Jämförande uppgift i Religion

5 röster
33951 visningar
uppladdat: 2009-05-20
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Jämförande uppgift i Religion

Religionens historia

Judendomen, Kristendomen och Islam har alla samma stamfader nämligen Abraham. Abrahams två söner Isak och Ismael blev sedan stamfäder för två religioner. Isak blev stamfader för Judendomen och Ismael för Islam. Kristendomen är utvecklad från Judendomen så man kan säga att Isak är stamfader för den också. Dock brukar man säga att Jesus är stamfader för kristendomen. Alla tre religionerna är monoteistiska, det vill säga att de tror bara på en Gud.

Judendomens grundare var Moses. Det var han som ledde judarna ut ur Egypten och in i Kanaan land. Moses dör dock innan de når Kanaan land. Domare och hövdingar från 12 stammar slår sig samman med en enda kung, Saul, och på så vis besegrar de filistéerna.

Judarna hade sammanlagt tre olika kungar Saul, David och Salomo. Salomo upprättade ett tempel där de utövade sin religion. När rommarna erövrade Kanaan land så rev de templet. Judarna blev då tvungna att bygga egna tempel, så kallade synagogor, det blev också väldigt viktigt att följa reglerna man hade inom Religionen för att visa att man hörde tillsammans.

Kristendomens grundare var Jesus. Enligt den kristna tron är Jesus halvt människa och halvt gud. Eftersom Jesus mor var människa (jungfru Maria) och Jesus far är Gud själv. När Jesus blev korsfäst omkring år 33 tog det inte många dagar fören folk runt omkring sa att de hade sett Jesus. Alltså att han inte var död. Jesus hade återuppstått. 50 dagar senare uppenbarade sig den heliga anden. Efter det började Jesus lärjungar att predika om kristendomen. Till en början gick det bra. Men efter ett tag blev den romerska kejsaren rädd att han skulle förlora makten så han förbjöd kristendomen. I många årtionden blev kristna förföljda och dödade för sin tro. År 313 e.kr beslutade kejsaren Konstantin att kristna inte längre fick förföljas. Han hjälpte dem också att bygga en kyrka. År 380 e. kr bestämdes att kristendomen var den enda rätta och tillåtna religionen i romariket. 

Islams grundare var Muhammed. Islam grundar sig på de två andra religionerna. Man brukar säga att Muhammed är för Islam som Jesus är för Kristendomen. Det var nämligen han som fick uppenbarelser av Gud. Dock ser muslimerna inte Muhammed som en messias, utan som en profet.

Gudsbild

Enligt Judendomen och Kristendomen skapade gud världen på 6 dagar. På sjunde dagen vilade han och begrundade sitt verk. Han skapade då Adam av stoftet från jorden och Eva från ett av Adams revben. Det var Eva som blev lurad av ormen till att ta frukten från kunskapens träd, och båda åt av den. Som straff blev de utvisade ur paradiset och Eva skulle bli tvungen att föda sitt barn med smärta och Adam skall bruka den jord som Gud givit dem med svett och tårar.

I Islam tror muslimerna att de är skapade av Gud, inte av stoft utav lera. Adam är den första profeten och människan. Det är både Adam och Eva som tar frukten från kunskapens träd men att gud förlåter dem, för Gud är vidsynd och förlåtande.  Dock måste de flytta ner till jorden. Muslimerna tror inte heller att Gud vilade på den 7 dagen, eftersom trötthet är mänskligt och inget man kan överföra till Gud. I islam finns det ingen Guds son som i kristendomen. Jesus är en profet precis som Muhammed var. Inom islam brukar man säga: Det finns ingen Gud utom Gud och Muhammed är hans profet (den muslimska trosbekännelsen). Med det menar de att Gud är allsmäktig och att det inte finns någon som kan stå vid hans sida. Adam, Muhammed och Jesus är bara profeter.

Alla tre religionerna tror på Jesus. Det är dock bara Kristendomen som betraktar Jesus som messias, Guds son. De kristna betraktar honom som den "perfekta" människan, Jesus har inga dåliga sidor i sin personlighet. På samma sätt ser muslimerna på Mohammed. Inom Islam och Judendomen ser de Jesus som en profet, inte som Guds son. 

Människosynen

I judendomen är det väldigt viktigt att följa guds lagar. Att tro på den ende Guden, den Gud som har gett dem det heliga landet. Det finns också olika matregler i judendomen. De får till exempel inte äta griskött eller köttätande djur. De får heller inte blanda mjölk med kött. I judendomen finns det också ett speciellt sätt att slakta på, för att köttet ska anses rent (koscher). Beroende på vilken riktning inom judendomen man tror på, kan man betraktas som jude eller inte som jude. Tillhör man den ortodoxa judendomen måste mamman vara jude eftersom det är genom modern som judendomen ärvs. Helst ska dock bägge föräldrarna vara judar. Inom reform- och konservativ judendomen spelar det ingen roll vilken av dina föräldrar som är jude. Judiska pojkar skall även omskäras den åttonde levnadsdagen.

Islam är precis som judendomen, en regelreligion. Muslimerna har precis om judarna speciella matregler. Till exempel får en muslim inte heller lov att äta griskött. En muslim får inte heller lov att konvertera till en annan religion, eller gifta sig med en person som inte tror på en Gud allena. Här skiljer sig också religionen mellan män och kvinnor. Kvinnor måste gifta sig med en man från samma religion, medan män får lov att gifta sig med en judisk eller kristen kvinna (gängse praxis). Muslimska pojkar måste också bli omskurna precis som judiska pojkar, dock omskärs de mycket senare.

Om man jämför kristendomen med, de andra två religionerna, så är kristendomen mer "frivillig". Ordet frivilig är egentligen fel, det jag menar är att en muslim eller jude håller sig till de regler som finns, man tror på sin religion. I Kristendomen finns det många människor som inte tror på Gud eller går i kyrkan, de håller sig inte heller till kristendomens "regler", men kallar sig ändå kristna. Personligen har jag aldrig träffat en muslim eller jude som till exempel äter griskött, men jag har träffat många som hävdar sig som kristen, men som inte går i kyrkan eller tror på Gud. En kristen person får lov att konvertera till en annan religion. Det finns heller inga matregler inom kristendomen.

Egen punkt

Som egen punkt har jag valt att ta upp hur kvinnosynen skiljer sig mellan religionerna. Kvinnan har alltid varit den som stått bakom mannen, och varit en bra moder och en bra hustru som tar hand om sin man.

I den kristna religionen har kvinnan nu på senare tid blivit mer jämlik mannen, i alla fall i väst. Kvinnan får lov att göra en yrkesmässig karriär, och dessutom få bli präst. Dock gäller detta inte den katolska tron. Om vi läser i bibeln så står det att mannen äger allt i sitt hushåll inklusive sin fru. Hon "tillhör" honom precis som en egendom. Hon är på så vis skyldig honom absolut trohet, utan att han är skyldig henne detsamma. Inför en domstol har kvinnan igen talan och hennes vittnesmål gäller inte förutom i extrema fall. Hon är inte berättigad till något arvegods. Mannen kan, om han ville, begära skilsmässa utan något som helst hinder medan kvinnan bara i sällsynta fall har rätt att begära skilsmässa. Kvinnan betraktas som oansvarig och omyndig. Det står dock också i bibeln att: "Ni män, älska era hustrur, så som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den... På samma sätt är mannen skyldig att älska sin hustru som sin egen kropp" (Ef 5:28). Alltså är kvinnan i alla fall en person av betydelse. Mannen har samma krav på sig att älska sin hustru, som hustrun har att älska sin man.

I judendomen anses mannen och kvinnan som jämställda. I det religiösa livet har dock mannen och kvinnan fått olika uppgifter. Kvinnan skall vara hemma och ta hand om hemmet och barnen. Nu för tiden har kvinnan fått en allt mer betydelsefull plats i samhället. Det finns till och med kvinnliga rabbiner och kantorer, vilket var otänkbart för i tiden. I den judiska tron är det väldigt vanligt att kvinnor täcker håret, vilket är en symbol på att de är gifta. I judendomen får en kvinna skilja sig om hon vill. Det är nämligen mannens uppgift att ta hand om sin kvinna, och om han inte gör detta, har hon rätt att skilja sig från honom.

Den islamska tron är förmodligen den enda av våra tre religioner där kvinnan är som mest omdiskuterad. Dels är det på grund av att muslimska kvinnor klär sig på ett annorlunda sätt och dels för att vi hör så mycket negativa saker om islam och dess syn på kvinnorna. I Islam finns det ingen skillnad mellan kvinnors och mäns relation till Gud, de får samma straff eller belöning för sina handlingar. Det står också att kvinnan får lov att besöka moskén, men män och kvinnor ber avskilda åt. Att kvinnan skulle vara tvungen till giftermål är också en myt. Islamska jurister har alltid tyckt att kvinnor bara skall gifta sig med muslimska män. Det står dock inget i koranen om detta, tvärt om, det står i koranen att gifta kvinnor får lov att gifta sig med ic...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Jämförande uppgift i Religion

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2009-05-20]   Jämförande uppgift i Religion
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=58218 [2024-05-27]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×