Andra världskriget

40 röster
55096 visningar
uppladdat: 2004-02-27
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Varför blev det ett andra världs krig?

Första världskriget ledde till Tysklands totala nederlag och nederlaget till revolution. Kejsar Wilhelm gick i landsflykt och Weimarrepubliken utropades 1919. Den nya demokratiska författningen överlevde dock inte länge utan följderna under 20-talets första år blev oro i landet med kuppförsök, galopperande inflation och hungersnöd.

Det tyska krigsskadeståndet till de allierade resulterade i att fransmännen besatte Ruhrområdet 1923. Industriländerna i Västeuropa kämpade med ekonomiska kriser, arbetslöshet och strejker under hela 20-talet. 1929 med följande depression drabbade alla industriländer, inte minst Tyskland.

Mussolini hade samtidigt påbörjat sin expansionspolitik i Medelhavet och Hitler som marscherade in i det demilitariserade Rhenlandet 1936 och inledde samarbete med Mussolini.
De båda staterna in grep aktivt i det spanska inbördeskriget 1936-39, medan Frankrike och Storbritannien inrättade en maktlös noninterventionskommitté det vill säga att länderna inte kommer att lägga sig i.

När det andra världskriget började var Europa alltjämt världspolitikens centrum. Dess gruppering i demokratier och diktaturer avgjorde världens öde. En tredje maktfaktor var det kommunistiska Sovjetunionen. Demokratiernas eftergifter stoppade inte kriget som skulle komma.

Den ekonomiska kris som hade drabbat alla länder i Europa under mellankrigstiden och fram till andra världskriget ledde också till att nästan alla länder i Europa lade om produktionen till självförsörjning för att slippa beroendet av import i orostider. Man hade också erfarenheter från det första världskriget, och införde nu ransoneringar och priskontroll.

Under det första världskriget fick kvinnorna hjälpa till i krigsindustrin på båda sidor och detta fick långtgående konsekvenser för arbetsmarknaden efter kriget då både kvinnor och män på ett ganska naturligt sätt befann sig ute i arbetslivet. Det gamla bondesamhället var för alltid borta. Feodala strukturer var sönderslagna eller på väg att lösas upp och skillnaden mellan de olika samhällsklasserna var inte lika tydlig som förr. Kvinnan hade gjort sitt intåg i det civila samhället. I det andra världskriget skulle detta få stor betydelse inom krigsindustrin.

Det första världskriget var ett tvåfrontskrig där visserligen fronterna i skyttegravarna skapade stor förstörelse och förödelse, men lämnade egentligen det civila samhället utanför.
Medan det andra världskriget inleddes det totala kriget, där civila offer, hus, städer och anläggningar var lika legitima mål som de soldater som deltog aktivt i kriget. Flyg, pansarvagnar, raketer mot London, ubåtskrig, sabotage, koncentrationsläger och atombomben över Hiroshima och Nagasaki var något helt nytt för världen. Alla drabbades oavsett nationalitet, kön och samhällsklass.

Vilken roll spelade de ekonomiska situationen i Europa?

Hitlerstyret hade turen att komma till makten precis då världskonjunkturen började förbättras igen. Produktionen var i tillväxt innan nazisternas politik fick några verkningar. Likväl var det i Europa sällsynt att arbetslösheten redan 1935 hade kommit ned på 1920 - talets nivå för att därefter försvinna nästan helt. Den årliga tillväxten på 8,5% från 1933 till 1938 är rekord i tysk historia, och den berodde på en omfattande statlig kreditfinansiering. Denna började sommaren 1933 med stora offentliga arbeten som väg- och järnvägsbyggen och med tillskott till bostadsbygget men under de följande åren dominerade upprustningen av krigsmakten. Rustningsutgifterna utgjorde 90% av stadsbudgetens underskott. Den snabba upprustningen skulle inte ha varit möjlig att genomföra på något annat sätt, och även om det var frågan om påverkan från tyska ekonomer som delade Keynes uppfattning om en expansiv offentlig sektor är det inget tvivel om att de militära hänsynen var politisk avgörande. Finansieringen företogs genom ett invecklat växelsystem som skulle hålla borta de nya pengarna från den övriga omsättningen, så att man undgick en inflation. Det viktigaste medlet för att uppnå detta låg i regimens starka grepp om det ekonomiska livet. Fackföreningarna förenades liksom arbetsgivar- föreningen i arbetsfronten, som bara var en nazistisk propaganda -organisation, medan löne- och arbetsvillkoren fastslogs av staten. Det var också en stark kontroll på priser samt ransonering av utländska valutor. Den stora ekonomiska framgången gjorde så att levnadsstandarden ökade för tyskarna, sysselsättningen ökade hela tiden. Medelklassen vart besvikna. De fick visserligen glädje av den stora ekonomiska framgången men däremot blev partiets löften om favorisering av småföretag på de större enheternas bekostnad snart glömd. Efter som att man hade dålig ekonomi under andra världskriget så kunde man inte betala lön till soldater och köpa in vapen. Därefter gick det dåligt för dom länderna i kriget.

Demokratin i de europeiska länderna såg väldigt olika ut, vilken roll spelade det för kriget?

I vissa länder under andra världskriget kunde man rösta fram olika förslag som förbättrade situationen i just dom länderna som det var bra demokrati i. På det sättet så kunde dom länderna välja ut dom bästa soldaterna, m.m. Därefter så gick det bra för dom länderna med bra demokrati i kriget.

på vilket sätt kunde medborgarna i t.ex Tyskland ha stoppat kriget om landet varit en demokrati 1939?

Om det hade varit en demokrati i till exempel tyskland år 1939 så kunde medborgarna ha stoppat kriget på ganska många olika sätt. Bland annat så kunde dom ha röstat bort Hitler från hans plats i kriget.

Judarna i Tyskland kunde också ha fått högre chans att överleva kriget.

Vilka nya tankar och idéer förändrade Europa i början av 1900-talet?

Adolf Hitler blev rikskansler genom att gå i allians med den tyska högern i januari 1933. En brand i det tyska riksdagshuset följde, men Hitler skyllde branden på kommunisterna. Han utfärdade undantagstillstånd och i skydd av dessa lyckades de rasera den tyska demokratin.

I mars 1939 stod Tjeckoslovakien i centrum igen. Slovakiska nationalister ville förklara sig självständiga, och Hitler sa åt dem att ta steget. När landet sedan var splittrat hotade Hitler att gå in i den tjeckiska delen och bomba Prag om landet inte anslöt sig till Tyskland som protektorat. Tjeckerna tvingades gå med på det. Redan här började förtrycket av judar – av de som behandlades sämst av tyskarna var 350 000 judar.

Tyskland började snart ställa krav på Polen. Då utfärdade Englands och Frankrikes premiärministrar en garanti för Polens självständighet. Om Tyskland gick till angrepp mot Polen skulle England och Frankrike vara i krig.

Den första september 1939 gick Hitlers grupper över gränsen till Polen. England och Frankrike förklarade krig mot Tyskland. Tyskland var dock starkare än man trott, och efter en vecka var utgången given. Sex veckor efter ingången hade allt motstånd upphört. Sovjetiska trupper gick sedan in och ockuperade landets östra delar.

I november tvingar man alla judar över 10 år att bära gula stjärnor utanpå kläderna, för att man lätt ska se vem som är vad. Andra förföljda folkgrupper får också bära symboler på sina kläder. Gul stjärna för jude, röd triangel för politisk fånge, grön triangel för kriminella, ljusblå för emigranter, mörkblå triangel för religiösa avvikare (som Jehovas Vittnen), rosa triangel för homosexuella och svart triangel för ”asociala”. De skickas till koncentrationsläger. Judar, homosexuella och zigenare behandlas ofta sämst.

Hade kriget kunnat undvikas om det var demokrati i det länder som först hamnade i krig?

Hitlers viktigaste idéer var t.ex:
Versaillefreden var orättvis. Tyskland måste ta revansch och skapa ett mäktigt Stortyskland med alla tyskar samlade i samma stat.

Den germanska rasen, dit tyskarna hörde, var överlägsen. Tyskarna skulle härska över mindervärdiga raser såsom judar, slaver och andra.

Judarna var organiserade i en sammansvärjning mot Tyskland. De kontrollerade både den internationella kapitalismen och kommunismen. Kommunisterna var förrädare när de i stället för tysk nationell enhet predikade klasskamp. Ansvariga för den ekonomiska krisen var de judiska kapitalisterna.

Demokratin lyckades inte lösa Tysklands problem. Partierna i riksdagen förde bara ordkrig med varandra. Tyskland behövde en stark ledare som kunde ta sig an arbetslösheten och den ekonomiska krisen.

1930 hölls det riksdagsval i Tyskland, när den ekonomiska krisen nått sin mitt. Det var framförallt två partier som fick många röster: kommunisterna och nazisterna. Socialdemokraterna kan betraktas som valets verkligt stora förlorare. Att nazisterna blivit alltmer populära kunde man se på röstantalet som nu var tiodubblat. De vann valet, men en ännu större seger vann de två år senare med 38% av rösterna. Det betydde att nazisterna nu var störst i riksdagen. Ett halvår efter får nazisterna bara 33.1%. Det blev det sista demokratiska valet som hölls i Weimarrepubliken. Under första världskriget blev många judar dödade. Det kallades för nazism. Om alla hade fått leva rättvist så hade många vart vid liv. Och kanske hade man inte behövt starta kriget.

Människan utsattes för propaganda – på bägge sidor. Vilken roll spelade propagandan tror du?

Propaganda är när någon eller några personer vill framföra hur bra saker och ting är. Propagandan spelade nog mycket roll för kriget. Hitler ville att hans folk skulle tycka om honom och hålla med honom som dom flesta också gjorde.

Hitler hatade judar och judarna hatade Hitler. Dom länderna som Hitler stred i mot hatade också Hitler. Följden blev att Tyskland hatar dom länderna som dom strider i mot. Och dom andra länderna hatar Hitler.

Hade det inte funnits propaganda i kriget så hade det kanske inte blivit så stort krig. Det kan ingen riktigt svara på. Men om folk hade haft samma åsikter och tyckt om varandra så hade det kanske inte blivit något krig.

Vilka personer och händelser var nödvändiga för att det andra världskriget blev av?

I det andra världskriget fanns det många stora och kända personer som man kan läsa om idag. Bland annat så förekom Hitler och Mussolini. Dom var två grymma nazi ledare i tyskland som hade stor betydelse för kriget. Här kommer lite fakta om dom två personerna.

Hitler: Adolf Hitler var en självlärd målare som hade rest från Wien till München. München var vid den tiden i centrum för all konst. Vid krigsutbrottet 1914 anmälde han sig som frivillig i den tyska armén, och kriget blev en upplevelse som kom att prägla hans tänkande på ett avgörande sätt. Hitlers politiska idéer var primitiva och någon speciell samhällsuppfattning hade han inte. Politik var inte för honom en konkurrens mellan olika ideologier utan en maktkamp mellan olika partier. Vilket program man skulle satsa på var i hög grad beroende på vad som var mest taktiskt förmånligt. Målet var att tillintetgöra motståndarna. Så mycket längre än så sträckte sig inte Hitlers politiska horisont. Hitler stiftade bekantskap med Tyska Arbetarpartiet medan han inte ännu var i armén. Som tjänstgörande korpral i den politiska avdelningen var han med på ett partimöte i september 1919 och tog tillorda för att opponera sig mot en talare som ville skilja Bayern från Tyskland. Hitler blev den 7:e medlemmen efter order från Drexler.

Det som skapade Hitlers position var hans osedvanliga förmåga att göra propagandautspel. Han blev snart den mest utnyttjade talaren, hans möten samlade massor av åhörare. Det gav partiet flera anhängare och även extra inkomster som förbättrade partiets ekonomi. Snart var det Hitler som utåt och bland de meniga medlemmarna gav partiet dess profil. En följd av detta blev att Drexler erbjöd honom posten som partiets ordförande, men Hitler tackade nej. Han siktade högre. Sommaren 1921 kom det till en uppgörelse då några av Hitlers motståndare utnyttjade hans frånvaro i München för att hålla ett möte emot honom. Hitler anmälde genast sitt utträde ur partiet och gick med på att återvända bara om han gavs diktatorisk myndighet, därmed rätt att utesluta vem som helst.

Mussolini: Benito Mussolini föddes 1883 och dog 1945. Han var son till en smed i Romagna väster om Ravenna. Han var utbildad lärare, men hade redan under en följd av år livnärt sig som journalist och professionell politiker. Han tillhörde socialistpartiets vänsterflygel och var några år sekreterare i partiavdelningen i Forli. Han fick sitt genombrott på den nationella scenen under kongressen 1912. Han startade en egen ny tidning i Milan. Den hette ”Il Popolo d’Italia” (Italiens folk), som senare blev en Fasciströrelsens egen tidning.

Det fanns också många viktiga händelser som startade det andra världskriget. Bland annat så ville Hitler utrota alla judar. Om man var homosexuell under det andra världskriget så var det inte heller så bra. Dom flesta homosexuella blev oftast också dödade. Om man är cp, som står för cerebral pares så var det inte heller så stor risk att man kunde överleva. Som jag tidigare har skrivit i delen om orsaker så var det också stora ekonomi problem, många strejker och stor arbetslöshet. Det här drabbade många industriländer. Inte minst Tyskland.

Om Nationernas förbund fungerat på samma sätt som FN gör idag, hur kunde NF då ha ingripit?

Nationernas förbund och förenta nationerna är ganska olika. Alla länder var inte med i nationernas förbund. USA var till exempelvis inte med. Många andra länder anslöt sig senare men följde inte besluten som de inte gillade. Nationernas förbund hade heller ingen makt att genomföra sina beslut.

Så här ser FN ut idag. FN har sina sex huvudorganer: generalförsamlingen, säkerhetsrådet, ekonomiska och sociala rådet, förvaltarskapsrådet, internationella domstolen och sekretariatet.
Om nationernas förbund hade sett ut som förenta nationerna gör idag så hade dom kunnat ingripa i kriget på många olika sätt. Dom skulle bland annat ha makt att kunna genomföra sina beslut och många länder lyder förenta nationernas regler bättre. Om nationernas förbund hade sett ut som förenta nationernas förbund gör idag så skulle kriget kanske inte ha varit så stort.


Lite fakta om Förenta nationerna:

På förenta nationerna finns det många olika jobb. Bland annat Ekonomer, översättare, statistiker, sekreterare, TV-producenter, dataexperter, fysiker och snickare. Det här är bara några av dom få jobben som finns på förenta nationerna.

På förenta nationerna är det väldigt många som arbetar. Drygt 64000 är anställda i hela världen.

Vem hade ansvar för att den nya tekniken användes på ett skadligt sätt?

Under både första och andra världskriget utvecklade man en massor av ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Andra världskriget

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2010-04-25

    Grymt, vad fick du för betyg på uppdraget?? Tippar på svart ;)

Källhänvisning

Inactive member [2004-02-27]   Andra världskriget
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=2831 [2024-06-24]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×