Auschwitz

6847 visningar
uppladdat: 2008-02-16
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Auschwitz är kanske det mest kända av nazisternas koncentrations- och utrotningsläger. de skapades av nazisterna under andra världskriget. SS motiv för att skapa lägret var att fängelserna i Schlesien var överfulla, men det var inte den egentliga baktanken. Anläggningarna ligger i den lilla Polska byn Oswiecim. byn låg någorlunda isolerat och kunde lätt utrymmas och bevakas som ett SS Interessegebit, ingen fick vistas där, inte ens andra tyskar. Oswiecim låg nära järnvägen så det var lätt att frakta dit människor från hela det ockuperade Europa. Koncentrationslägret som till en början bara var tänkt för polska politiska motståndare var aktivt i fem år med ett enda syfte, att utplåna oskyldiga människor efter deras bakgrund. ngefär 70 000 polska intellektuella och sovjetiska krigsfångar mördades där.I början av 1940 byggde många flera koncentrationsläger och förintelseläger i området.


flera läger

i takt med att fångarna ökade så utbyggdes lägret med ett till isolerat arbets- och dödsläger. Redan år 1941 börjades
KL Auschwitz II Birkenau som blev resultatet av en stor utrotningsanläggning med sina fyra krematorier och gaskammare. sedan kom ett tredje läget till, KL Auschwitz III Monowitz och även 39 filialer byggdes till lägret, dessa användes till arbetsläger där fångar fick jobba i gruvor, stålverk och fabriker som billig arbetskraft. Judarna jobbade bland annat med att tömma gaskammare, klippa håret på andra judar och bränna kroppar i krematorier eller gropar.Gross-Rosen

Den 2 november 1944 avbröts massmorden i Auschwitz-Birkenau. Den sista transporten av judar anlände den 5 januari 1945 från berlin . fångar tvingades sedan marschera från Auschwitz till koncentrationslägret Gross-Rosen; anledningen var att Röda armén närmade sig Auschwitz. Av de 66 000 som avgick från Auschwitz kom mindre än hälften fram till Gross-Rosen.Tusentals fångar sköts längst vägen eller dog av utmattning.

Befrielsen

Lägret befriades av den Röda Armén den 5 januari 1945. Vid befrielsen fanns det endast 7000 fångar kvar vid livet och många av dem klarade inte av att överleva några dagar efter befrielsen, eftersom de var de svagaste som hade blivit kvar lämnade av SS vid evakueringen på 66 000 fångar. Evakueringen skedde när Röda Armén närmade sig och i samband med det så sprängde SS-soldaterna gaskammare, baracker, krematorium och mycket mer för att dölja bevisen på deras fruktansvärda brott de begått. Eftersom inte alla dokument är bevarade idag vet man inte exakt hur många som mördades på lägret, men det uppskattas att vara kring 1100 000 – 1500 000 människor. Mycket är sparat och bevarat i dag och delar har även åter uppbyggts för att visa allmänheten vad som egentligen hände under förintelsen. KL Auschwitz I och KL Auschwitz II Birkenau är i dag museum i Oswiecim som ligger i Polen.barnen på Auschwitz

barnen som skickades till Auschwitz var främst judiska. Enligt uppgifter skickades minst 1.1 miljoner judar till Auschwitz och 20% av det antalet var barn. Barnen som var i familjelägret hade det oftast lite bättre. Barn i åldern 6-10 fick gå med i tre olika undervisnings klasser. till och med dock föreställning tilläts i en av barackerna. Även lite bättre mat tilldelades i detta läger. tillståndet var bättre i familjelägret, men i mars 1949 så upphörde familjelägret och 3791 fångar leds direkt till gaskamrarna. Slutligen även de andra 7000 återstående från lägret, vilket var främst barn.

Inne i en av barnbarackerna är det målat en parad med några barn som bär på leksaker. Barnen tittade på denna målning varje dag, men då viste de inte att de själva skulle få gå i en l...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Auschwitz

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2008-02-17

    bra arbete!!!!=)=)

Källhänvisning

Inactive member [2008-02-16]   Auschwitz
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=9262 [2024-06-22]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×