Första Världskriget

6 röster
16234 visningar
uppladdat: 2005-12-12
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Bakgrund & Orsaker:

Under den Franska revolutionen infördes allmän värnplikt (obligatoriskt för ”män” att göra militärtjänst). I början av 1900- talet hade de flesta staterna i Europa genomfört detta och byggt upp miljonarméer. Under 1800- talets slut kom en hel rad nya vapen b.l.a de bakladdade gevären, det var tack vare det Otto von Biesmark vann sina snabba segrar. Det gamla artilleriet ersattes från tunga bronskanoner till lätta stålkanoner, därmed lättare att förflytta och de kunde skjuta längre och dessutom ökade sprängstyrkan och artilleripjäserna blev dödligare.
Samt att de var mycket snabbare att skjuta med och att mannuvrera.
Samtidigt kom minor och handgranater, sen kom kulspruta , den nya ”dödsmaskinen”.
Flottan förändrades helt och hållet från trä oh segel med fasta kanoner längs sidorna till moderna ångfartyg med vridbara kanoner. Men det var fortfarande den Engelska ”Royal Navy” som var helt överlägsen. Men 1898 förklarade Tyskland att dom skulle bygga upp sin ”krigsmarine” flottan.
Men nu var det inga ångfartyg, det var enorma pansarfartyg, eftersom det bara var Tyskland och England som hade kapaciteten att tillverka dom här pansarbestyckande fartygen.

England insåg 1906 att deras försprång på Tyskland hade tagits in och till förvåning gått om England både materiellt samt tekniskt. Därför försökte den Engelska regeringen att sätta punkt för Tysklands expandering inom flottan. Tysklands kejsare vägrade gå med på någon överenskommelse, berodde mycket på att kejsaren älskade sina krigsfartyg och var alltid närvarande vid sjösättningarna av de nya krigsfartygen.

År 1871 utropades det tyska kejsarriket i Versailles (Frankrike) vägen dit var två framgångsrika mot både Frankrike och Österrike. Man var förbluffad i Europa för den Tyska krigsmakten hade krossat de två största stormakterna förutom England. Redan 1871 var Tyskland Europas modernaste och slagkraftigaste armé, det var bara ryssland som hade mer befolkningsmängd.
Under de följande årtiondena växte industrin i Tyskland enormt, snabbare än något annat land i Europa. Det var bara USA som kunde mäta sig med Tyskarna. Ett officiellt besök av Britterna 1872, upptäckte de att lika många studenter som studerade kemi vid universitetet i München var så många som studerade kemi i hela England. Det var också så att Tysklands ledande inom elektriska saker och uppfann mest olika elektriska apparater, var bara USA som konkurrerade med ”Grossduhschland”.

Trippelententen var en försvarspakt mellan Ryssland, Frankrike och England.
Trippelalliansen var en försvarspakt mellan Tyskland, Österrike-Ungern och Italien som anslöt sig år 1915.

Teknik på gott och ont:

Framsteg humanitärt (elektrisk ljus, telefon, film, konstgödnings, atlantångare, pansarbil och civilflyg.
Framsteg militärt (taggtråd, kulsprutan, snabbskjutande kanoner, nya sprängmedel, pansarbeskyddande slagskepp, pansarbil och stridsflyg).

Och tillverkarna massproducerade alla nya vapen på löpande band, samma sak för de ”humanitära hjälpmedlen” massproducerades i miljon exempel.


Händelseförlopp:

Skotten i Sarajevo, Svarta veckan:

Balkan var oerhört splittrat, under perioden 1815 – 1913 tvingades Turkarna tillbaka (returnerade) och det bildades många nya stater. Sex nya stater bildades Grekland, Albanien, Montenegro, Serbien, Bulgarien och Rumänien. Österrike-Ungern skred om Bosnien och från 1908 till 1914 utkämpades flera småkrig mellan olika stater på Balkan (Det var som en tickande bomb som när som helst skulle explodera). Frans Ferdinand och hans hustru Sophie var på stadsbesök i Bosnien huvudstad Sarajevo den 28 juni 1914 och Frans var Österrikes – Ungerns tronföljare. Han var i staden för att se en militär manöver (övning) och få se lite av ett annat land. Inga soldater hade fått order att skydda dem, det var bara en handfull av livvakter som fick i uppdrag att skydda tronföljaren. I en öppen bil skulle paret åka genom staden, när bilen bara åkt ett kvarter bort kastade någon en bomb mot ekipaget men missade och bomben exploderade under bilen bakom. Trots detta attentat åtogs inga försiktighetsåtgärder, bara att man ändrade färdväg men svängde fel och istället in på huvudgatan och just när chauffören skulle backa tillbaka kom det andra attentatet. Det var den bosniske Gavrilo Princip och han sköt både Franz Ferdinand och hans hustru Sophie, Sophie avled på plats medan Franz fördes till ett sjukhus där han sedan avled pga sina skador.

Österrikes regering hade nog chansen de velat ha – ett krig på Balkan. Det gav Serbien ett ultimatum där dom sa att de ville att Österrikiska tjänste män skulle delta i mordutredningen och att Serbien skulle lova att ett sådant attentat icke skulle upprepas, detta kunde inte Serbien godta (det var sommartid, regeringscheferna, generalerna mm var bortresta) så Österrike-Ungern förklarade krig mot Serbien några dagar senare.

Detta var för att den svarta handeln hade koppling till den Serbiska militärledningen.
Tyskland stötte Österrike till 100 % men blev nu oroliga för hur Ryssland agerade i frågan att stötta Serbien eller vara neutrala. Rysslands svar kom in om sju timmar efter krigsförklaringen mellan Österrike-Ungern och Serbien, Ryssland mobiliserade sina arméer för fullt och vad skulle Tyskland göra?

Tyskland visste att det skulle ta lång tid för Ryssland att mobilisera sig för krig och att Frankrike skulle attackera Tyskland om de fick chansen. Så de tyska generalerna hade en väl uträknad plan/taktik hur de skulle agera hur det skulle bli krig på två fronter, en mot öster, Ryssland och en mot väster, Frankrike och England. Planen kallades för Schliffenplanen. Under den svarta veckan krävde den tyska regeringen att Ryssland skulle avbryta alla sina krigsförberedelser till att föra krig men Ryssland vägrade. Dagen efter förklarade Tyskland krig mot Ryssland den första augusti år 1914, två dagar senare förklarade Tyskland krig mot Frankrike. Den tyska strategin var att krossa den franska armen på bara sex veckor. Sedan skulle en mindre ockupationsarmé stanna kvar medans resterande trupper skulle transporteras till östfronten på de tyska järnvägarna. Veckan avslutades med att England förklarade krig mot Tyskland den fjärde augusti.


Krigsföring, fältherrar och slagfält…

Den framgångsrika tyska offensiven på västfronten hejdades efter redan några månader (september 1914, Marneslaget). Siktet var nu ställt på Paris men nu gav Schliffenplanen vika ”den ryska ångvälten” trampade in över Ostpreussen (ligger idag i Polen) med 550 000 soldater trängde ryssarna ända in till Masurikaträsket. Tyskarna, som inte disponerade med över 200 000 man retirerade för de två ryska armégrupperna. Befälet övertogs då utav Hindenburg (general samt fältmarskalk) och Ludenburg (stabschef). Vid Tannenberg gick Hindenburg till anfall (23-31 augusti) tillfångatog den ena ryska armen. Slaget va ett totalt nederlag för Ryssland (antalet fångar översteg den tyska armens totala styrka). En vecka senare väntade samma öde för den andra invasionsarmén, ett extremt nederlag för Ryssland och dess Tsar. Började tyskarna sitt fälttåg (offensiv) i öster tillsammans med Österrike-Ungern och kastade ut ryssarna ur både polen och Litauen.


Ryssland hämtade sig inte martialiskt och humanitärt och 1917 kom Lenin tillbacka från landsflykt han uppmanade till revolution. Bolsjevikerna började uppror som sedan lede till revolution. De var kommunister ”alla ska ha lika” var dess idé, man kan icke föra krig på två fronter om landet inte kan landet är stabilt så ryssland drar sig ut ur kriget 1917. Nu fick Tyskland både förstärkning av soldater och material på västfronten och det såg ”ljust” ut för det Tyska kejsarriket.
Nu fick tyskarna en ypperlig chans att vinna kriget i väst, efter en lyckad offensiv hade nu tyskarna Paris i sikte (1915).
Det bara ett bekymmer skyttegravar-ställningskrig och ingenmansland…

Kortfattat så om detta … När soldaterna fick order om anfalla så började attacken med att dom extremt stora kanonerna (artilleri) öppnade eld mot fiendes ställningar/positioner. Sedan sprang soldaterna över ”ingenmansland” som var den öppna terrängen mellan de två stridande och var utsatta för både artilleri eld och kulsprutan som var ett effektivt ”dödsvapen” såhär var dom flesta strider under första världskriget. Generalerna på båda sidor tog absolute ingen hänsyn om de förlorade 10 eller 10 000 man på en dag. Förhållandena i skyttegravarna var obeskrivliga, stanken av de döda (gick inte att begrava i lera) blötta, leriga kläder, brist på mat och ammunition och den extrema smittan av alla möjliga sjukdomar.

Läget på västfront var just att tyskarna hade nått fram inom räckhåll till Paris (Marne) 1914 och förblev så stort igenom hela kriget, för när ryssarna trampade in så slutade den tyska offensiven i väst och båda sidor grävde ner sig i skyttegravar och det mardrömsliknande ställningskriget började. 1915 hände en det som de tyska generalerna gett order om inte fick hända, en tysk u-båt attackerade och sänkte den Amerikanska ångbåten Lusitanian och 300 amerikaner dog. President Wilson tog väldigt hårt på saken och förklarade krig mot Tyskland. Det skulle ta minst 2-3 innan Amerikanska trupper skulle vara i Europa och då skulle situationen vara mörk för Tyskland. Situationen i det koloniserade Afrika var att Tyskland förlorade slaget om Afrika när deras hela deras flott styrka sänktes 1916 av britterna.

Det ”Osmanska riket” (Turkiet) hade varigt härskare över hela mellanöstern och bitar in i Afrika. Men deras lycka var på väg att ändras, britterna och de allierade intog stad för stad och när det hade erövrat Bagdad 1917 var det ett svårt läge för det ”Osmanska riket” och turkarna började retirera. 1917 kom 300 000 amerikanska soldater till Frankrike och nu började det allierade sina offensiver på alla fronter mot Österrike-Ungern, Turkiet och Tyskland. Det slutade med att Österrike-Ungern kapitulerade och ville ha vapenvila. Sedan blev det enorma förluster för Turkiet och tyskarna började det gå utför för.

Freden:

Den tyske kejsaren avgick efter extrema förluster och bristande på resurser till landet 1918 och med en ny regering började fredsförhandlingarna den 11 november klockan 11 1918. Kriget hade fört död till nästan 10 miljoner människor och den dubbla siffran i sårade. Den amerikanska presidenten Wilson landsteg i Frankrike som en hjälte, både England och Frankrike ville förhindra ett nytt krig och försvaga Tyskland möjligheter till att föra krig. Wilson ville inrätta en internationell fredsorganisation det skall att bli kallad för Nationernas Förbund, där skulle framtida problem lösas för att förhindra krig. Fredshandlingarna hölls i det gamla kungaslottet utanför Paris i Versatiles. Trippelententens och Amerikas drev igenom hårda fredsvillkor för Tyskland.

· Tyskland tvingades att erkänna sig skyldiga till kriget och var tvungna att betala en enorma krigsskadestånd.

· Tyskland förlorade områdena Elsass och Lothringen till Frankrike (erövrades av Bismarck under fransk-tyska kriget)

· I öster fick Polen delar av Tyskland samt Tyskland fick inte ha några kolonier kvar.

· Den tyska armen begränsades till dryga 100 000 man och värnplikten upphörde och den tyska flottan skulle överlämnas till engelsmännen men besättningarna sänkte skeppen hellre än att gå med på det.
Det bildades nio nya självständiga stater i Europa på bekostnad av att Österrike-Ungern delades och Tyskland fick lämna ifrån sig erövrade stater och Ryssland drog sig tillbaka från dess erövrade stater. Dom nya staterna var Finnland, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tjeckoslovakien, Ungern, Jugoslavien och dessutom blev Island och Irland självständiga stater.

Sveriges ståndpunkt under kriget var att förbli neutrala och det va ett land med inga strategiska nödvändigheter och utgav inget hot till de större staterna te.x Tyskland samt Frankrike.

Världen efter kriget.

· Europa, freden som slöts 1918 förändrade Europas karta, Kejsardömet Österrike-Ungern kollapsade liksom tysklands kejsardöme och blev republiker. Många miljoner människor dog i spanska sjukan (en influensa). Tyskland som var tvungna att betala en enorm summa pengar till de krigsdrabbade länderna fick en ekonomisk kris. Italien fick en diktator liksom Spanien (Adolf Hitler kom till makten 1932).

· Asien, Kina var delat mellan olika krigsherrar men under 20-talet kämpade det två partierna om landet ena var kommuniste och det andra var nationalisterna. Japan hade ockuperat näst intill hela Asien och anföll Kina 1930 då enades båda partierna.

· Australien & Nya Zeeland, Arbetarpartiet hade stora medgångar under början av 1900-talet, nya lagar kom, konkurrensen med Japan ökade, högre skatt samt tullar infördes och Nya Zeeland fick kvinnlig rösträtt 1901 och var ett av världens då mest ledande välfärdsland.

· Afrika & Indien, britterna och fransmännen höll på att tappa kontrollen i sina kolonier stat efter stat blev självständiga, men efter Egyptens självständighet 1922 fick de två ockupationsmakterna kontroll över läget. Situationen i Indien var att britterna försökte behålla Indien som koloni men Mahatma Gandhis ickevåld motstånd ökade och det blev att oroligare i landet, samtidigt ökade motsättningarna mellan muslimer och vanliga indier.

· Nordamerika & Syda...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Första Världskriget

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2005-12-12]   Första Världskriget
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=5107 [2024-05-22]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×