Kristendomen

4794 visningar
uppladdat: 2017-04-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Kristendomen

Katolska kyrkan

Katolska kyrkan är den största inriktningen inom kristendomen med mer än en miljard anhängare runt om i världen. Kyrkan anser sig vara den kyrkan som stämmer bäst med vad Jesus lärde ut och också vara den kyrka som var grundad av Jesus i slutet på första århundradet. Den katolska kyrkan menar också att biskoparna har en stark koppling till Jesu lärjungar och i vissa fall också har en koppling till Jesus själv, eftersom de har blivit valda av en biskop. Detta kallas den apostoliska successionen.

 

Dessutom var den första påven och kyrkans ledare för den katolska kyrkan Petrus och han sägs varit utvald av Jesus själv. Petrus grundade församlingen i Rom och man lät senare bygga ett stort monument för honom: Petruskyrkan, som ligger i Vatikanstaten, Rom. Den Katolska kyrkan kallas också den romersk-katolska kyrkan eftersom biskopen av Rom- även kallad påven- är kyrkans överhuvud och bor i Rom. Inom den katolska kyrkan finns de heliga dricka handlingar som i vissa fall kan tillåta en vanlig människa (ett ickehelgon), utan att tala via/be till ett helgon, få kontakt med gud. Dessa heliga handlingar kallas sakrament och inom den katolska tron finns det sju sakrament: dopet, konfirmationen, nattvarden, boten, äktenskapet, de sjukas smörjelse och kyrkovigningen.

Som katolik blir man döpt som barn och man får en möjlighet att senare i livet upptas i kristenheten. I slutet av sin barndom, konfirmerar man sig- då man läser om kristendomen och som avslutning och bekräftelse på konfirmationen blir man smord med helig olja.

Katolska kyrkan har vissa speciella gudstjänster som avslutas med nattvard och de här gudstjänsterna kallas en mässa. Nattvarden är en minnesmåltid där brödet förvandlas till Jesu kropp och vinet till Jesu blod och katolikerna kallar det här sakramentet eukaritin-som står för `tacksägelse´.

Nästa sakrament är bikten där du bekänner dina synder för prästen som inte under några omständigheter får berätta för någon det du sa, oavsett vad det är, han har tystnadsplikt. Prästen kan råda dig till att göra bot, d.v.s bättra sig.

Äktenskapet är ett sakrament, en helig handling och anses hålla livet ut. Därför är inte skiljsmässa tillåten, men det finns också en äktenskapsdomstol som tillåter skiljsmässa om man kommer fram till att en av makarna inte menar allvar med sitt ja och kan förklara äktenskapet ogiltigt från början.

Sakramentet efter det är `de sjukas smörjelse´ som tidigare kallades `den sista smörjelsen, som var svårt sjuka för att förbreda de inför döden. Idag ges den även till de som antagligen kommer klara sin sjukdom.

Om du vill bli präst, biskop eller en annan ledare inom den katolska kyrkan måste du göra det sista sakramentet och bli invigd genom en speciell cermoni där du lever ensam och inte i en relation. Man måste ägna all sin tid och kraft åt sin församling.

 

Helgonadyrkan är någonting som är ytterst viktigt bland katolikerna och man tror djupt på jungfru Maria. Ett annat helgon är St. Bernadotte och som sägs att varit ute i skogen år 1858 och fått en uppenbarelse som upprepade sig flera gånger. Ungefär samtidigt `skapades´ en helig källa i vid den grotta Bernadotte hade fått uppenbarelserna och till den grottan vandrar (kallas pilgrimsfärd) nu flera miljoner människor varje år för att av den heliga källan som sägs hela sjuka människor.Ortodoxa krykor

Den ortodoxa kyrkan utvecklads i Östrom och namnet står för `den rätta läran´ och är den inriktningen i kristendomen som har minst anhängare med ungefär 200 miljoner troende. De anser att de är den enda kyrkan som har bevarat traditioner från de äldsta kyrkofäderna. Den ortodoxa kyrkan har, till skillnad från den katolska kyrkan, en självständig kyrka i varje land och de högsta biskoparna kallas patriarker, men det beror dock lite på i vilket land- i några länder kallas ledaren för ärkebiskop och i andra metropolit. Även om varje land har sin egen `högsta kyrka och patriark´ är det ändå Konstantinopelns patriark som anses vara den främste, trots att han inte bestämmer över hela den ortodoxa kyrkan. Dessutom är klostren självständiga.

När man besöker en ortodox kyrka kommer man i en avdelning som symboliserar jorden och där ligger/sitter man på golvet eller står upp. Gudtjänsten följer samma ordning varje gång så man kan komma och gå som man känner. En bit fram i kyrkan finns det en vägg fylld med bilder på helgon som kallas ikonostasen och den har tre portar som leder till den del (bakom väggen) som symboliserar himlen och där finns `Guds tros altare´. Där får människor inte vara, men under den viktigaste delen av en gudtjänst- nattvarden- öppnas portarna.

För de troende ortodoxa är ikoner och helgon väldigt viktiga och betydelsefulla och men ser en ikon som `ett fönster mot himlen´. Man tänder ljus och behandlar de med djup vördnad. Dessutom finns det i nästan varje ortodoxt hem ett `vackert hörn´ där man har ikoner.

Påsken för ortodoxa är den absolut mest betydelsefulla högtiden och man avfyrar fyrverkerier och har klockringning, dessutom kastar man en docka som ser ut som Judas i en eld. Man har också sakrament (heliga handlingar) inom ortodox- skillnaden från den katolska kyrkan är att sakramenten inom ortodox tro kallas mysterier.Protestantiska kyrkor

Protestantismen är populärast uppe i norden och är den näst störts inriktningen inom kristendomen med nästan 250 miljoner anhängare. Om man är med i en protestantisk rörelse/kyrka brukar man säga att man är protestant. Sverige är till 90% protestantiskt och så är även Finland och Norge och detta är på grund av Martin Luther, född i slutet av 1400-talet.

År 1453 föll Konstantinopel för turkiska styrkor och detta ledde till att kyrkan var i stor kris och människorna började tänka att Gud hade övergett dem. Därför började kritik etablera sig bland många mot kyrkan och de ansåg att kyrkans rikedomar inte stämde med hur det hade varit i den tidiga kristendomen. Värst tyckte de om avlatshandeln- om man hade gjort en allvarlig synd var man tvungen att gottgöra sig till Gud genom goda gärningar. Som bevis att man hade gottgjort sig fick man ett avlatsbrev, men när man behövde bygga om Petruskyrkan i början av 1500-talet började organisationen sälja avlatsbrev. Men så fort som den protestantiska kyrkan hade vuxit sig stor påbörjade den katolska kyrkan motreformationen och avskaffade avtlatsbrev för att minska protestantismens framgångar.

 

Men det är ungefär här (1500-talet) som Martin Luther, både präst, munk och professor i bibelkunskap, började studera Paulus brev och kom i samband med det på att man skulle lita på Guds kärlek och goda gärningar gjorde man för att visa tacksamhet. Dessutom ansåg Luther att bibeln var för alla och började översätta den från latin till tyska och strax efter det spikade han upp de 95 teserna som kritiserade den katolska kyrkan. Detta skulle visa sig ge konskvenser och 1521 blev Luther bannlyst.

 

Luthers tankar spred sig och de som protesterade mot den katolska kyrkan kallades för protestanter. Detta gick så långt att de protesterande hade skapat en ny kyrka: den protestantiska kyrkan. Snart började det också uppstå olika varianter inom protestantismen eftersom alla inte tyckte och tänkte exakt likadant kring vissa stora frågor. Några protestantiska kyrkor är ex. den angelianska kyrkan och de reformerta kyrkorna. Något som skiljer de reformerta kyrkorna från de andra protestantiska kyrkorna är att den är väldigt simpel till inredning och utsmyckning och är demokratisk.

 

Tankarna som skiljer sig åt mellan den ortodoxa och katolska kyrkan är att man inte tror på skärselden, men det enda som Luther tyckte var rätt bland sakramenten var dopet och nattvarden. Man vill också under en gudtjänst i en protestantisk kyrka fokusera på texten och tolkningen till den och därför är det predikstolen som är viktigast i en protestantisk kyrka.Analys

Något jag direkt märkte var att den katolska och den ortodoxa kyrkan är ganska lika i sina tankesätt, medan den protestantiska kyrkan skiljer sig nästan i allting mot de andra två kyrkorna. Först och främst är den protestantiska kyrkan öppen för förslag och greningar i tron i vissa frågor- detta kan man se eftersom det finns flera olika inriktningar inom den protestaniska kyrkan, men inte inom den ortodoxa eller den katolska. Jag tycker personligen att det verkar mycket bättre med en kyrka och församling som är öppen för nya förslag och inte så strikt med att det alltid är en viss person som bestämmer om hur saker och ting ska fungera. Något som också skiljer den protestantiska kyrkan mot de andra två är att den föddes av att människor som inte trodde på det den ledande kyrkan tyckte och styrde, protesterade och sedan insåg att de tyckte ungefär samma sak (till en början) och det växte fram en församling successivt.

Nästan alla sakrament och heliga handlingar finns inte inom den protestaniska kyrkan, men i de andra två är det väldigt viktiga handlingar som måste genomföras. Den protestantiska kyrkan har bara två sakrament eftersom Luther ansåg att det bara var dopet och nattvarden som var de rätta sakramenten. Detta är en stor skillnad eftersom sakramenten utgör en stor del i de troendes vardag.

 

En skillnad jag h...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Kristendomen

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2017-04-01]   Kristendomen
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=60074 [2024-06-22]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×