Birger Magnusson Jarl

7 röster
12335 visningar
uppladdat: 2004-05-23
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Birger Jarl är ett namn bekant för de allra flesta, det finns t.ex. hotell, gator och parker uppkallade efter honom, och hans namn stöter man ofta på i historiska dokument, men det är desto färre som vet vem han egentligen var.

Birger Jarl anses vara Sveriges första folkkonung som styrde hela landet. Det hade sedan långt tidigare funnits regionsjarler, men dessa fungerade mest som hövdingar över mindre orter. Birger Magnusson härstammade ifrån en mäktig
Östgötasläkt, en släkt som kommit till att kallas folkungaätten. Birger föddes år 1200 i Bjälbo, Östergötland och dog även där år 1266.


Huvudsaklig frågeställnig:

Hur kom det sig att just Birger Magnusson och hans familj hade så stor påverkan både i Sverige och i våra grannländer?
Vad berodde korstågen till Finland på?
Vad har Birger Magnusson lämnat åt eftervärlden och vad har han haft för betydelse för Sverige?

Konungaätten

I det tidiga1200-talets Sverige var organiserad feodalism nyintroducerat, likaså kristendomen. Kungen organiserade byggen av borgar över hela landet, kungarna bodde under längre eller kortare tid på de olika borgarna, någon huvudstad fanns inte och Stockholm kom inte till på ytterligare ett halvt sekel. Bönderna bodde vid borgarna och skyddades av
länsherrarnas riddare, i och med att bönderna betalade mycket av sin skatt med naturprodukter så fungerade borgarna även som varumagasin. Dessa varor köptes sedan upp av handelsmän. Birger jarls far, Magnus Birgersson var en sådan handelsman, han arbetade huvudsakligen i Syd-östra
Sverige och tjänade stora mängder pengar och landområden, Magnus blev även medarbetare till någon av regionala länsherrarna. Man vet inte mycket om Birger jarls yngre levnadsår annat än att han tidigt kom i kontakt med kristendomen. År 1225 eller 1226 gifte han med dåvarande
riksregentens brorsdotter, detta erbjöd honom stora chanser till de riktigt höga ämbetsplatserna, och likaså för hans familj.


När Birger blev Jarl (gammalt ord för hertige) över Svea Rike år 1248 blev han den första man känner till som skriftligt omtalade Stockholm, dels som ort och som huvudsäte för det svenska styret. I början på 1250-talet avled Birgers hustru, han kom då att gifta om sig med änkedrottningen av Danmark.


Sverige på väg till mot stormakt

” Med svärdet ville de pröva på,
vad de hedna tavasterna kunde förmå.
Tavasterna då undan sprungo,
De hedne förlorade, de kristna vunno.
En var kunde sitt liv där köpa
Med att kristen bli och låta sig döpa”
Citat ur Erikskrönan om ett svenskt
Korståg mot Finland på 1200-taets mitt.

Vid denna tid fanns det fyra stycken huvudintressenter av nordiskt territorium, dessa var Birger Jarls Sverige, Tyskland, England och Ryssland. Sverige, Norge och Danmark hade då börjat sin konvertering från asatron till kristendomen några hundra år tidigare, men i Finland och den svenska glesbygden krävdes set hårdare tag för att frälsa dessa hedningar. Birger Jarl lät då starta ett massivt korståg mot Finland, på detta vis gavs Sverige en anledning till att ta över Finland, man kunde alltså slå två flugor i en smäll genom att kristna landet och ta över det samtidigt. Men han var samtidigt tvungen att agera snabbt så att inte hans konkurrenter skulle hinna före honom. Finland blev sedermera en svensk koloni och Sverige allt rikare, Detta lade grunden till den svenska imperialismen som dök upp några sekler senare. År 1250 blev Birgers äldste son (han hade fyra söner) Valdemar kung, Birger fortsatte ändå att styra landet genom sin son.

Birger Jarl var som jag tidigare nämnt en folkonung, med detta menas att han var en person som folket kunde enas under, han var något av en visionär som ville det bästa för landet. Om vi vid denna tid hade fått en jarl av motsatt slag kan man lätt undra hur det hade gått för Sverige, kanske hade vi vid en sådan orolig tid blivit invaderade av något grannland, vi kanske hade blivit tyskar istället för svenskar, och hur kul hade det varit egentligen…
Birger jarls söner hamnade i dispyt med varandra några år efter Birgers bortgång, Valdemar avsattes från tronen och hans yngre bror Magnus Ladulås blev ny kung. Jarlätten fortsatte att styra Sverige i många år framöver.

Egna reflektioner och tankar

Från de fakta jag har funnit verkar jarl Birger Magnusson ha varit en inspirerande och modern regent. Han har onekligen haft stor betydelse för Sverige och svens...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Birger Magnusson Jarl

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2004-05-23]   Birger Magnusson Jarl
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=2998 [2020-06-04]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×