Medeltiden

30 röster
54527 visningar
uppladdat: 2006-11-28
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Mellan åren 500 till 1500 talen är medeltiden. Det är perioden efter det västromerska rikets fall och uppfattas som en dyster och ointressant del av historien. De var en ”mellantid” människan levde i okunnighet, tyckte man. Man ville istället återuppliva kultur och vetenskap från antiken, den epok som ansågs vara människans guldålder. Medeltiden betraktas som en ganska så mörk period i Europas historia, då det inte hände så mycket, vilket jag tycker inte stämmer.
Utifrån våran uppgift, har jag valt att presentera de olika medeltida epokerna inom ämnet samhället. Eftersom att jag kommer presentera samhället så kommer några utav de olika perspektiven smälta in, som T.ex., kyrkan, jordbrukslivet, människorna, sjukdomar, kultur osv. Så i stort sett kommer jag prata lite om allt möjligt, men dock i mindre drag.


Tidig: Det var när medeltiden kom som det grekiska storväldet försvagades, men det romerska blev dock starkare. Det grekiska riket uppdelades och det bildades mindre små stater. Självklart uppstår det konflikter mellan dessa nya stater som leder till krig. Tillslut efter några århundraden så faller även det romerska riket. Efter detta fall återstod i Europa inga fasta gränser på flera hundra år. Denna period var en våldsam tid med plundring och krig. Vilket påverkade både samhället och människan kraftigt. Länderna fick inte hjälp utifrån därför försvarade de sig själva. Då gick de samman och byggde borgar till försvar. De var högt satta bönder i sitt samhälle som ofta ledde försvaret. Dessa bönder blev en överklass som de blev beroende av att hålla sig i. Vilket ledde till att folket fick betala skatter och avgifter till dessa storbönder. Så växte klassamhället framåt.
Man ska inte glömma bort att inom den tidiga medeltiden var prästrollen stor, då var prästerna mer ett med folket, i stort sett varje ”by” hade en egen präst. Dessa präster fick ca en tiondel av sin by med naturprodukter som kött, ägg, spannmål och bidrag. Prästernas uppgift var inte bara att predika, utan också för att informera folket om olika nyblivna lagar som blev beslutat på högre orter. I början av medeltiden så var det endast prästerna som kunde läsa, om man bortser ifrån slottsfolk. Några enstaka kunde troligtvis läsa, men långt ifrån alla.
Befolkningen var dock inte så stor i Europa heller, städerna var inte så pass bebodda som de var skapta till. De fanns mycket ödemarker, och fast de fanns mycket bra jordbruksområden och många livnärde sig på detta så fanns det många tomma åker områden.
Efter det stora fallet efter Antiken började folk att vandra om kring, man visste inte riktigt vart man skulle bosätta sig, detta kallas den stora folkvandringen. Det tog ett bra tag innan folk började bosätta sig på riktigt, så i stort sett hela den tidiga medeltiden var osäker och många folkgrupper började att starta konflikter då de va ”nyinflyttade” osv. Det var även ont om pengar och man förhandlade ofta för att få de man velat ha, pengar hade inte lika stort värde.
Feodalismen var något som föregick i städerna, feo betyder lån. Eftersom att folket inte hade pengar, som kungen ville ha så var de som hade pengar (Adelsfolket) tvungna att förse kungen med pengar, detta gav adeln ännu mera makt i samhället eftersom att kungarna blev belåtna. Men folket blev fattigare och fattigare.Hög: (1000-1300 talen) I mitten av medeltiden, alltså i hög medeltiden började klass samhället växa mer än den tidigare, då de mest bestod av herremän och bönder. Nu var klassamhället uppe i adel, präster, borgare men bönderna hade fortfarande makt men dock en mindre.
På 1000-talets början så uppkom efterlängtade jordbrukstekniker, bla plogen. Detta är en av orsakerna till att de blev en befolkningsexplosion för Europa.
Fler började lära sig läsa, ett stort tack vare att de första universiteten började formas, och fler skolor. Många var fortfarande religiösa, och även i klostren blev skolplikten viktig.
Förutom läskunnigheten blev samt bildkonst, skulptur och arkitektur stora framsteg
Eftersom att fler och fler började studera, började även fler att ifrågasätta Kyrkans makt, all makt som den fått för mycket av anser jag ifrån den tidigare medeltiden. Detta lede dock till att Furstens makt och Kyrkans gick i mot varandra, konflikter som vilken makt skulle Fursten ha och vilken skulle Påven få?
Inom kristendomen var det under denna period mycket tjafs, som sedan ledde till att de delades in i den Katolska kyrkan och den Ortodoxa kyrkan.Sen: 1300-1500 Man kan tro att under den sena medeltiden, borde allt klarna upp men ej.
Just när Europa började att bli bättre ekonomiskt såväl som politiskt inträffar den fruktande digerdöden under 1350-talet. Sjukdomen spred sig blixtsnabbt i hela Europa, och tog död på drygt hälften av befolkningen i vissa byar och städer.
Förutom digerdöden (pesten) kom med senmedeltiden även den stora svälten (1315-1317), böldpesten samt folkupproren särskilt i väst att uppmuntra sociala, ekonomiska och teknologiska utvecklingar som signalerade slutet på den gamla medeltida ordningen och lade grundlade för stora förändringar under renässansen.

Hotet utifrån Europa tycktes försvinna allteftersom då man började utveckla nya krigstekniker, såsom kanoner.
Under denna tid uppkom humanisterna som ville sprida budskap om människans frihet, vilket hjälper mycket av all den depression som både kyrkan och samhällets oro skapat.
Så småningom började man märka en klimat förändring, det började bli kallare, detta ledde till en missväxt. Det var många av böndernas jordar som förstördes, och den kalla vintern tog hårt på folket, och de va ont om mat. Brist på arbetskraft, lönerna höjdes och ökande friheten för jordlösa bönder, en jobbig period som enligt många hävdar var en början till den kommande kapitalismen.
Synvinkeln ur politiskt sett blev det feodala Europa försvagats och nationalisterna styrda av kungar mest i Frankrike, England samt på den Iberiska halvön att stärkas.


Jämförelser: Något som förändrades mycket i tidig och sen medeltid var klassamhället, i början var det endast bönderna som va de högsta stående rankad, men mer åt senare medeltiden var det även adel, präster, borgare som tog sig an makten inom samhället så gott de kunde. Jag har funderat kring varför man ser medeltiden på ett så dystert sett, och har kommigt fram till några svar. För det första var folket så pass beroende av kyrkan och sin tro på himmel och helvete. De olyckor som inträffade ansågs vara djävulens verk. En tillräckligt stor del av medeltidsmänniskans liv ägnades åt fruktan för döden, och alla undvek ett liv i helvetet som kyrkan gick ut med va så brutal, kyrkan utnyttjade detta och mot betalning påstod de kunna ge människorna frälsning till att slippa helvete. Tack vare detta så blomstrade kyrkans ekonomi, och de blev en större makthavare i samhället. För det andra så var det så mycket olika makt innehavare förutom kyrkan som kom och gick och hade krav på människan, under hela medeltiden var människans uppgift hela tiden att anpassa sig. Självklart kan jag förstå att de va en dyster period, och att de samtidigt var massa sjukdomar som man var tvungen att akta sig för. Slutligen sagt tror jag att de va en tuff period.
I den tidiga medeltiden kunde endast präster och högrankade personer i samhällsklasser läsa och skriva, men det blir allt fler i den senare medeltiden som kan läsa vilket tyder på att utveckling går framåt, vilket jag anser positivt.
En annan jämförelse var att fram till 1000-talet (den tidigare medeltiden) var Europa till största ytan uppfyllt av ödemarken, skogar, åkrar och träskområden. Befolkning var mycket liten. Men under 1000-talet inleddes denna kraftiga befolkningstillväxt vilket innebar att de tidigare outnyttjade områdena brukades samt befolkades. Vilket var under högmedeltiden, men tyvärr så dog ett stort antal av denna nya befolkning av diger döden som kom i senmedeltiden.
Efter min överblick av dessa stadier hos folket så var den
Tidiga medeltiden: Den mindre utvecklade perioden som var mycket fattig, ”omodern”.
Mellan medeltiden: En uppgång befolkningsökning, framkommer bra tillgångar. ”utveckling”
Sen medeltiden: Trots fortsatt bra utveckling inom samhället, en nedgång pga., sjukdomar & kyla. ”Början till modernt, trots nedgång”Kort om Sveriges medeltid: Nordens medeltid sägs varade längre än den man utgår ifrån, vilket jag inte vet om det stämmer eller inte. Jordbruket var främst viktigt här i Sverige, ca 90 % av befolkningen var bönder. Man bodde i skogsbygden i gårdar, på slättbygder fanns byarna. De flesta bönder kunde hyra, marker ägda av adelsmän eller kyrkan. Men många bönder ägde själva sina gårdar men de var tvungna att betala skatt till kungen.
Konflikterna som rådde mest under Sverige i den tidiga medeltiden var om adeln eller kungen, skulle ha mest makt.
Sveriges folkrikaste stad då var som än idag vårat kära Stockholm.
Men de fanns andra viktiga städer som Kalmar, vilket gränsade mot söder.
Viborg, vilket ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Medeltiden

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2006-11-28]   Medeltiden
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=7211 [2024-06-21]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×