Kristendomen & Islam - Uppsats

2 röster
8837 visningar
uppladdat: 2016-03-09
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

 

Kristendomen

 

Kristendomen är världens största religion med mest anhängare och har ungefär 2,4 miljarder anhängare som tror på Gud och Jesus.

 

Ett heligt land till Kristendomen är Italien där Påven lever men även Jerusalem där Jesus bodde.

 

Dom kristna anhängarna tror på så kallade Nya Testamentet och på Gamla Testamentet som dom som är judar bara tror på och har som en del av sin heliga skrift.Bibeln och Nya Testamentet

 

Bibeln som är de kristnas heliga skrift, den är uppdelad i två olika huvuddelar, det Gamla Testamentet som judarna tror på och sedan den Nya Testamentet som de kristna tror på. Egentligen är Bibeln inte bara en bok, utan består av 66 olika böcker och det är 35 olika författare som har skrivit Bibeln som har tagit mer än 1000 tusen år att skriva och är idag världens mest lästa bok runt om i världen.

 

Det Nya Testamentet består av 4 stycken så kallade evangiler som är skriva av Matteus, Markus, Lukas och Johannes som i varsin skrivit om Jesus liv från början till slut.

 

Nya Testamentet består av 27 stycken olika böcker, en del av dom är till och med brev.Jesus

Jesus Kristus föddes den 25:e december mellan 7 år f.kr och 4 år f.kr i Betlehem i nuvarande Palestina av Maria och Josef.

 

Jesus är Kristendomens huvudperson och anses enligt det Nya Testamentet var Guds son och Messias. Enligt Kristendomen är Jesus även Gud enligt treenighetsläran.

 

Innan Jesus föddes så kom ängeln Gabriel till Maria och berättade för henne att hon genom den Heliga Anden få barn som ska få kallas “den Högstes son”.

 

Det sägs att när Jesus föddes så lös den så kallade Betlehemsstjärnan eller julstjärnan som xsymboliserar att en ny kung är född. Efter det så får Kung Herodes reda ppå det och befaller alla barn under 2 år att mördas eftersom Herodes ville vara kung.

 

Då kommer ängeln Gabriel och säger till Josef och Maria att fly till Egypten för att Herodes ska komma och finna Josef och Maria med deras barn Jesus som ska bli den nya kungen.

 

Jesus växer upp i Nasaret och blir större och större. Sedan så lär han sig Josefs yrke som snickare.

 

Runt 30-34 års åldern så börjar Jesus predika och en kort stund senare så döps han av Johannes Döparen, då öppnas himlen och den Heliga Anden kommer ner till Jesus som en duva och en röst hördes som sa “Du är min älskade son, du är min utvalde.”

När Johannes sedan blir fängslad så samlar Jesus 12 stycken lärjungar vid Galileen.

Där predikar han, han gör så sjuka människor blir friska och många andra under.

 

Ungefär två och ett halvt år efter det så kom Jesus ridande på en åsna in i Jerusalem och folket välkommnar han som Davids son, Messias.

 

Jesus död

Sista kvällen i Jesus liv innan han skulle dö så samlade Jesus alla sina lärjungar för att äta Jesus sista måltid. Jesus tvättade hans lärjungars fötter som vanligtvis var tjänares uppgift.

 

Efter det så samlades Jesus och lärjungarna för att äta Jesus sista måltid. Under måltiden så delade Jesus och gav ut en bit bröd till lärjungarna och sa till de: Detta är min kropp. Efter det så hämtade han en bägare med vin i, då sa han: Detta är mitt blod. Sen sa han: Detta ska ni äta och dricka till minne av mig innan jag dör.

 

Sen gick Jesus till trädgården Getsemane för att be till Fadern att slippa allt lidande men böjde sig för Faderns vilja.

 

Strax efter så kom en av Jesus lärjungar Judas och tempelvakten och grep Jesus.

 

På fredagen togs Jesus till en stor kulle där han spikades fast i fötterna och händerna på ett kors. De satte sedan upp korset bredvid två andra tjuvar klockan 9. Den ene av tjuvarna blev lovad en plats i himmelen av Jesus.

 

Klockan 12 så kom det ett stort mörker som föll över himmelen som var kvar ända till klockan 15 då han dog. För att försäkra att han var död så högg den romerske soldaten Longinus honom med en lans. Bredvid stod Jesus mor Maria och lärjungen Johannes.

 

Jesus begravdes i en klippgrav av en man vid namn Josef, efter begravningen så rullade man en stor sten framför öppningar och man bestämde sig för att ha vakter vid graven för att vakta.

 

Uppståndelsen och himmelsfärden

På söndagen så skulle ett par kvinnor gå till Jesus grav när de upptäckte att något var fel, stenen som skulle ligga och blockera ingången till graven var borta och inuti så fanns det ingenting, de möttes sedan av änglar som sa Jesus fortfarande levde.

 

Efter 20 dagar så samlade Jesus  över 500 lärjungar på Olivberget utanför staden Betania där han välsignade de innan han åkte upp till himmeln. Efter det så kom lärjungarna till Jerusalem fyllda med glädje efter deras möte med Jesus innan han lämnade Jorden igen och åkte upp i himmeln.

Kristendomens riter & högtider

Högtider är saker man gör som bryter mot vardagen som man firar. Högtider finns i varje religion och har funnits i alla tider i varje kultur. Många högtider har mer koppling till religion än vad vissa andra har. Till exempel julafton som man firar på grund av att Jesus föddes då om man är kristen.

Kristna högtider: Påsk: Påsken är den mest viktigaste högtiden i Kristendomen. Påsken handlar om att fira och sörja Jesus död och återuppståndelse. Mer om påsken står skrivet på ett annat ställe. Julafton, som man firar för Jesus födelse, Pingst, Advent, Dop, Begravning och Nyår.

 

Riter är en religiös ceremoni. De flesta riter firar eller sörjer man om någon till exempel har gått bort och det är begravning.

 

Kristna riter: Konfirmation: När man är 14 år gammal blir man bjuden av krykan att få konfirmera sig. Konfirmation betyder bekräftelse, alltså en bekräftelse av ditt dop och dig själv. När man konfirmerar sig får man lära känna kyrkan bättre men även själva Kristendomen. Man får vara med och lära sig om att vara med i gudstjänst. Målet med konfirmationen är att hitta sig själv och känna sig själv, lära sig och förstå mer om Kristendomen och utvecklas som människa.

Bröllop/Vigsel: Ett bröllop är en vigsel och menas att ett par har gift sig och ingått ett äktenskap. När man gifter sig så lovar man att man ska älska varandra ända tills döden och det är vanligast att man gifter sig i en kyrka. Oftast är man gifter sig så har bruden ofta en stor vit klänning på sig och mannen en kostym. Vid vigseln så byter paret även ring.  Dop, nattvard och begravning är några andra riter inom Kristendomen.Kristendomens heliga symbol & byggnader

Kristendomens helig symbol är korset. De har just korset på grund av att Jesus korsfästes på det när han blev avrättad bredvid två stycken rövare där han spikades fast på just på ett kors i fötterna och händerna. Efter det så fick han en rosenkrans som är som en taggbuske på huvudet som skar hans huvud innan han dog. Många kristna har också kors som smycken för att hedra Jesus och det han gjorde.

Heliga byggnader & dagar

 

Kristendomens plats där man ber heter kyrka. Det är dit man går för att ha gudstjänst inom Kristendomen. Många kyrkor ser olika ut, men alla kyrkor har alltid ett kors på taket. De flesta kyrkor har ofta fina målningar inuti och olika slags bänkar där man brukar sitta när man ber, firar eller sörjer någon ritual till exempel.

 

Man brukar också gå till under julen för att fira för att han föddes då, men man brukar särskilt gå till kyrkan under påsk då när han både dog och återuppstod.

Påsken är de Kristnas viktigaste helg, då firar man att Jesus besegrar döden och återuppstod.

 

Under torsdagen, Skärtorsdagen som handlar om att Jesus hade sin nattvard med sina lärjungar, det var då Jesus åt hans sista måltid. De åt de och drack vin, detta gör massa människor runt om i världen som är kristna varje Skärtorsdag för att minnas den sista måltiden.

 

Långfredagen är den dag då man sörjer Jesus död, man brukar ofta vara hemma och inte jobba under långfredagen bara för att sörja Jesus död. Man brukade också, speciellt förr inte göra någonting alls på Långfredagen förutom att sörja.

 

Påskafton är då firandet i Sverige börjar, fast egentligen är det inte förrän nästa dag som Jesus återuppstår.

 

Påskdagen: Det är denna dagen som ett par kvinnor ska besöka Jesus grav men ser att den är tom och stenen som skulle blockera ingången var flyttad. Det var denna dagen Jesus återuppstod och besegrade döden.

 

Annandag påsk: Efter att Jesus återuppstått så visar han sig för lärjungar på många olika sätt. Det var också denna dagen han träffade över 500 lärjungar på Olivberget.Heliga platser

De kristna har inte några riktigt bestämda heliga platser, dock finns det platser där många kristna besöker så som Jerusalem och Betlehem, men inte några speciella platser så länge man inte räknar kyrkor, men de räknas mer som heliga byggnader än heliga platser.

Levnadsregler

Levnadsregler är regler som ofta skrivits i heliga texter, i detta fallet då Bibeln.

Dessa regler påverkar ofta hur man lever sitt liv. Några av dessa regler måste man följa men vissa andra är frivilligt.

 

Tre olika slags levnadsregler:

1. Behandla människor bra.

2. 10 Guds budord

3. Bönen

10 Guds budord, som står i Gamla Testamentet att Gud befaller Mose dessa:

1. Du skall inga andra gudar hava vid sidan av mig

2. Du skall inte missbruka Herrens, din Guds namn, ty Herren skall inte låta den bli ostraffad som missbrukar hans namn

3. Tänk på vilodagen så att du helgar den

4. Hedra din fader och din moder för att det må gå dig väl och du må länge leva i ditt land

5. Du skall inte dräpa

6. Du skall inte begå äktenskapsbrott

7. Du skall inte stjäla

8. Du skall inte bära falsk vittnesbörd mot din nästa

9. Du skall inte ha begärelse till din nästas hus

10. Du skall inte ha begärelse till din nästas hustru, ej heller till hans tjänarinna, ej heller till något annat som tillhör din nästa.

Detta var alla de 10 budorden som står i det Gamla Testamentet.


Islam

Islam är en monoteistisk religion där man tillber Allah som är “den Ende guden”. Islam är världens näst största religion med runt omkring 1,7 miljarder anhängare runt om i världen men främst i norra Afrika och västra Asien. Islam bildades runt år 600 av profeten Muhammed som levde på den Arabiska halvön. Den ända religionen som har fler anhängare än Islam är Kristendomen som har omkring 2,3 miljarder anhängare.

I Sverige finns det ungefär 450 000 människor som härstammar från muslimska länder.

Det finns flest muslimer i sydvästra Asien i länder som Pakistan och Iran för att bara nämna några olika länder.

 

Koranen och de fem pelarna

Koranen är Islams heliga skrift så som Bibeln är Kristendomens heliga skrift. Koranen innehåller endast uppenbarelser som Muhammed tagit emot av Allah via ärkeängeln Gabriel. Koranen innehåller endast  Allahs budskap till mänskligheten.

 

Koranen är mycket viktigare och starkare för muslimer än vad Bibeln är för de kristna. Det var alltså inte Muhammed som skrev Koranen.

 

Koranen skrev omkring 600-talet och den innehåller 114 kapitel och mer än sextusen olika verser vilket gör den väldigt lång.

De fem pelarna

 

  • Den muslimska trosbekännelsen (shahada) – uttrycks i ”Det finns ingen Gud utom Allah (Gud) och Muhammed är hans profet”. Dessa ord ska sägas av den som vill övergå till islam.

  • Rituell bön (salat) – en muslim ska be fem gånger om dagen, vilket sker enligt bestämda rutiner: före soluppgången, mitt på dagen, på eftermiddagen, efter solnedgången och på natten.

  • Allmossa (zakat) – givande en del av sin förmögenhet till fattiga och behövande.

  • Fasta (sawn) – den återkommande heliga månaden, Ramadan, innebär fasta. Under denna period är det förbjudet att förtära mat eller dryck före skymningen samt att röka eller ha sex. Dispens kan gälla vid sjukdom eller vid andra speciella tillstånd samt för barn.

  • Pilgrimsresa (hajj) – varje muslim ska under sin livstid göra en resa till Mecka.

 

Allah & Muhammed

 

Allah

Islams gud kallas för Allah och är “den Ende guden” i Islam. Många tror att när muslimer ber till Allah så tror de att det inte är samma gud som muslimer tillber som de kristna och judarna ber till, men så är det inte, skillnaden är bara att muslimer och kristna araber kallar Gud för Allah (den ende Guden). Muslimer tror så som kristna och judar också gör att det var Allah (Gud) som skapade jorden och mänskligheten.

 

En annan skillnad med Islam och Kristendomen är att muslimer inte tror på treenigheten som Kristendomen gör att Gud är Fader, Sonen och den Heliga anden, utan att Gud är Gud och ingen annan och Muhammed är hans profet.

 

Islam börjar med Muhammeds uppenbarelser i öken där Allah förmedlade sitt budskap till honom genom verser. Budskapet spreds sedan vidare genom Muhammed och religionen kunde därefter utbreda sig för att sedan skrivas ner i Koranen och är idag världens näst största religion med ungefär 1,7 miljarder anhängare.

 

Muhammed

Muhammed är Islams huvudperson som föddes runt omkring år 570 e.kr på den Arabiska halvön i staden Mecka som skulle senare förändra tron hos vissa människor.

Efter Muhammed växt upp så flyttade han ifrån sin familj och staden som han levde i för att tillbringa sin tid åt meditation i öknen. Efter en stund så hittade han en grotta som han “bosatte” sig i. För det var då, i grottan som han ska ha fått sina uppenbarelser från Allah. Uppenbarelserna bestod av verser som nu står skriva i Koranen som är Islams heliga skrift.

 

Muhammeds uppenbarelser fortsatte ända tills hans död som tros ha skett år 632 e.kr.

Den muslimska tidräkningen börjar inte år 0 utan år 622 e.kr då utvandringen från Mecka till Medina skedde.

Efter uppenbarelserna så lät Muhammed grunda en religion som idag är världens näst största religion med omkring 1,7 miljarder anhängar runt om i världen men mest i norra Afrika och västra/södra Asien som idag kanske är större än vad den någonsin har varit.

 

Muhammeds liv innan alla uppenbarelser

När Muhammed var mycket liten så dog han föräldrar och Muhammed tvingades bo hos sin farfar där han bodde ända tills han flyttade till hans farbror istället. Redan när Muhammed var 8 år gammal så började han jobba, han jobbade som kameldrivare och det var först då han började komma i kontakt med Kristendomen och Judendomen.

 

Senare när Muhammed blev vuxen så började han jobba åt Khadidja som var en väldigt rik änka som ägde massa kameler. Såsmåningom gifte sig Muhammed med Khadidja när han var 25 år och Khadidja 40 år.

Efter 26 år när Muhammed var 51 år gammal så dog Khadidja och efter det så hade Muhammed hade efter det ungefär 10 stycken hustrur som de flesta var äldre änkor förutom Aisha som bara var 10 år gammal när dom gifte sig som även var Muhammeds favorit hustru.Islams riter & högtider

 

Högtider är saker man gör som bryter mot vardagen som man firar. Högtider finns i varje religion och har funnits i alla tider i varje kultur. Många högtider har mer koppling till religion än vad vissa andra har. Till exempel julafton som man firar på grund av att Jesus föddes då om man är kristen.

Muslimska högtider:

 

Aashura: Aashura är främst en väldigt stor  för shiitiska muslimer som firas till påminnelse av Husayns död.

 

Eid al-Ghadeer: Eid al-Ghadeer är en festival där shiitiska muslimer firar profeten Muhammeds årsdag för sin sista predikan.

 

Ramadam: Ramadam är en av de största högtiderna för muslimer. Ramadam är en helig fastemånad och är även en av Islams de fem grundpelarna. Ramadam är under den månad som Koranen först uppenbarade sig för Muhammed. Under antingen 29 eller 30 dagar så måste varje rättrogen muslim fasta. Därför för de varken äta eller dricka mellan soluppgången och solnedgången.

Detta gör de för att stärka tålamod, ödmjukhet och få bättre medvetande om religionen.

Man ber även till Allah oftare och förlåter sina synder och ber Han leda en rätt.

Man ska också uppträda sig väl, göra goda gärningar och hålla sig undan från våld och ilska.

Man ska även läsa igenom hela Koranen under Ramadam.Riter är en religiös ceremoni. De flesta riter firar eller sörjer man om någon till exempel har gått bort och det är begravning.

 

Muslimska riter:

 

Salah: Salah är den bön man ber varje dag, fem gånger om. Salah tillhör även en av de fem pelarna som man måste följa inom Islam.

För att utföra Salah villkorligt rätt så måste man göra sex stycken saker först innan man ber.

1. Man måste vara ren om kroppen, men även kläderna får inte vara smutsiga eller trasiga. Man måste också tvätta händerna innan varje måltid.

 

2. Man måste också vara rituellt ren, man läser även Bismillah innan och efter så måste man tvätta händerna ända upp till handlederna och sedan sköljer man näsan och munnen tre gånger, därefter så tvättar man även ansiktet. Sedan stryker man med fingrarna på huvudet, öronen och nacken. Och sist så tvättar man fötterna, men an måste börja med den högra och avsluta med den vänstra. Sedan kan man torka huvudet med en handduk.

 

3. Man måste vara klädd på ett speciellt sätt, kvinnor måste täcka hela kroppen inklusive håret, endast fötter, händer och ansikte får synas och hos män och så måste minst midjan och nedåt till knäna vara täckta.

 

4. När bönen ska startas avgör solen. Bönen är uppdelad i 5 olika stunder och det måste vara under samma tidsperioder varje dag. Morgonbönen ska utföras mellan gryningen till soluppgången. Middagsbönen ska göras mellan solen passerat så kallade zenit som är när solen är rakt över än ända tills eftermiddagsbönen börjar. Eftermiddagsbönen varar ända fram till nattbönen som börjar när man inte kan se solen mera.

 

5. Under tiden man ber bönen så måste man be mot Mecka. Varför man måste be mot just Mecka i Saudiarabien är för att Kaba finns där. Om man inte vet var Mecka och Kaba ligger så får man gissa helt enkelt.

 

6. Den sjätte och sista regeln är att man måste innan man påbörjar salah så måste man bestämma vilken slags salah man ska göra. Bönen handlar om att hylla Gud och ingen annan.

 

Halalslakt: Halalslakt är en metod man använder inom Islam som innebär att man slaktar djuret genom att man skär av pulsådrorna i halsen på djuren så att dom förblöder och tillslut dör av förblödning. Inom muslimisk lag så får man inte skära djuret med en kniv i köttet i till exempel revbenen, man får alltså inte äta ett djur om en kniv har varit köttet utan istället skär man av pulsådrorna så djuret förblöder istället. Om slaktet görs rätt så kallas köttet halal och om det inte utförs på korrekt sätt så kallas det haram. Slakten måste också göras av en muslim, annars är det heller inte halal. Men det nästan viktigast är att djuret vänds mot Mecka så slakten sker i Guds namn.

 

Islams heliga symbol & byggnader


I Islam finns det ingen grund eller regel som säger att halvmånen och stjärnan är islams symbol då den inte var känd under Muhammeds tid.

Symbol kom fram efter Islam hade grundats men ingen vet säkert, vissa tror det var perserna som kom på den, och vissa tror det var grekerna som första använde den tills muslimerna tog den ifrån dom.

Man tror det hände när muslimerna besegrade över vissa länder där dom hade kors längst upp på kyrkorna, så då bytte man istället ut korsen mot halvmånarna.

 

Moské

 

En moské är islam och muslimernas heliga byggnad. Moskén används för att be i och predikan. Den är byggd speciellt byggd för kärleken för Gud. De flesta moskéer ser ofta olika ut men något som kännertäcker moskéer är att de brukar ofta ha en eller flera minareter som ofta ser ut som torn som bönutroparen ofta visade att det var dags att be, men nu så har de flesta blivit ersatta av högtalare.

Några likheter varje moské har är att alla moskéer har mihrab, en nisch som är som en fördjupning i väggen som visar hållet åt Mecka så man vet åt vilket hål man ska be åt.

Varje moské har också minbar, en predikstol som används av personen som håller i fredagsbönen sitter i.

 

Heliga platser

 

Mecka

Islams heligaste plats på hela jorden är staden Mecka tillsammans med al-Masjid an Nabawi. Mecka är en stad i Saudiarabien på Arabiska halvön. I Mecka finns världens största moské, Masjid al-Haram. Det är inuti den moskén som Kaba finns. Kaba är en stor svart “sten” som Abraham sägs ha byggt. Anledning till det är för att det är den allra första byggnaden som är tillägnad åt Gud. Runt om i hela världen så vänder sig muslimer åt Kaba när dom ber och det kallas för Qibla. Varje muslim måste en gång i sitt liv delta i vallfärden till Mecka för att går sju varv runt Kaba och sedan röra den. Vallfärden är en av Islams fem pelare som måste utföras av varje muslim.

Många tror att det var änglarna som byggde Kaba men att den sedan återvände till himlen för att sedan återbyggas av Abraham och hans son Ismael.

 

Levnadsregler

 

Levnadsregler är regler som ofta skrivits i heliga texter, i detta fallet då Koranen.

Dessa regler påverkar ofta hur man lever sitt liv. Några av dessa regler måste man följa men vissa andra är frivilligt.

1.Halalmat. Man får inte äta vanligt sla...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

so-rummet. wikipedia. gleerups. jesus.se svenskakyrkan.se http://varldsreligonerna.weebly.com/ http://www.koranensbudskap.se/

Kommentera arbetet: Kristendomen & Islam - Uppsats

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • ruqayah Alkhatib 2021-02-11

    Bra jobbat

Källhänvisning

Inactive member [2016-03-09]   Kristendomen & Islam - Uppsats
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=59760 [2024-04-19]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×