Andra världskriget

6 röster
10396 visningar
uppladdat: 2007-05-21
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
1:
* Det hela började år 1932 då Japan anföll Kina. Anledningen var att Japan ville behålla kontrollen över Manchuriet - En del i nordöstra Kina, och även ta över andra regioner där.
* 1936 gick tyska trupper in i Rhenlandet trots överenskommelser att Tyskland skulle hålla sej borta därifrån.
* 2 år efter intrånget i Rhenlandet samlades Italien, Tyskland, Storbritannien och Tyskland till en konferens i München. Tyskland och dess diktator Hitler hade begärt att Tjeckoslovakiens gränsområden där de fanns tysk befolkning skulle införlivas. Detta beviljades av de andra länderna och Tjeckoslovakien blev inte bara tvingade att införliva sina gränsområden utan även från att avstå vissa landområden till Ungern och Polen. Bara ett år senare dvs. 1939 tog tyskarna resten av Tjeckoslovakien och samtidigt fick Litauen också lämna ifrån sej vissa områden till Tyskland.
* Händelsen som sägs starta andra världskriget sker den 1 september 1939; Tyskland anfaller Polen.
*Sovjetunionen som hjälpt Tyskland att ockupera Polen tar över Estland, Lettland och Litauen. De vill även ha delar av Finland men när Finland vägrar att lämna ifrån sej området vid Finska viken var kriget ett faktum! Finland fick kämpa ensamma på sin sida och det s.k. Finska vinterkriget var över på bara några månader. Utgången var given och finnarna fick lämna ifrån sej mer land än vad Sovjetunionen hade krävt från början.
*Hitler ville ha fred med Storbritannien och Frankrike men när det inte riktigt blev som han hade hoppats på genomförde han drastiska åtgärder. Handeln på havet mellan Tyskland, Storbritannien och Frankrike stoppades och för att lyckas anföll han Danmark och Norge. I maj 1940 kom tyskarnas anfall mot Frankrike via Nederländerna, Belgien och Luxemburg.
* Augusti 1940 attackerade Tyskland Storbritannien med hjälp av flygvapen. Det skulle tvinga Storbritannien att ge upp men trots massiva försök med bombningar misslyckades de.
* Sovjetunion var inte riktigt så starka som tyskarna hade trott och hoppats på. Överenskommelsen mellan Tyskland och Sovjet struntade tyskarna blankt i och planerade istället operation Barbarossa. Först skulle man ta kontrollen Balkanområdet och sedan skulle man i ett kort fälttåg besegra det mesta av Sovjetunionens försvarsmakt. Detta fälttåg försenades dock när tyskarna på våren 1941 bestämde sej för att försöka ta över Grekland och Jugoslavien. Vintern 1941 trodde man i Tyskland att kriget var vunnet för nu stod man äntligen utanför Moskva! Men…..2:
Ryssarna hade en taktik för att vinna över Tyskland. Den taktiken kallades för ”den brända jordens taktik” och precis som namnet antyder så gick det ut på att bränna upp och skövla marken dit tyskarna kom så att ingenting fanns kvar åt dem. I den stränga ryska kylan kämpade Tyskland utan varken mat eller ordentligt med krigsutrustning och på så sätt dog många soldater. På hösten 1942 i slaget om Stalingrad retirerade de tyska styrkorna och detta var bara en av många kommande förluster. I Nordafrika lyckades de allierade få den tysk-italienska armén att dra sej tillbaka och de steg i land i både Italien, Sicilien och andra områden i Stilla havet. Japans krig mot Kina fortsatte vid sidan av Tysklands kamp. USA lade sej i kriget mellan Japan och Kina och krävde att Japan skulle ge ifrån sej allt land de tagit från Kina redan. Om inte detta skedde så skulle importen av olja och andra viktiga industrivaror till Japan stoppas. Alla dessa varor som skulle stoppas var nödvändiga för att Japan skulle kunna fortsätta kriga. Man beslöt därför att överraska USA och anfalla deras flottbas - Pearl Harbour. Den 7 december 1941 var dagen då detta historiska ögonblick genomfördes. Därmed var USA med i kriget och det var en vändpunkt som antagligen hjälpte till att avgöra kriget.

En annan viktig vändpunkt i andra världskriget var D-dagen. Den 6 juni 1944 är dagen som kallas för D-dagen. Den största invasion av denna typ i krigshistorien skedde i Normandie-Frankrike, av allierade styrkor. Ledaren för denna invasion var den amerikanska Dwight Eisenhower. Senare utsågs han till USA:s president. 1000 flygplan bogserade glidarflygplan och flög över fallskärmstrupper och 4000 fartyg förde över soldater. På endast 24 timmar hade över 250 000 man satts iland på Frankrikes kust. Tyskland lyckades inte mota bort angriparna som intog större och större områden i Europa. Ett halvår efter D-dagen stod amerikanska och brittiska arméer på tysk mark. Samtidigt höll USA även på att närma sej de japanska huvudöarna, Sovjetunionen och Tyskland stred mot varandra och Sovjet lyckades ta sej in i Öst-Europa. Finland gav upp och drog sej ur kriget vilket innebar att de fick lämna ifrån sej ytterligare landområden till Sovjetunionen. Nere vid Medelhavet lyckades de allierade besegra den tysk-italienska armén och därmed ta sej upp genom Italien. Tyskland led många nederlag men trots att kriget i stort sett var avgjort fortsatte tyskarna att kämpa emot. På sin sida hade de Japan som också vägrade att ge upp och de båda diktaturerna hade järnkoll på sina arméer och sitt land. Sommaren 1944 skedde ett attentatsförsök mot Hitler men det misslyckades. I Italien föll dock diktatorn Mussolini och därmed också hela hans regim. Hitlers enda räddning nu var att de allierade länderna skulle sluta hålla samman. Det fanns en stor klyfta mellan Sovjetunionen och de andra länderna och tillsammans med USA höll de på att bli den nya stormakten. Även om det fanns ett litet hopp för Hitler och hans Tyskland så såg vägen till vinst lång och svår ut.

Efter att USA hade gått med i kriget överlade och diskuterade de allierade i ett möte i Moskva. Vad skulle man göra med Tyskland? Vilka politiska beslut måste fattas? Det här var stora problem i sej men det största problemet var dock frågan om vad man skulle göra med staterna i Östeuropa. Ledaren för Sovjetunionen- Stalin, ansåg att det bästa vore om de stod under inflytande från just Sovjet. Balkan delades upp mellan Storbritannien och Sovjetunionen, likaså Ungern, Bulgarien, Grekland, Rumänien och Jugoslavien.
I början av 1945 träffades ledarna för Sovjetunionen och Storbritannien och där bestämdes att Polen skulle bli tvingat att flytta på sej och Sovjet skulle få tillbaka sina gamla områden ute i Europa. När de kom till Tyskland så var målet att utrota nazismen! De skulle även betala ett krigsskadestånd och lämna ifrån sej landområden. Det bestämdes också att man skulle bilda någonting som kallades för FN.
När Berlin omringades och Hitler såg vart hans land var på väg tog han sitt eget liv i en bunker den 30 april 1945. 8 dagar senare gav Tyskland upp och kriget var äntligen slut! För att visa sin styrka och makt fällde USA 2 atombomber över Japan- den första i Hiroshima och den andra Nagasaki. Förödelsen var katastrofal och Japan kapitulerade omedelbart. Dess medverkan i kriget och följderna efteråt blev sjukdomar, hungersnöd och annat som gjorde situationen kaotisk i landet.

Andra världskriget var ett brutalt krig som krävde många människoliv, och framför allt var det civila personer som föll offer för maktkampen mellan länderna. Cirka 60 miljoner människor dödades och utav dem så var över 30 miljoner civila. Många hjälporganisationer bildades och gjorde allt för att folk på flykt skulle få komma tillbaka till sina egna hemorter igen. Men i flera fall så fanns det ingenting kvar av hemorterna längre. Där det tidigare hade stått hus, träd och städer fanns nu bara aska och ruiner kvar. Tyskland och Japan blev speciellt drabbade den allra sista krigstiden då flygbomber och artillerieldar förstörde städerna. USA var inte särskilt drabbade vare sej det gällde människoliv, materiella förluster eller den ekonomiska situationen. Det kan ha berott mycket på att USA låg så långt borta från Europa. Havet runtomkring gjorde det svårare att anfalla USA och krävde mer taktik så därför koncentrerade man sej istället på att försöka krossa de andra länderna som motsatte sej Tyskland. De människor som öppet kritiserade Hitler sattes i s.k. koncentrationsläger eller förintelseläger. Även Judar, homosexuella, handikappade, utvecklingsstörda och annat folk som Hitler tyckte avvek från det normala fördes dit. Den politiska åsikten om att dessa raser borde utrotas kallades för nazism och dess anhängare för nazister. I båda typer av läger användes den mänskliga krafter till omänskliga uppgifter. Förintelselägren var värre än koncentrationslägren då dess enda syfte helt enkelt var att förinta de ”onormala” människorna. Judarna var särskilt utsatta och en stor del av Europas judar mördades skoningslöst. Efter krigsslutet ställdes de nazister som var ansvariga inför rätta och straffades. Utav 177 nazister dömdes 12 av dem till döden och flera andra fick långa fängelsestraff. Sovjetunionen hade dock kvar sina arbetsläger eftersom landets deltagande i kriget hade lett till att det var stor brist på arbetskraft. Fångarna fick då hjälpa till att återskapa landet och det var inte förrän på 1950-talet som lägren helt slutade användas.3:
Första och andra världskriget påminner mycket om varandra och har många likheter. Skillnaderna kan jag däremot tycka är svårare att räkna upp. Men man kan väl säga att medan första världskriget enbart handlade om Europa och utspelade sej där...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Andra världskriget

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2007-05-21]   Andra världskriget
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=8214 [2024-07-21]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×