KRISTENDOMEN

15 röster
22631 visningar
uppladdat: 2008-05-27
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Innehåll

KATOLSKA KYRKAN
Påvens syn på preventivmedel, skilsmässor, kvinnliga präster m.m.
Min åsikt om samma punkter
Slutsatts
Munkar och nunnor fördelar och nackdelar

ORTODOXA KYRKAN
Gudstjänsten
Största högtiden betydelse, budskap, handlingar och symboler

PROTESTANTISKA KYRKAN
Reformationens födelse orsaker, folket reagerande, positivt och negativt
Luther
Sveriges kyrkliga vägval varför valde Sverige den protestantiska kyrkan?

JÄMFÖRELSE
Nattvardens skillnader och likheter inom de olika kyrkorna
Övriga skillnader och likheter inom de katolska, ortodoxa och protestantiska kyrkorna


DEN KATOLSKA KYRKAN
Påvens åsikter
Jag har försökt att läsa och ta reda på vad påvens syn på dessa ämnen och varför han ställer sig emot dem.

Sex före äktenskap – sex är en gåva Gud har givit oss som bör användas på det sätt Gud vill. Det står i Bibeln att en man ska lämna sin familj för att därefter bli ett med en kvinna. Sex blir därmed en integrerad del av äktenskapet. Sex före äktenskapet kan således ej accepteras, enlig påven. Han uttrycker sig: ”Sex är heligt och skall därför vårdas inom äktenskapet”

Preventivmedel – påven säger att användandet av preventivmedel strider mot Guds vilja och skapelseordning. Det är inte alltid ett barn skapas men när det gör det är det Guds önskan och som katolik ska man leva efter Guds önskningar. Påven är dock främst emot abortiva medel som p-piller. De konventionella preventivmedel som kondom är något som diskuteras i den katolska kyrkan dock har de senaste påvarna ställt sig emot, men det är nära en förändring.

Abort – att göra abort anser påven vara detsamma som att begå ett mord och att döda en annan människa är emot det femte budordet: ”Du skall inte dräpa.”

Skilsmässa – det står i bibeln: ”Därför skall en man lämna sin far och mor och hålla sig till sin hustru, och de två skall vara ett kött. Så är de inte längre två utan ett kött. Vad Gud har fogat samman skall människan inte skilja åt.” Och påven som följer bibeln ordagrant står därför emot skilsmässa. Skilsmässa är också emot det sjätte budordet: ”Du skall inte begå äktenskapsbrott.”

Homosexuella förhållanden – enligt den katolska läran är det ingen synd att vara homosexuell utan synden ligger i att leva ut sin homosexualitet. Gud skapade oss man och kvinna och homosexuella handlingar är emot naturen och anses vara emot Guds skapelseordning. I 1 Moseboken står det "Han skapade dem till man och kvinna och de skulle bli ett kött och så bli lika Gud"

Kvinnliga präster – främsta anledningen är att Jesus endast utsedde män som sina apostlar, trots att det fanns kvinnor närvarande så valde han 12 män. Katolska kyrkan menar att detta är en tradition som de alltid haft och vill lämna.


Mina åsikter

Sex före äktenskap – Jag tycker att det är självklart att det ska vara tillåtet att ha sex före äktenskap. Eftersom i ett äktenskap ska allting passa ihop och sexet spelar en stor roll i en relation, så det är inget man kanske vågar chansa på eftersom ett äktenskap ska vara något permanent.

Preventivmedel – det skulle vara ovanligt dumt att förbjuda folk från att använda preventivmedel, påven säger ju själv att sex är en gåva Gud har givit oss, då ska den ju också användas. Men vi behöver inte längre föröka oss, och om vi skulle förbjuda preventivmedel skulle jorden bli överbefolkad och/eller alla aborttider fullbokade. Vi människor ska kunna få njuta av varandra utan några besvärliga konsekvenser i efterhand.

Abort – abort tycker jag ska användas som nödfall. Helst ska inte folk behöva göra abort utan istället använda sig av preventivmedel. Det är helt fel ställning om man använder abort som preventivmedel, men eftersom inga preventivmedel är hundra procentiga tycker jag att det är bra att abort finns som en ytterligare åtgärd.

Skilsmässor – jag tycker att man ska tänka över sitt beslut att ingå i ett äktenskap noga innan man gör det. Sedan ska man kämpa för att äktenskapet ska fungera, inte ge upp i första taget utan sträva för att få allt att fungera. Men det är klart att när saker inte längre går väl och man ser att den bästa, och kanske enda, vägen ut är skilsmässa är det klart att det ska vara tillåtet.

Homosexuella förhållanden – man borde få älska vem man vill, det ska inte spela någon roll om vissa känner sig attraherade av personer av samma kön och om två personer älskar varandra är det klart att man inte ska hindra dem från att leva tillsammans på det sätt de behagar.

Kvinnliga präster – det finns många punkter i bibeln vi har ändrat (inte lever efter) för att anpassa till den värld vi lever idag. Jag tycker att även denna punkt bör ändras. Det verkar inte finnas några bra argument för att kvinnor inte skulle få bli präst annat att det är en tradition. Vi lever i en värld då vi försöker få fram jämställdhet så varför inte ändra på denna ”tradition” också och leva som Gud säger: alla är lika mycket värda. Jag tycker att det är dags för en kvinnlig påve!

Slutsatser

Som det visar sig, så har jag och påven väldigt olika åsikter om dessa punkter. Det kan nog mycket bero på hur troende och religiös man är, till exempel så följer påven bibeln ordagrant, medan jag knappt ens har läst bibeln. Sen går det knappast heller inte att föreställa sig en påve som är positiv för allt det här.
Även om en påve ska leva efter bibeln så tycker jag personligen att han och vi ska försöka att anpassa oss lite efter samhället vi lever i idag. Bibeln är ju bara en bok som är full utav berättelser som berättats om och om igen. Ingenting behöver vara säkert att just Jesus sagt så. Allting förändras när det slinker in genom öron och ut genom munnar, det är ungefär som viskningsleken. När alla berättelser sedan skrevs ner behöver det inte vara ett enda ord som stämmer. Bibeln är nog också ganska säkert skriven utav män, vilket bara skapar misstankar om varför kvinnor inte spelar en lika stor roll i berättelserna. Det speglar också det mans dominerande samhället som rådde på den tiden.
Jag tycker att påven ska ta och bli lite mer modern och sluta leva efter gammalmodiga traditioner. Det är tid för en förändring även inom den katolska kyrkan. Medan säger påven åt mig att bli mera troende och sluta säga emot honom.


Munkar och nunnor

Det som kanske gör att man vill bli munk/nunna är att man kanske känner att Gud kallar på en och att det är det liv man vill leva. Kanske vill man helhjärtat ägna sitt liv åt sin religion. Det kan låta lockande med lugnet och slippa det hektiska livet utanför, att veta vad man ska göra till punkt och pricka inte oroa sig om någon lön eller hur man ska kunna försörja en familj. En del munkar/nunnor kanske använder klostret som en flyktväg, att fly från det livet som väntade. Det kan vara det enklaste sättet att leva ut sin religion utan konsekvenser. Man vill kanske bidra till det välgörenhets arbete som många munkar och nunnor bidrar till.

Det positiva med att bli nunna/munk är att man kan slippa kämpa på i statusspiralen, att valet finns över huvudtaget, och mycket av det ovanstående. Negativa saker kan ju vara att man endast får träffa sin familj var fjärde år, den uppfattning som vi utomstående har utav kloster livet etc. Själv kan jag rabbla upp mängder av saker som är negativt, men det är för att jag kanske inte känner att klosterlivet är något som lockar just mig, jag skulle ha det oerhört svårt att klara av och leva i ett kloster med alla regler och… ja, att behöva vara så troende, men det är just därför jag inte väljer att leva som nunna, det är ju inte precis något krav.


DEN ORTODOXA KYRKAN

Gudstjänsten
Den ortodoxa gudstjänsten håller på i nästan tre timmar som består utav ett teaterspel med mycket sång och dans, vanligtvis förekommer ingen predikan.

Gudstjänsten börjar med att prästerna förbereder nattvardsfirandet genom att göra i ordning brödet och vinet. Handlingen ska symbolisera Jesu barndom och eftersom bibeln berättar väldigt lite om Jesu barndom så är ikonostasens fem dörrar stängda under ceremonin och det som sker där bakom är dolt för folket.

Den andra delen av mässan handlar om Jesu budskap, så som det beskrivs i evangelierna. Då kommer ett följe ut genom den vänstra dörren i ikonostasen och prästen bär evangelieboken. Vandringen runt i kyrkan symboliserar Jesu vandring i det heliga landet.

Den tredje och sista delen i mässan handlar om Jesu död och uppståndelse. I procession bärs då nattvardsbrödet och kalken ut till folket och bärs sedan in igen och placeras på altaret. Det ska föreställa Jesu vandring till Golgata, där han offrades på korset för människornas synder. Sedan beskrivs det hur Jesus besegrar döden och uppstår. Slutligen får folket gå fram till den mellersta dörren i ikonostasen för att ta emot nattvarden. Brödet och vinet är blandat i kalken och prästen delar ut det sked till var och en.


Största högtiden

Den största högtiden i den ortodoxa kyrkan är påsken, Jesu död och uppståndelse. I den ortodoxa kyrkan är inte påsken någon dyster och ledsam tid utan istället för att betona långfredagen och Jesu död så väljer man att fira påskdagen och Jesu uppståndelse. Sent på påskaftonskvällen så är kyrkorna fyllda av folk. Längst framme ligger en kista som symboliserar Jesu grav. Strax förde midnatt släcks allt ljus i kyrkan och det blir helt tyst. Alla väntar tyst i mörkret med varsitt vaxljus i handen. Plötsligt tänder prästen ett ljus, vilket betyder att påskdagen har börjat och att Jesus har uppstått. Ljuslågorna sprider sig och kyrkan är snart upplyst av alla vaxljus. I ett följe går alla ut ur kyrkan och går runt byggnaden. Det ska symbolisera hur kvinnorna på påskdagens morgon skyndade till Jesu grav, som då visade sig vara tom. Prästen läser ur bibeln berättelsen om uppståndelsen och ropar sedan ”Kristus är uppstånden!” och folket svarar: ”Ja, han är sannerligen uppstånden!” och alla är glada. Med tiden går alla in igen till en nattlig mässa som firas i glädje och lovsång.


DEN PROTESTANTISKA KYRKAN

Reformationens födelse
Framväxandet av reformationen beror på flera olika faktorer. Påvens användande av makt väckte ett växande missnöje bland folket, så hade det pågått under en längre tid. Många biskopar var korrumperade och såg mer till sin egen vinning än att sprida religionen och tron. Dessutom kom de allt starkare furstar som skapade furstendömen i Europa, dessa strävade efter att minska den makt som påven och biskoparna hade.

Själv tycker jag att det nästan bara finns positiva saker med reformationen. Folket skapade en ny inriktning av den kristna tron. Och de behövde inte längre leva enligt de stränga regler som den katolska kyrkan satt upp, religionen blev mer mänsklig. Jag är glad över att leva i ett protestantiskt samhälle.
Det som irriterar mig väldigt mycket är den katolska kyrkans uppträdande i samband med reformationen. Det var ju deras fel att reformationen startade och de kan inte skylla på någon annan. Det var väldigt positivt att människor vågade ställa sig upp och riskera sina liv för att bevisa att de hade rätt och krävde en förändring, det tråkiga var att den katolska kyrkan hade så stor makt över det katolska samfundet. Påven sägs ju vara den på jorden som står närmast gud och därför lyssnade ju folket mer på honom än vad en galen tysk hade att säga. Det är nästan fånigt vilka medel dem tog till bara för att bli av med alla upprorsmakare. Jag har svårt att förstå hur man kan bränna någon på bål bara för att de talar ut och säger sin åsikt, bara för sin egen fördel och vinning.


Luthers roll

Luther var den som blev förgrundsfigur i reformationen. Tidigare försök att frigöra sig från påvens makt betraktades som kätteri och bestraffades oftast med att kättaren brändes på bål, kättarbål.
Som ung studerade Luther juridik, men en dag då han råkade hamna i mitten av ett oväder lovade han att om han överlevde stormen skulle han bli munk och gå i kloster, och så gick det.

Efter att Luther spikat upp sina 95 teser på kyrkodörren blev han bannlyst från kyrkan av påven, Luther var då kättare. När Luther inte heller tog tillbaka sina ord efter att kejsaren bett honom blev Luther också fredlös, det betydde att vem som helst hade rätt att döda honom, och det var det många som ville. Men Luther hade inte bara fiender utan också många anhängare. Och tack vare att han var så populär bland vissa överlevde han även som fredlös. Under tiden som han höll sig gömd översatte han det Nya testamentet till tyska. Senare översatte han också det Gamla testamentet. Eftersom Luther var bannlyst fick han inte tillhöra Katolska kyrkan började han bilda egna församlingar med sin anhängare. De växte snabbt, flera tyska furstar bestämde att deras stater skulle lämna Katolska kyrkan och bilda egna kyrkor, som man började kalla evangelisk-lutherska. Luther blev de nya kyrkornas store ledare, och de som följde Luther och protesterade mot den katolska kyrkan började senare kallas protestanter. Även andra kyrkor som var kritiska mot Katolska kyrkan började kallas protestantiska.

Luther var ju munk men hade kommit fram till att det var fel att leva i kloster. Kloster stängdes och munkar och nunnor började nya liv. Luther gifte sig med Katharina von Bora och de fick många barn och levde lyckligt.


Sveriges kyrkliga vägval

I Sverige genomfördes reformationen av Luthers lärjunge Olaus Petri och kung Gustav Vasa. Vasa ville gärna ha makten även över kyrkan och bestämde därmed att Sverige skulle blir protestantiskt. Genom att han hade makten över kyrkan kunde han också driva in pengar. Vasa beslutade även att alla kloster skulle stängas.


JÄMFÖRELSE
Nattvarden

Nattvarden firas på olika sätt inom den protestantiska, katolska respektive ortodoxa kyrkan.

Nattvarden är en delaktighet i Jesus sista måltid, där han själv instiftade nattvarden. Brödet och vinet symboliserar Jesu kropp och blod.
Protestantiska nattvarden: prästen giver en oblat till nattvardsgästen som sedan kan välja att doppa den i kalken med vinet eller äta den och sedan dricka av...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: KRISTENDOMEN

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2008-05-27]   KRISTENDOMEN
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=10031 [2024-03-03]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×