New Age

2 röster
12056 visningar
uppladdat: 2006-02-24
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
New Age kommer från Amerika, framförallt Kalifornien. Hippierna och flower power-folket på 1960-talet hör till föregångarna.

Nya Tidsåldern, eller Vattumannens tidsålder, betyder olika saker för olika människor. Det är inte fråga om en sammanhållen rörelse med en ”bibel” och auktoriteter. Här finns heller inget bestämt tankeinnehåll det vill säga, inga grundtankar som skall godtas av alla i ”rörelsen”. Inom New Age finns det inte ens en allmän värdegemenskap. New Age-rörelsen existerar utan formalisering och utan officiella representanter. Alla New Age-föreställningar och ritualer är i bokstavlig bemärkelse ”folkets”. New Age –rörelsen karaktisiseras bäst som en social rörelse vars ideologiska fokus är föreställningen om att människan mycket snart ska genomgå en total transformation som ska framkalla en ny ”tidsålder”, då mänskligheten lever i harmoni med sig själv, med naturen och kosmos. Inga krig, inga föroreningar och ingen fattigdom kommer att existera. Resurserna ska hämtas i den enskilda människan, och den individuella personlighetsutvecklingen kommer att leda till en kollektiv rening. New Age-rörelsen är ingen religion, även om många New Age-tänkare menar att en andlig medvetenhet är nödvändig om vi skall kunna åstadkomma positiva förändringar hos oss själva och i samhället, dock har New Age ett par kärntankar, nedan tar jag upp de som jag tycker är viktigast:

Synen på universum
Universum uppfattas som en enhet, ett sammanhängande helt, en enda organism, där delarna är förenade och påverkar varandra. Universum är inte en själlös maskin, bara bestående av ”död” materia, och detta ses inte som slumpens verk, utan något dynamiskt levande, ”ett ständigt skapande oändligt intelligent medvetande”.
Det är medvetandet som är universums substans det vill säga världsgrunden. New Age ser inte att världen skapades utav Gud, utan man anser att universum skapar sig själv med sin egen inneboende intelligens och skaparkraft. Allt som existerar sägs vara manifestationer av den levande anden. Inom New Age observerar man att teoretisk fysik och mystik har en tendens att smälta ihop.

Synen på människan
Människan är inte en slumpens frukt, utan en del av en plan för livets utveckling. Hon är i botten av sitt väsen samma andliga substans som universum självt. Det individuella mänskliga medvetandet är som en droppe av den oändliga medvetandeoceanen, vilken är universums grund. New Age upphöjer människan. Människan ses inte som full av synd, utan som ”gudomlig” med enorma möjligheter. Hon är en skapande varelse med större resurser än vi hittills trott. Hjärnan’s och medvetandet’s kapacitet har ännu bara utnyttjats till en liten del.
Vi bör sträva efter att skapa ett samhälle där vi är lyckliga med varandra och där vi tjänar livet. Vårt djupaste behov är lycka, gemenskap, samt kärlek och inte att äga saker.

Etikens grund
Idén om det större jaget förekommer inom New Age. Enligt vanligt synsätt så finns det avgörande gränser mellan oss människor: det här är jag och det där är du – vi är två helt skilda individer, men inom New Age synsätt, så ser man inga gränser mellan individerna utan uppfattar allt som i grunden ett; där jaget är mer än jag – det går långt utanför denna kropp och omfattar mer än bara denna själ – den rymmer hela universum. Jag identifierar mig med alltet.
Grunden för denna upplevelse är tanken att vi människor tillsammans med allt annat levande har en gemensam kärna, där Mitt centrum, också är Ditt centrum och allt annat levandes centrum. Det vill säga att det bara finns ETT upplevelsecentrum, som är samma för allt och alla.

New Age på det personliga- och det sociala planet
Inre personlig utveckling är vad New Age betyder för många. Intresset för seminarier, kurser föredra och dylikt syftar till att lära individen att må bra i själen och förverkliga sina möjligheter. Folket vill lära sig att umgås med sig själva och andra, tillåta sina känslor, uppnå sina mål i livet och bli framgångsrika. De vill ta sig ur misslyckandets cirkel och göra sitt liv till en ren succé.

På det sociala planet så vill New Age bygga upp en civilisation som är grundad på nya värderingar och en ny uppfattning om människan. Visionen man har är en paradisisk värld, där människor i samarbete med icke-våld som en princip kommer ge en lycklig tillvaro. I New Age-anda arbetas det för freden, hälsan och miljön, för en solidarisk livsstil, mot kärnvapen och kärnkraft med mera. Man framhåller gärna att det betyder något vad DU än gör.

Paradigmskifte
Begreppet har en stor betydelse i New Age-rörelsen. Det kommer ursprungligen från den amerikanska vetenskapsteoretikern Thomas Kuhn. Med begreppet menas att det vetenskapliga vetandet inte alltid ökar genom att man utökar gammal kunskap med ny. Ett studium visar istället att det samlas så många fakta som inte stämmer med de gamla grundsanningarna att dessa tillslut helt måste överges och ersättas med nya sanningar, vilka strider mot det som förut sagts vara sant. För att förenkla så är alltså ett nytt paradigm ett nytt synsätt med nya grundtankar.
Paradigmskiften kan förekomma inom vissa specialområden, men även också när det gäller hela världsbilden.

Reinkarnation
Inom New Age så tror man på reinkarnation och även på karma, som är en hypotetisk lag om orsak och verkan. Under sin livstid skaffar sig en människa god eller dålig karma: goda gärningar ger god karma och positiva följder i kommande liv och dåliga gärningar ger en dålig karma med negativa följder i kommande liv.
Resultatet av karman’s verkningar blir att själen utvecklas så att dess insikter i livsmysteriet ökar och dess etiska kvalitet höjs.

Synen på affärer
Inom New Age så finns det en särskild affärsfilosofi – ”ärliga affärer”. Man sätter djupare mänskliga värden före företagsexpansion och ekonomisk vinst. Ansvaret man känner gör att man vill framställa produkter som är nyttiga och svara mot verkliga behov. Därtill vill man använda förnybara energikällor och att råvaror skall återanvändas, samtidigt som man undviker miljöfarliga och ohälsosamma biprodukter. Öppen bokföring är ett annat inslag, där vem som helst skall kunna ta del av företagets böcker och bokslut. Man anser att öppenhet skapar förtroende. Man anser även att alla bör ha ett meningsfullt arbete, där man är glad och ingen skall känna att arbetet är ett tvång.

Mitt liv som New Age-troende i Sverige
Som New Age-troende så är det bäst för mig att bo i Stockholm’s närhet, då jag där kan hitta Akal som leds av Annika Waldenström. Det är ett center som leds i New Age-anda med ett brett program med bland annat healing, olika föredrag, yoga flödesmassage med mera. Jag är troligtvis vegetarian då detta är en vanlig livsföring för New Age-praktiserade. Några gånger om året har jag möjlighet att åka på mässor som hålls i en anda av folklig New Age. Place of Miracles-mässan hålls varje år i Linköping och har tusentals besökare. Denna mässa anordnas av bokförlaget New Page, som jag varje månad får information om nya böcker ifrån.
Jag strävar alltid högt och gör allt jag kan för att uppnå mina mål, jag har ett ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: New Age

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2006-02-24]   New Age
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=5742 [2024-06-21]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×