Kristendom

144 röster
143832 visningar
uppladdat: 2003-01-21
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
KRISTENDOM

Grundare: Jesus från Nasareth
Var: Israel/Palestina
När: ca 2 000 år sedan
Utbredning: Större delen av Nord- och Sydamerika, Europa, stora delar av forna Sovjetunionen, tättbebyggda områden i Australien, samt Etiopien, Sydafrika och afrikanska kustområden kring ekvatorn.
Antal anhängare: Omkring 2 miljarder
Byggnad: Kyrka
Heliga skrifter: Bibeln, med det Gamla och Nya testamentet

Kristendomen är den största religionen i världen, med omkring 2 miljarder anhängare. Den är samtidigt en av de yngre religionerna. Den föddes ur judendomen, och än idag delar vi Gamla testamentet med dem.

Gud sade: ”Ljus, bli till!” Och ljuset blev till.
(1 Mos 1:3)

Historia

Flertalet historiker är överens om att Jesus har levt. Men de enda skrifter som lämnar uppgifter om honom, evangelierna i Bibeln, har tillkommit i den första kristna församlingen. Evangelium betyder ´glatt budskap´ – det är en förkunnelse snarare än ett historiskt dokument.

Historien om Jesus går så här: Jungfru Maria, som var trolovad med Josef, fick av en ängel reda på att hon skulle föda ett barn innan hon kommit tillsammans med en man. Barnet skulle bli till genom en helig ande.

Kejsar Augustus i Rom hade under den här tiden låtit utfärda en ny förordning om skatter. Josef och Maria bodde i staden Nasaret, men måste ta sig till Betlehem för skattningens skull. Under tiden de var i Betlehem bodde de i ett stall, eftersom det inte fanns något härbärge ledigt. I det stallet föddes Jesus. Tre vise män från österns länder hade sett en ny stjärna födas och kom med gåvor till barnet.

En tid senare tvingades Josef och Maria fly till Egypten med barnet. När faran var över – det vill säga kung Herodes hade dött – återvände de till Nasaret. Vid 12 års ålder diskuterade Jesus med de judiska lärarna och alla som hörde honom häpnade över hans förstånd och svar.

Vid 30 års ålder döptes han av Johannes Döparen, och efter dopet vistades Jesus i öknen med Johannes Döparen i 40 dagar. Han gick från plats till plats och predikade sin lära. Det finns historier om att han på olika sätt botade sjuka och ingrep i lidandet han såg.

Som andra judar besökte han templet i Jerusalem vid vissa högtider, och han undervisade i synagogorna. Han samlade kring sig en skara lärjungar, och valde ut tolv apostlar. Det var början till kristendomen som religion.

Jesus kom konstant i konflikt med de religiösa ledarna. Han ställdes så småningom inför rätta, bland annat för att han hävdade att han var Guds son. Just det uttalandet ansågs vara en hädelse av företrädarna för judendomen. Under den judiska påskhelgen dömdes Jesus till döden och han avrättades tillsammans med två andra. Han var då 30 år gammal.


Kristendomens historia efter Jesus

Kristendomen uppstod ur judendomen under det första århundradet av vår tideräkning. Den spred sig snabbt kring Medelhavet, inte minst tack vare aposteln Paulus, och andras flitiga mission. Redan tidigt bestod församlingen i Jerusalem av både arameisk- och grekisktalande kristna. På grund av förföljelser och krig lämnade många kristna Palestina och flyttade till andra delar av det romerska riket.

Kristendomen spreds vidare och Mindre Asien och Syrien blev de starkaste fästena, medan den arameisktalande kristendomen tappade betydelse. Snart nådde religionen rikets huvudstad Rom. Dit sände man senare apostlarnas ledare, Petrus, och han anses ha blivit den romerska församlingens förste ledare (biskop).

På 90-talet e Kr skedde den definitiva brytningen mellan judendomen och kristendomen. Romarna insedde skillnaden mellan judar och kristna, vilket ledde till att man inte behandlade de kristna med samma tolerans som användes mot judarna längre. Under 100-talet byggdes organisationen ut mer, och varje församling blir självständig med en egen biskop.

Flera grupper bröt under den här tiden med den kristna huvudtraditionen och bildade mer eller mindre framgångsrika religioner.

Under 200-talet blev de kristna allt fler, vilket ledde till att förföljelserna från staten tilltog i styrka. De svåraste var under kejsarna Decius och Diocletianus. Sedan ändrades situationen under 300-talet, då Konstantin den store gav de kristna religionsfrihet och ökat inflytande. År 325 samlades biskopar från hela landet i staden Nicaea för det första kyrkomötet, vilket lade grunden för en rikskyrka.

På kejsar Theodosius den stores tid, på 380-talet, blev kristendomen statskyrka, och omkring år 400 var riket kristnat. Då var kristendomen redan statsreligion i Armenien och Etiopien.

Under 400-talet bröt ett flertal kyrkor med majoritetslinjen. Dessa finns fortfarande kvar; de kallas orientaliska kyrkor. Det uppstod också skillnader inom Romarriket mellan östlig (grekisk) och västlig (latinsk) kristendom.

Två olika kyrkor blev också till år 1054. Biskopen i Rom (det vill säga påven) och biskopen i Konstantinopel blev oense, och det resulterade i två olika kristna kyrkor – den Romersk-katolska kyrkan och de ortodoxa kyrkorna.

I väst var det inte slut på striderna – under 1500-talet blev Martin Luther upphovet till reformationen. Flera olika kyrkor uppstod, och har fortsatt att uppstå sedan dess. Man brukar kalla de kyrkor som uppstått efter reformationen för protestanter. Idag finns det cirka 20 000 olika undergrupperingar. Skillnaden mellan de olika protestantiska samfunden kan dock vara mycket stor.


Bibeln

Bibeln är kristendomens heliga skrift. Den består av judarnas heliga skrift, som de kristna kallar Gamla testamentet, och Nya testamentet som handlar om Jesus och den kristna kyrkans första tid. Till Gamla testamentet hör också en grupp skrifter, apokryferna, som är omtvistade.

Bibeln började som ett talat ord. Den tradition som finns kring Medelhavets östra stränder har tusenåriga traditioner. När Jesus kom predikade han och hans lärjungar, och de fördes vidare längs stränderna.

Ingen vet när Gamla testamentet blev den samling böcker som vi känner till idag.

Nya testamentet innehåller vittnesskildringar och erfarenheter som förmedlats av apostlarna. Det var de som levt närmst Jesus och varit ögonvittnen till hans verk.

Både Gamla och Nya testamentet betraktades av kyrkan som Guds ord. Det var kyrkans auktoritet i fråga om sann tro och kristet liv, eftersom hela samlingen var inspirerad av Gud.


Trosbekännelse

Inom kristendomen handlar trosbekännelsen om Fadern (Gud), Sonen (Jesus) och den helige anden.

1. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare.
2. Vi tror ock på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre (…)
3. Vi tror ock på den helige Ande (…)


Högtider

Kristendomen har en mängd helger. Många har glömt den verkliga anledningen till att de firas, men de firas ändå.

Påsk
Inom kristendomen firas påsken, till skillnad från judendomen, till minnet av att Jesus korsfästes och återuppstod. Han korsfästes på långfredagen, och uppstod på den tredje dagen, det vill säga söndagen eller påskdagen.

Jul
Julen är en helg som firas varje år den 25:e december (juldagen), med start den 24 december (julafton) och i Sverige är även den 26 december (annandag jul) en helgdag. Den firas enligt kristendomen till minnet av Jesus födelse. Enligt den fornnordiska förhistorien firas dock jul istället i samband med midvinterblot, för att fira solhjulets återkomst.

Man firar också fasta, alla helgons dag, Kristi himmelsfärdsdagen, med flera.


Övrigt

Sedan år 2000 blir barn inte längre automatiskt medlemmar av den svenska kyrkan bara för att deras föräldrar är med. Barnet blir istället medlem då det döps. Man kan också anmäla barnet som "kyrkotillhörighet" utan att behöva döpa det.

Kristendomen i Sverige är tätt förknippad med Sveriges historia. Kristendomen infördes som dominerande religion i slutet av vikingatiden och i början av medeltiden. Den blev från början starkt allierad med kungamakten. Konverteringen var relativt fredlig. Den Svenska kyrkan bröt med den katolska kyrkan under 1500-talet, då den lutherska reformationen pågick. Stadskyrkan förblev starkt allierad med kungamakten.

Under 1900-talet infördes religionsfrihet i de svenska grundlagarna, men inte förrän år 2000 upphävdes Svenska kyrkans ställning som stadskyrka.

Kristendomen är indelad i flera delar idag, där tre stora kan utskiljas. Det finns den romersk-katolska kyrkan, ortodoxa kyrkan och protestantiska kyrkorna.


Till slut

Jesus föddes av jungfru Maria i Betlehem. Han sägs ha varit Guds son. Han var till en början jude, men han startade kristendomen. Han samlade ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Kristendom

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

 • Inactive member 2005-05-26

  Bra text! Jag lärde mig mycket

 • Inactive member 2009-03-31

  Bra text !

 • Inactive member 2009-05-06

  jag har använt din text till mitt skolarbete jag fick bra betyg så tack så mycket

 • Inactive member 2009-10-20

  tack!!! Camilla det här kommer hjälpa mig länge.

 • Inactive member 2012-04-24

  Hej, tack så mycket för en riktigt bra text. Men jag undrar om man kan använda denna sidan som källförteckning eller om du har någon som jag kan använda?

Källhänvisning

Inactive member [2003-01-21]   Kristendom
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=1553 [2024-06-22]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×