Kristendomen

26 röster
34096 visningar
uppladdat: 2008-06-18
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Kristendom

Kristendomens uppkomst

Allt började med att Gud skulle sända ner sin son Jesus till jorden för att kunna ge upphov till en ny tro.
Det började i staden Nasaret i Galiléen (nuvarande Israel) där den unga israeliska kvinnan Maria bodde som var förlovad med Josef. Men en dag fick Maria besök av ängeln Gabriel, ängeln talade om för henne att hon skulle föda ”den högstes son” (Guds son). Det skulle ske genom den Heliga anden och utan medverkan av en man. Maria trodde inte riktigt på det, men Gabriel hade haft rätt, Maria var gravid. I Bibeln står det skrivet att Josef inte var far till barnet och i den kristna kyrkan betraktas Maria som jungfru, trots att Josef visst att han inte var far till barnet stannade han kvar vid Marias sida.

På grund utav folkräkning tvingades Josef och Maria fly till staden Betlehem som låg strax söder om Jerusalem. Där födde hon sin son Jesus. Herodes var kungen som styrde över Galiléen och när han fick reda på att en speciell pojke skulle födas som senare också skulle bli kung bestämde sig han för att döda alla nyfödda pojkar i Betlehem. Men en ängel berättade för Josef om Herodes plan, då förstod Josef att han måste försöka skydda sin familj på något sätt. Han tog sin familj och flydde till Egypten, där stannade dom kvar tills Herodes dog. När kungen var död flyttade dom tillbaka till Nasaret där Jesus växte upp tillsammans med sina syskon. Redan när Jesus var tolv år besökte han Jerusalems tempel där han förde kloka samtal med de lärda.

Marias kusin Elisabeth hade en son som hette Johannes, när Johannes hade vuxit upp flyttade han och bosatte sig vid floden Jordan. Där började han predika för folket att bli bättre på att börja leva som Gud ville. Johannes började döpa människor som ville förändra sina liv och börja ett nytt liv och bättre liv, detta gjorde han i floden Jordan. Johannes pratade ofta om att Messias skulle komma snart. I det gamla testamentet stod det att en väldigt speciell pojke skulle födas. Gud skulle sända Messias för att rädda människorna. Tillsammans med Messias skulle Guds rike komma med men också fred på jorden som skulle vara för alltid, men ingen visste när Messias skulle komma.

När Jesus var i trettioårsåldern började hans offentliga verksamhet börja. Det började med att han uppsökte Johannes för att bli döpt. Då delade sig himlen och en duva sänkte sig ner över Jesus och från himlen hördes en röst som sa att Jesus var Guds älskade son. Människorna började då tro att Jesus var Messias.

En annan märklig händelse som hände, var när det började blåsa upp till en storm vid sjön Genesaret i Galiléen. När ovädret var på väg att komma in till stranden blev allt lugnt och man såg att en båt var på väg mot stranden. I båten satt Jesus och några andra män. Nu började folk höra talas om Jesus, det var han som vandrade omkring i Galiléen, Samarien och Judéen (kallades också för Palestina) och berättade om Gud. Han berättade hur människor skulle vara mot varandra och det viktiga i tron på Gud var kärleken mellan människor.

I det Gamla testamentet hade det stått ”öga för öga tand för tand” men människorna hade tolkat det så att man skulle hämnas. Men nu sa Jesus att det inte gällde längre, det var ett missförstånd att tro att hämnd var någonting bra. Jesus menade att Gud ville att människorna skulle älska alla, även sina ovänner.

Jesus började också förklara för människorna att det inte bara var judarna som kunde tro på Gud utan alla människorna kunde göra det.

Allt fler människor började höra Jesus budskap och allt fler människor började tro på honom. Men det fanns en grupp som inte trodde på Jesus och det var de lärda judarna som kallades för fariséer. Dom kunde allt om Tanach och Gamla testamentet och dom visste exakt vad Gud ville och menade med sina budskap. Dom höll inte heller med om att alla kunde få tro på Gud, enligt Tanach var det bara judarna som kunde göra det. Dom som ville fortsätta att lyssna och följa Jesus fick göra det. Tolv av dem som gjorde det blev Jesu lärjungar och dom var säkra på att Jesus var Messias.

Påsken som judarna firade en gång om året firades i staden Jerusalem under en hel veckas tid. Jesus och hans lärjungar var nu på väg till Jerusalem och Jesus berättade för dom att han visste vad som skulle hända under påsken. Han berättade att en av lärjungarna skulle förråda honom och han skulle dödas men han skulle återuppstå och bli levande igen på den tredje dagen. Det var så Gud ville ha det.


Jesus sa till sina lärjungar att det var dags för honom att lämna dom, han hade spridit sitt budskap och nu var det deras uppgift att fortsätta sprida Guds budskap.
Den sista måltiden är då Jesus och hans tolv lärjungar äter för sista gången tillsammans. Ingen av lärjungarna kunde förstå vad som skulle hända. Ingen av dom kunde förstå att en av dom skulle förråda Jesus. Lärjungen Petrus fick reda på att han skulle förneka att han kände Jesus. Men det trodde han inte själv på och sa att det inte skulle hända.
Men Jesus hade haft rätt. Lärjungen Judas förrådde honom och Petrus förnekade att han kände Jesus.

Jesus dömdes till döden av Pontius Pilatus som var en romersk ståthållare. Jesus korsfästes klockan nio, när klockan var tolv föll ett mörker som var kvar enda tills Jesus dog klockan 15. För att vara säker på att Jesus verkligen var död beordrades en romersk soldat att genomborra en lans genom Jesus.

En man som var högt uppsatt vid namn Josef begravde Jesus i en klippgrav och rullade en stor sten för ingången. Men den tredje dagen när två kvinnor skulle besöka graven var den graven öppen och kroppen borta. Dom två kvinnorna träffade två änglar som berättade att Jesus levde. Under fyrtio dagar vandrade Jesus omkring och uppsökte 500 lärjungar som fick se honom äta och tillfälle att ta i honom. Efter dom fyrtio dagarna samlade Jesus lärjungarna på Olivberget där Jesus sedan togs upp till himmelen.Kristendomens syn på Gud, Jesus & Människorna

Enligt kristendomen är Gud en ande, men man tror att Gud är en treenig Gud också, som kan visa sig på tre olika sätt.

1. Fadern, som bryr sig om sina barn
2. Gud visar sig också Jesus som även kallades för Guds son.
3. Anden är den sista gestalten Gud har, man kan inte se han men man kan se vad hans krafter kan göra. Dom kristna tror att det är Gud som har gjort alla dom goda sakerna i världen.

Gud är den som vet allt enligt dom kristna, Gud vill att man ska älska alla, även dom man inte gillar. Han vill att alla ska behandlas lika.


Jesus är Guds son, han kom ner till jorden för att hjälpa människorna och ge dom en ny tro. Folk som hade läst det gamla testamentet hade tolkat det fel och det ville Gud rätta till. Jesus berättade också för människorna att alla människor kunde tro på Gud. Gud ville att människorna skulle räddas och det var därför Jesus dog, när han sedan uppstod var ett bevis på att döden kunde besegras.

Människorna är dom Gud vill rädda från ondska, det är dom som ska följa Guds regler och genom det ska man få evigt liv. Men man kan bara bli räddad för sin tro och inte för sina handlingar. Människorna ska rätta sig efter bibeln där det står vad man ska tro på och vad man ska göra, som t e x dopet. Alla människor kan tro på denna religion, fattiga människor, rika, män, kvinnor.

Riktningarna

I kristendomen finns det tre stora huvudgrupper:

• Katolska kyrkan
• Ortodoxa kyrkan
• Protestantiska kyrkan

Det var på 1000-talet e.Kr. Som dom katolska och ortodoxa kyrkorna kom till. Dom som bodde i väst, nära Rom såg kristendomen på ett annat sätt än vad dom i östra delen av Medelhavet gjorde. Därför delades kyrkorna upp i två grenar, den katolska kyrkan i väst och den ortodoxa kyrkan i öst. På 1500-talet bildades den protestantiska kyrkan.Katolska kyrkan

Den katolska kyrkan är en kristen kyrka, katolska kyrkan är den största kristna inriktningen då den har mer än en miljard anhängare.
I den katolska riktningen har man organiserat upp personer med makt, den som har mest makt är påven sedan kommer kardinalerna, biskoparna och sist prästerna. Man kallar ordningen för hierarki vilket betyder ”helig ordning”.
Påven bor i den lilla staten Vatikanen i Rom, där leder Påven kyrkan tillsammans med biskoparna och kardinalerna plus 500 medarbetar. Dessa arbetare fungerar som en regering och kallas för kurian, dom jobbar med olika frågor som gäller tron och kyrkan.

Påven själv ger råd och svarar på frågor om hur dom kristna ska leva, han svarar även på dom politiska frågorna. Detta gör han genom att skicka ut brev runt om i världen.

Den katolska kyrkan anses vara grundad av Jesus genom aposteln Petrus. Därför hävdar den katolska kyrkan att dom är den enda kristna kyrkan som har sanningens fullhet.

Namnet ”katolska kyrkan” nämndes för första gången i ett brev som var skrivet av en lärjunge till Petrus och Johannes. Själva ordet ”katolsk” är grekiskt och översätts till allmännelig eller allmän.
Människor i den katolska riktningen anser sig själva likna Gud och måste därför uppnå sitt mål genom att vara sitt sätt att vara.

I den katolska riktningen finns det människor som har kämpat för sin kristna tro extra mycket och utfört många goda handlingar i sitt liv, sådan människa kallas för ett helgon. Den personen blir utsedd till ett helgon av påven efter den är död, då flera människor ska kunna berättat att märkliga saker har skett runt helgonet. I dom flesta katolska kyrkorna kan man se helgonbilder och helgonstatyer, ett känt helgon är Jesus mamma Maria. När en katolik ska be en bön kan dom be genom helgonet som sedan kan förmedla bönen till Gud, genom det kan helgonet ge bönen extra kraft. Ett annat känt helgon är heliga Birgitta.

I dom katolska kyrkorna finns det munkar och nunnor och dom är väldigt betydelsefulla till kyrkan. Munkarna och nunnorna har valt att tjäna Gud och andra medmänniskor. Munkar och nunnor lever i celibat vilket betyder att man inte gifter sig med någon eller har sex. Istället kan man säga att dom har gift sig med Gud.

Genom dom sju sakramenten kan man få kontakt med Gud. Dom ger också stöd till den som vill leva ett kristet liv rätt. Därför är sakramenten väldigt viktiga. Ordet sakrament betyder helig handlig. Dom sju sakramenten är:
1. Dop (barndop)
2. Bot eller bikt
3. Nattvard (måltid som firas till minne av Jesus)
4. Konfirmation (13-14-årsåldern)
5. Äktenskap (går inte att skiljas)
6. Prästvigning (bara manliga präster)
7. De sjukas smörjelse (en svårt sjuk blir välsignad)
Ortodoxa kyrkan

Ortodoxa kyrkan är ett samlat namn för de ortodox kristna kyrkorna. Man kan dela in kyrkorna i två olika grupper, den östliga ortodoxa och den orientaliska ortodoxa. Man säger också att dom ortodoxa kyrkorna är fristående kyrkor och får sina namn efter det land dom finns i. Den största ortodoxa kyrkan är den rysk-ortodoxa. Trots att kyrkorna har olika namn skiljer det inget mellan tron och traditionerna.

Dom flesta kyrkorna har förändrats genom tiderna, men enligt den ortodoxa kyrkan är det dom som håller fast vid läran och traditionerna som fanns vid apostlarnas tid. Gudstjänsterna firas fortfarande likadant som dom gjorde från allra första början. På gudstjänsterna utför dom skådespel som handlar om Jesu liv.

I den katolska kyrkan är det påven som styr, men i den ortodoxa finns det ingen riktig stor överordnad ställning. Istället leds dom flesta ortodoxa kyrkorna av en patriark som har ärkebiskopar och biskopar under sig.

I den ortodoxa riktningen anser människa vara en avbild av Gud och kan finna Gud genom att se in i sig själv.
Den ortodoxa kyrkan har samma sju sakrament som den katolska kyrkan har men istället kallas dom sju sakramenten för mysterierna. Men det skiljer lite mellan dom, dopet och konfirmationen sker på samma gång. Alltså när barnet har döpts konfirmeras barnet direkt efter, men eftersom ett litet barn inte kan ta emot bröd och vin smörjer prästen in barnet i en myrra smörja. I den ortodoxa kyrkan är det tillåtet att skiljas och bli omgift, men man måste först bikta sig. Prästerna och biskoparna får inte gifta sig, men en gift man får bli präst.

Den ortodoxa kyrkan är lite känd för väggen som finns längst fram i kyrkan, väggen kallas för ikonsats. Väggen har fått sitt namn på grund av alla bilder som täcker den. På bilderna finns det stora ikoner som Jesus, Maria och några apostlar.Den protestantiska kyrkan

Den sista och tredje riktningen inom kristendomen är den protestantiska kyrkan som grundades på 1500-talet av Martin Luther.
Den protestantiska kyrkan har tre olika kyrkor: den lutherska kyrkan, den reformerta kyrkan och den anglikanska kyrkan.

Men den hela protestantiska kyrkan grundades av Martin Luther som levde mellan 1483 och 1546. Martin var en väldigt religiös munk som gjorde allt för religionen, men hur han än bad, fastade och studerade bibeln kunde han inte känna sig nöjd. Tillslut kom han fram till att en människa inte behöver göra alla dessa goda gärningar för att duga inför Gud. Det ända som behövdes var att man skulle tro på Gud.
Detta hände när S: t Peterskyrkan byggdes i Rom, för att få in pengar till bygget började kyrkan sälja avtalsbrev till folk som skulle hjälpa en att bli av med sina synder. Men det tyckte Luther och några andra präster var fel och istället att protestera. Dom tyckte att man inte kunde köpa sig fri från en synd, man måste själv ångra sig och verkligen mena det.
Men det var inte bara avtalsbreven dom protesterade mot, dom protesterade också mot påven och biskoparna som bara festade vilket var raka motsatsen till vad kyrkan lärde ut. Tillslut ledde allting till att Luther satte upp 95 teser på en kyrkport i sin hemstad Wittenberg. I teserna skrev han vad han tyckte var fel i den katolska kyrkan.
Dom 95 teserna ledde till att påven bannlyste Luther, därefter blev han förföljd och hotad till livet och tvingades leva gömd i ett år. Men när han återvände till sin hemstad fick han fler anhängare som tyckte samma sak som han.
Det Luther ville med sina protester var att människorna skulle kunna tänka och ta ställning själva utan prästerna. Han ville att människan skulle veta att hon själv kunde läsa bibeln och söka efter Gud.
Några teser som Luther satt upp var:
• Människan blir frälst genom sin tro och inte genom goda handlingar.
• Bibeln är det enda en människa behöver rätta sig efter.
• Dom två sakrament som finns i Bibeln är dopet och nattvarden. Därför tog Luther bort dom andra fem.
• Alla yrken är lika fina.
• Det stod ingenting om helgon i Bibeln, så dom togs bort.

Man kallade Luthers förändring för reformationen. Reformera gör man när man ändrar på något som är för att göra det bättre.

Den andra kyrkan som finns i den protestantiska riktningen är den reformerta kyrkan.
Luthers reformation spreds till kyrkor i andra länder, men reformationen ändrades lite, men den hade samma mening som Luthers.
Jean Calvin i Schweiz var den som grundade den reformerta kyrkan (Calvinska kyrkan). Calvins motsatts till Luthers lära ser man mest i hans ställning till Bibeln, hur han vill att man skulle följa Bibelns alla bud. Han hade också en annan syn på sakramenten, kristologin och kyrkobegreppet.

Den tredje kyrkan i den protestantiska riktningen är anglikanska kyrkan som grundades i England. Den anglikanska kyrkan har en blandning av dom protestantiska och katolska traditionerna. Deras gudstjänster utförs nästan på samma sätt som en katolsk. Ledaren för kyrkan är ärkebiskopen i England.Högtider, fester och levnadssätt

Dom viktigaste högtiderna i kristendomen är jul, påsk, Kristi himmelsfärs dag och pingst. Alla dessa högtider firas för att minnas Jesus.
Advent är också en högtid, högtiden visar att dom kristna väntar på att få fira Jesus ankomst till jorden. Man tänder ett ljus i en advent ljus stake varje söndag fyra veckor innan julen kommer. Ljusen visar att Jesu födelse närmar sig. Ordet advent betyder just ankomst.

Julen firas i december för att minnas Jesus födelse. Firandet för dom kristna börjar på juldagsmorgon den 25 december. I kyrkorna har man speciella gudstjänster där prästerna läser ur evangeliet för att förklara hur Jesus föddes för att kunna berätta om Gud och hans rike.
Den kristna julen börjar den 25 december men dess afton börjar 18:00 kvällen innan som kallas för julafton (eller dopparedagen).
Oftast är det bara katolikerna och protestanterna som kallar den 24 december för julafton. Och det är bara vissa länder som Italien, Danmark, Finland, Norge, Portugal, Sverige samt några andra länder som tycker julafton har en särskild betydelse då man träffas för att äta julmat och få julklappar. I dom andra länderna firar man julen den 25. Men dom ortodoxa kristna i t e x Ryssland firar Jesus födelse den 7 januari.
Julnatten kallas natten mellan den 24 och 25 december, förr trodde man att julnatten var full av magi och andra övernaturliga saker.

Påsken infaller på våren, det var då Jesus förrådes, fängslades, dömdes, korsfästes och sedan uppstod från de döda. Det börjar på långfredagen då dom kristna minns hur Jesus korsfästes och dog på Golgata. Påskafton ska vara en ”tom” dag eftersom det var då Jesus låg graven och hans lärjungar tvingades gömma sig för dom som avrättade Jesus. I kyrkan har man därför inga gudstjänster. Påskdagen firar man för att det var då Jesus uppstod från dom döda. Påskdagen är alltid på söndagarna i påskhelgen.

Kristi himmelsfärs dagen är då Jesus lämnade jorden och fördes upp till himlen. Detta ska ha skett efter att Jesus hade vandrat omkring 40 dagar efter sin död då han visade sig för människor som trodde på honom. Detta gjorde han för att vis att det fanns evigt liv för dom som var troende. Kristi himmelsfärs dag firas alltså för att det var då Jesus färdades till Gud i himlen.

Pingst firas femtio dagar efter påsk för det var då den heliga Anden visade sig för lärjungarna. Detta var en signal för lärjungarna som nu skulle ge sig ut och berätta för alla människor om vad Jesus hade berättat för dom.

Söndagen är en vilodag för dom kristna eftersom Gud skapade jorden på sex dagar och på den sjunde vilade han. Därför ska dom kristna vila på söndagarna, dom ska också fira dagen för att man ska tacka Gud för att han har givit dom liv.

När en kristen person ska gifta sig kan hon gifta sig i kyrkan eller på ett annat ställe. Det ända man behöver är en präst som kan viga paret.

När en kristen person dör har man en begravningsceremoni som en präst leder i kyrkan eller i ett kapell. Sedan begravs personen i en kista på kyrkogården.
Man kan välja om man vill att den avlidna ska begravas i en kista eller om kroppen ska kremeras. Då läggs askan i en urna som kan begravas, men man kan också låta askan strös i en minneslund på en kyrkogård.
Enligt kristen tro beror det på människan själv vad som ska hända efter döden. Om man har trott på Gud och levt som Jesus lärde kommer Gud bestämma om man får komma till himlen på domen dag. Men om man inte har levt som Jesus lärde och inte trott på Gud kommer man till helvetet.
Den som är kristen ska tro på Fadern, Sonen och den heliga Anden samt tillhöra en kristenförsamling. För att visa att man är kristen ska man också vara döpt och konfirmerad.

Dom kristnas bön är som ett samtal med Gud, under bönens gång ska den kristna visa tacksamhet för livet och göra allt för att kunna leva enligt Guds vilja.

Symboler, platser och saker som är viktiga för kristendomen

Korset är en av dom viktigaste symbolen i kristendomen, korset symboliserar mest det kors där Jesus dog. Men korset symboliserar också då Jesus uppstod från de döda, vilket det tomma korset visar.

Duvan är också en viktig symbol då den symboliserar den heliga Anden som gav signalen till Jesus lärjungar och Anden som hjälper oss i livet.

En annan symbol är triangeln som är en symbol för Gud som är treenig. Dom tre hörnen står för Fadern som skapade vår jord, Sonen som är Jesus och räddade vår jord och den heliga Anden som hjälper oss utan att vi riktigt är medvetna om det.

I kristendomen finns det inga bestämda heliga platser. Men man brukar besöka Betlehem där Jesus föddes. Katolikerna brukar besöka Vatikanstaten där påven bor.
Jämförelsen

Kristendomens heliga skrift har inte så mycket gemensamt med islams heliga skrift koranen. Men kristendomens Bibel och judendomens Tanach har det gamla testamentet gemensamt. Första delen av Bibeln består av Gamla testamentet, dom kristna säger att det Gamla testamentet beskriver bakgrunden till den kristna tron. Andra delen består av det nya testamentet. Judendomens Tanach är kristendomens Gamla testamente, men judarna menar att Tanach handlar om det judiska folket och deras historia.

Judendomen och islam har sina trosbekännelser gemensamt, dom är dock inte lika men kristendomen har ju ingen trosbekännelse alls. Den judiska trosbekännelsen lyder: ”Hör Israel! Herren är vår Gud, Herren är en. ”Den islamiska trosbekännelsen lyder: ”Det finns ingen gud utom Gud och Muhammed är hans profet.”

Judendomen, kristendomen och islam tror på samma Gud. Alla tre religioner har samma uppfattning om att människan har fått i uppdrag att ta hand om världen. Men enligt judarna måste man vara jude för att kunna tro på Gud. Men enligt kristendomen och islam är det viktigaste att tro på den enda Guden för att få evigt liv.
Kristendomen skiljer sig också lite ifrån dom andra religionerna då dom kristna säger Gud. Muslimerna säger Allah till Gud. Judarna säger Adonai.
I islam nämns aldrig Messias, men i kristendomen anses Jesus som Messias. Judarna tror Messias är en mänsklig ättling till kung David som dom fortfarande väntar på.

Enligt islam är Muhammed den störste av alla profeter, men dom kristna och judarna ser inte Muhammed som en profet. Kristendomen ser Jesus som Guds son vilket judarna och muslimerna inte gör. För judendomen har samma grundare, Abraham. I judendomen är det Abraham och Saras son Isak och hans son Jakob som för religionen vidare. I islam är det är det Abrahams andra son Ismael som för islam vidare.

Alla tre religioner har vilodagar, men dom inte infaller inte på samma dag och islams vilodag har inte samma betydelse och historik som judendomens och kristendomens. Judendomens vilodag sabbat infaller på lördagen, då man inte får jobba. Kristendomens vilodag är på söndagen då man inte heller ska jobba eftersom Gud skapade jorden på sex dagar och på den sjunde vilade han.
Islams vilodag är fredagarna, men det är ingen riktig vilodag. För det är på fredagen man ber den viktigaste bönen men fredagen är lika viktig som judarnas sabbat och dom kristnas söndag.

Islams heliga skrift är koranen som är skriven av Gud och handlar om Guds syn på livet och hur det ska levas. Kristendomens heliga skrift är Bibeln, Bibelns första del består av det Gamla testamentet som beskriver historian bakom kristendomen. Den andra delen består av det Nya testamentet som förklara vad den kristna tron innebär och om Jesus liv och budskap. Judendomens heliga skrift är det Gamla testamentet som heter Tanach på hebreiska, Tanach beskriver judarnas historia och deras folk.

Det som skiljer religionerna mest är sakramenten. Det judiska sakramentet är sabbaten (vilodagen). Dom muslimska sakramenten är vallfärden, ramadan, bönen, allmossan (skatten) och tro...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Kristendomen

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2008-06-18]   Kristendomen
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=10098 [2024-07-20]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×