bön, sång är också vanligt, då man sjunger till Guds ära. Alla gudstjänster avslutas med en välsignelse. Kyrkan har oftast ett stort torn och längst upp finns det klockor som ringer när det har hänt något. T.ex. att någon har dött eller att ett par har gift sig. Det är vanligt att kyrkans "trädgård" fungerar som en begravningsplats där man gräver ner människor som gått bort.

Högtider
Kristendomen har en mängd högtider som vi firar för olika anledningar och på olika sätt.

Jul:
Julen är en helg som firas varje år i slutet av december till minne av Jesus födelse.

Påsk:
Påsken firas till minne av dagarna då Jesus korsfästes och återuppstod. Han korsfästes på långfredagen, och uppstod på den tredje dagen som blev kallad påskdagen.

Kristi himmelsfärdsdag:
Den firas till minne av den dagen då Jesus lämnade jorden och fördes upp till himmelen.

Man firar också fastan, alla helgons dag, trettondagen, midsommar, advent, med flera.


De sju sakramenten
1.Dopet
Genom dopet tas människan upp i Krista församlingen. Prästen baddar vatten över barnets panna tre gånger i form av ett kors för att symbolisera den treeniga guden: Fadern, Sonen och Anden.
2.Konfirmationen:
Konfirmationen är en fortsättning på dopet och betyder bekräftelse. Det är en bekräftelse att man efter dopet fortsätter sitt vuxna liv som medlem i kyrkan.
3.Nattvarden:
Nattvarden är höjdpunkten i mässan och firas i kyrkan.
Då får man dricka vin och äta en bit bröd. Det var den måltiden lärjungarna firade med Jesus.
Det sägs att brödet var hans kropp och vinet var hans blod.
4.Bikten:
Den som biktar sig bekänner för prästen de synder han/hon begått. Han/hon förklarar att han/hon ångrar dem och vill bättra sig. Sedan ber prästen en bön för syndaren.
5.Äktenskapet:
De som gifter sig har lovat att leva med varandra livet ut, men nu för tiden är det inte alls ovanligt att gifta par även skiljer sig. Förr var det hårdare, då fick makarna flytta ifrån varandra men helst skulle de inte skilja sig.
6.Prästvigningen:
En biskop lägger händerna på den blivande prästens huvud och inviger honom. Genom prästvigningen får prästen fullmakt att leda mässan och förmedla de olika sakramenten.
7.De sjukas smörjelse:
När någon är sjuk och inte kan gå till mässan kan man be prästen komma. Prästen smörjer den sjukes panna och händer med olja och ber för den sjuke att denne skall tillfriskna.

Islam

Utbredning
Islam är den näst största religionen i världen, med sina cirka en miljard anhängare. Muslimerna finns såklart utspridda i hela världen, men centrum finns i områdena runt Mekka, d.v.s. Mellanöstern, Nordafrika, Ryssland och några av öarna i Asien. De största muslimska staterna är Indonesien, Pakistan och Bangladesh. Det finns även muslimer i länder som Indien, Iran och Irak.

Historia
Profeten Muhammed ibn Abdallah föddes i staden Mekka i Arabien år 570 enligt vår tidräkning. Han fick sin första uppenbarelse när han var 40 år gammal av ängeln Gabriel. Ängeln sade att Muhammed var utsedd till guds profet. Folk hade förut kommit till Mekka för att offra djur och be till olika gudar men nu var Muhammed säker på att det bara fanns en enda gud och hans namn var Allah. Snart började han sprida Islams budskap. Han och hans följeslagare blev dock förföljda och fick utstå allvarliga lidanden av köpmännen. Köpmännen kände sig hotade eftersom de trodde att det kanske var slut på pilgrimsfärderna nu när Muhammed förändrade religionen och menade att det bara fanns en enda gud. På grund av detta fick Muhammed en uppenbarelse om att lämna Mekka för att istället ta sig till Medina, en annan stad i Arabien. Där blev de väl bemötta. Hans anhängare bestod till en början mest av släktingar, men församlingen växte. I Medina byggdes den första moskén. Åtta år efter att han lämnat Mekka var han stark nog att med 10 000 man inta Mekka. Muhammed dog när han var 63 år, efter 23 års uppdrag som guds profet. Han blev begravd i Medina. Muhammed lämnade inte efter sig några rikedomar, men gav eftervärlden ett annat sätt att leva och tänka. Muhammeds uppenbarelser samlades och skrevs ner i en bok som blev till Islams heliga skrift, koranen.

Uppdelning
Muslimerna är uppdelade i två olika huvudgrupper. Sunni och Shiamuslimer.
Sunnimuslimer: De muslimer som tillhör gruppen "sunni" anser att allt de behöver veta och leva efter vad det står i koranen och Muhammeds sunna. Cirka 90 % av alla muslimer tillhör denna grupp.
Shiamuslimer: De som tillhör gruppen "shia" anser däremot att det finns en till sunna man bör leva efter förutom koranen och Muhammeds sunna. Det är Alis sunna. Ali var en släkting till Muhammed.

Helig skrift
Koranen är Islams heliga skrift och består bland annat va profeten Muhammeds uppenbarelser. Den är skriven på arabiska. Översättningar på andra språk räknas inte som helig skrift utan bara som en tolkning av koranen. Den är indelad i tre delar; Muhammeds första uppenbarelse, berättelser om bibliska personer som Moses, Abraham och Jesus samt lagar och levnadsregler. Dessutom delas den in i 114 kapitel, suror. För de som tror på Islam är koranen Guds ord i bokstavlig bemärkelse, en kopia av en himmelsk bok som kom till jorden genom uppenbarelser till Muhammed. Den läses ofta av muslimerna och många kan den även utantill. Boken berättar hur man ska leva och hur man ska vara mot varandra. Den säger också att på domens dag ska de icke-troende komma till helvetet medens de trogna ska få komma till Guds paradis.

De fem grundpelarna
1. Trosbekännelsen är kort den består endast av två meningar och den läses ofta. Den lyder: Det finns ingen gud utom Gud. Muhammed är hans profet. För att bli muslim läser man trosbekännelsen inför två vittnen. Den viskas även i nyfödda barns och döende människors öron.
2. Bönen håller rum fem gånger per dag. Då kan man höra böneutroparen från moskéerna. Det har ingen större betydelse vart man ber någonstans det kan vara hemma, på jobbet eller i skolan. Den går till på samma sätt varje gång och utövas i ungefär fem minuter. Det är viktigt att personen som ber är vänd mot Mekka, den heliga staden.
3. Allmosan är en sorts skatt som varje muslim att betalar. Man betalar ungefär 2,% av sin egen inkomst. Skatten kallas för zakat och går bland annat till behövande.
4. Fastan håller rum under månaden Ramadan. Samma månad som Muhammed fick sin första uppenbarelse. Man fastar varje dag under månaden. Med fasta innebär att man varken får äta eller dricka så länge solen är uppe. Varje fasta avslutas med en fest.
5. Pilgrimsfärden är också viktigt för en muslim. Det är en resa till Mekka som muslimerna bör göra minst en gång i livet och som de flesta sparar pengar till. Detta skall stärka sammanhållningen mellan muslimer runt om i världen.

Helig byggnad
Muslimernas heliga byggnader kallas moskéer och Moskén fungerar som en mötesplats mellan Gud och människorna, samt som ett kulturcentrum där man också kan ha affärer som t ex säljer slaktat kött. Moskéerna är för det mesta jättelika tempel, men kan också vara utomhus, under bar himmel, därför att ordet moské betyder ”plats där man faller ner”. För att få komma in i en moské måste man tvätta ansikte, händer och fötter. Renligheten är nämligen en viktig del i den islamiska tron. Inne i moskén ber muslimerna till Allah stående på sina knän. Moskéer kan vara enkla men också stora och praktfulla. För det mesta har de ett stort torn, men en moské kan också ha flera mindre minareter där det ropas ut om bönestunden. Inga Gudabilder finns i moskén, därför att Muhammed har strängt förbjudit det. I varje moské finns det en nisch i väggen som visar riktningen mot Mekka. Kvinnorna får sitta bakom männen eller i ett annat rum under bönestunderna. I Sverige finns det just nu två stycken moskéer.Likheter och skillnader mellan kristendom och islam


Likheter:
Både den kristna och den islamska tron säger att det bara finns en enda gud. En gud som har skapat jorden och en gud som härskar över allt. Båda religionerna har även en helig skrift som berättar för folket hur de ska leva och om historian. Kristendomen har bibeln och islam har koranen. I religionernas heliga skrifter finns även berättelser som liknar varandra och de har även en del personer som återkommer i båda skrifterna t.ex. Mose, Abraham och Jesus. Motsvarigheten till de kristnas kyrka är muslimernas moské. De är båda heliga byggnader som man kommer till vid speciella tillfällen där man samlas och ber. Både religionerna firar även sin grundares födelsedag. Kristendomen och Islam tror båda på att de som varit trogna och levt ett bra liv ska få komma till paradiset och leva för alltid. De som varit icke-trogna under sin livstid ska få komma till helvetet och brinna i dess eldar.
Motsvarigheten till de kristnas sju sakrament är muslimernas fem grund pelare.Skillnader:
Kristendomens heliga skrift säger att Jesus är guds son. Jesus finns även med i islams heliga skrift men är där inte guds son. Enligt islam kan inte gud ha några barn.
I islam finns viss mat regler om vad man får och inte får äta. Man får t.ex. inte äta griskött, blodmat eller dricka alkohol. Några sådana regler finns inte i kristendomen.
Enligt den muslimska tron ska man be fem gånger per dag. I kristendomen finns inget speciellt antal som man måste be. När muslimerna ber vänder de sig mot den heliga staden Mekka. När kristna ber vänder de sig inte åt något särskilt håll.
Muslimerna anser också att kvinnor ska bära slöja. Kristendomen har inga direkta klädregler.


Avslutning.

Jag tycker detta arbetet har varit lärorikt och intressant.
Som jag nämnde i början så tyckte jag det var svårt att komma igång när jag började på den före kursen, men nu såhär direkt efter man har haft provet om Islam så blev det plötsligt lite lätt, man förstod allt man läste och man viste vad man skulle leta efter.
Jag tycker också att alla religioner lämnar mycket gåtor och funderingar om hur allt t ex Skapades, även l...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Fördjupning om ISLAM & KRISTENDOM

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2008-03-01]   Fördjupning om ISLAM & KRISTENDOM
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=9371 [2024-04-19]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×