Medeltiden

1 röster
11983 visningar
uppladdat: 2005-04-15
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Medeltiden betecknar en tid som ligger mellan och kan således inte vara den uppfattning som dåtidens människor hade om sin egen tid. I själva verket är det eftervärldens dom; under den tid som kallas renässansen och som följer efter medeltiden menade man att den epok som låg mellan den prisade antiken och den egna tiden var en mellanperiod, som kännetecknades av tillbakagång och förfall. Länge betraktades medeltiden som en mörk period i Europas historia, men modern historisk forskning har i viss mån kunnat nyansera denna bild. För en bredare svensk publik är kanske Mikael Nordborgs bok Den dynamiska medeltiden det första vetenskapliga arbete, som ordentligt omprövar den tidigare uppfattningen.

Olika historiker avgränsar medeltiden tidsmässigt olika delvis beroende på vilka delar av Europas historia de behandlar. I den här kursen omfattar medeltiden för Europas del perioden 500 - 1500, för Nordens del 1000 - 1500

Situationen i Mellersta Östern förändras radikalt när ett turkfolk, seldsjukerna, erövrar Mindre Asien 1071 och därifrån sprider sin makt så att de kontrollerar den härskande dynastin i det muslimska kalifatet. Den bysantinske kejsaren Alexios Komnenos oroar sig för sitt rike och för hur de kristna pilgrimmerna skall mottagas under dessa ändrade politiska förhållanden. Han vänder sig till påve Urban II, som var en energisk reformpåve. Påven håller flammande tal för den frankiska adeln och får ett starkt gensvar. Mellan 25.000 och 50.000 hörsammar hans uppmaning att med svärdet i hand bege sig till det heliga landet för att "befria" det från de otrogna.

Detta det första korståget är framgångsrikt så till vida att korsfararna intar Antiokia och senare själva Jerusalem, som plundras. Korsfararna upprättar fyra stater i området: grevskapet Edessa, furstendömet Antiokia, grevskapet Tripolis och kungariket Jerusalem.

Gradvis återerövrar muslimerna förlorat territorium eftersom inbördes rivalitet försvagar korsfararstaterna. Jerusalem faller 1187, vilket leder till ett nytt korståg, det tredje, det i vilket Filip II August, Richard Lejonhjärta och Fredrik Barbarossa deltar. De möter en duglig motståndare i sultanen Saladin och lyckas aldrig inta Jerusalem. Fredrik Barbarossa drunknar redan på vägen dit, Filip II August är mest intresserad av engelske kungens franska län och återvänder till Frankrike, när han är förvissad om att Richards envishet kommer att hålla honom kvar för att kämpa mot Saladin. Tillslut tvingas Richard ge upp och återvända hem för att se om sitt hus. Det är om denna tid i England som sir Walter Scotts Ivanhoe handlar (idag kanske mest känd i sin filmversion).

Det fjärde korståget stannar på vägen i Konstantinopel och intar staden 1204, för att upprätta en västlig kejsardynasti där, som kommer att styra staden i 50 år.

I samband med dessa korståg uppstår andliga riddarordnar, som också kommer att få stor politisk betydelse. En av dessa, Tyska orden, företar ett korståg mot slaverna i Östersjöområdet och bildar Ordensstaten som på 1300-talet omfattade nuvarande Baltikum samt Ost- och Västpreussen och var en maktfaktor vid Östersjön.

Dessa korståg blev i mycket plundringståg eftersom de i sin ledning kunde rymma unga adelssöner, som var sysslolösa, krigskunniga och äregiriga och i dessa företag fick utlopp för sin aggressivitet. Vid sidan av dessa testosteronstinna unga ädlingar fanns övertygande kristna, som såg som sin livsuppgift att befria den Heliga staden från vad de ansåg vara det otrogna oket och väntade sig en belöning i hi...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Medeltiden

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2007-10-16

    Man kan aldrig ha google.com s

  • Inactive member 2007-10-24

    inte bra

  • Inactive member 2008-02-20

    haha, de va de sämsta ever

Källhänvisning

Inactive member [2005-04-15]   Medeltiden
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=4039 [2024-06-20]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×