Auschwitz

3 röster
8936 visningar
uppladdat: 2007-02-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Auschwitz uppkomst
Auschwitz är ett område i Polen där en stor del av nazisternas förintelse ägde rum. Heinrich Himmler, en av Hitlers närmaste män och chefen för SS, gav order i april 1940 om att bygga ett koncentrationsläger i den polska byn Oświęcim med det tyska namnet Auschwitz. Lägret som byggdes var Auschwitz-Stammlager. Det var ett administrativt center för hela området Auschwitz. Byggnaderna var tidigare en förläggning för den polska armén. Omkring 70000 utbildade polacker och sovjetiska krigsfångar mördades där.
11 månader senare beordrar Himmler att bygga upp lägret Auschwitz-Birkenau. Det blev ett förintelseläger där de mesta av alla offer mördades.
IG Farben fick bygga upp en fabrik i närheten av Auschwitz för att använda sig av fångarna i arbetet, Auschwitz-Monowitz byggdes. Auschwitz-Monowitz var ett arbetsläger där de gjorde färg och andra kemiprodukter för företaget IG Farben.
Dessa läger var huvudläger, men det fanns 39 mindre läger till.
Auschwitz är det mest kända av nazisternas koncentrations- och utrotningsläger och området var 40 km².

Varför ett förintelseläger i Oświęcim?
SS använde sig av området eftersom det låg ganska isolerat och lätt kunde utrymmas, dessutom låg det i en järnvägsknut, som gjorde det lätt att frakta dit människor och föremål från omvärlden. Den sista anledningen var att den polska armén redan hade byggt byggnader, som de sedan hade förlorat i ett nederlag mot tyskarna.

Några viktiga datum
15 februari 1942 börjar judar dödas i gaskammare med Zyklon B-gas i Auschwitz-Stammlager.
20 mars 1942 byggdes två gaskammare i ombyggda boningshus i Auschwitz-Birkenau. De första offren blev polska judar från Oberschlesien.
4 maj 1942 äger en selektion rum för fångar som har varit på Auschwitz-Birkenau i flera månader. De ”icke användbara” skickas till gaskamrarna.
4 juli 1942 genomförs en selektion, på plattformen för avlastning för de nyanlända fångarna, i Auschwitz-Stammlager för första gången. Det var judar från Slovakien. När fångarna kom till Auschwitz delades de upp i ”användbara” och ”icke användbara”. De ”icke användbara” var barn, kvinnor med barn, gamla, handikappade, de skickades direkt till gaskamrarna. De ”användbara” var kvinnor och män som var unga och starka.
7 juli 1942 ger Himmler doktorn Clauberg tillstånd att utföra experiment på fångarna i Auschwitz.

Sonderkommandot
I Auschwitz-Birkenau levde man bara i ett par timmar, om man inte fick arbeta i sonderkommandot. Då fick man leva så länge man hade ork att arbeta, som oftast var ett par månader, eftersom de inte fick mycket att äta. Detta var ett effektivt sätt att uppfylla nazisternas syfte; att utrota judarna och annat underlägset folk.
Sonderkommandot var vissa fångar som fick de värsta jobben i Auschwitz. De fick dra ut kropparna ur gaskamrarna, raka av håret på fångar, dra ut guldtänder och bränna upp de döda fångarna. De i sonderkommandot hölls avskiljda från de andra fångarna, eftersom de hade en vidrig hemlighet - arbetet. Nazisterna använde sig av sonderkommandot i ett försök att lägga skulden på offren, att nazisterna är offrens mördare, men offren är inte bättre än nazisterna, det var meningen med sonderkommandot. Nazisterna ville inte bara förstöra offrens kroppar, utan också deras själar.

Det mest fruktansvärda året
Våren och sommaren 1944 var mördandet Auschwitz-Birkenau på sin topp. Då kunde 3-4 tågtransporter komma varje dag, med 3000 till 3500 människor. Ungefär var tionde fick arbeta i sonderkommandot, de andra gasades ihjäl. Krematorierna klarade inte av så mycket bränningar, så man fick bränna vissa kroppar i gropar. De sista gasningarna var på hösten 1944. När ryssarnas trupper nådde fram till Auschwitz-Birkenau den 27 januari 1945 hade nazisterna monterat ner och sprängt gaskamrarna.
Det mördades 1 miljon judar,...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Auschwitz

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2009-02-18

    Lätt 10/10

Källhänvisning

Inactive member [2007-02-01]   Auschwitz
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=7516 [2024-06-21]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×