Dödshjälp (Eutanasi)

10 röster
32541 visningar
uppladdat: 2006-06-13
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Innehållsförteckning


Inledning 2
Syfte 2
Metod 2
Vad innebär dödshjälp? 2
Dödshjälp i Sverige och andra länder 2
Hur olika religioner ställer sig till dödshjälp? 3
Diskussion och argumentation 3
Sammanfattning 4
Källförteckning 5Dödshjälp (Eutanasi)

”Jag ska inte ge något dödligt läkemedel till vem som hellst med begäran, inte heller föreslå sadant råd” Hippokrates, ca 400 f.kr.


Inledning

Aktiv dödshjälp är ett hett ämne nuförtiden och den blev en kontroversiel fråga när det gäller rätt eller fel att tillåta den. För någon är det rätt and samtidigt är det fel för annan. Med denna utredningen försöker jag att undersöka den etiska frågan om dödshjälp för att jag tycker att det är en viktig fråga som är tabulagd i olika delen av världen bland annat Sverige. Jag hoppas att med detta arbete få förståelse för båda parter (för och emot) trots att jag är emot dödshjälp. Sedermera ska jag förklara varför är jag själv mot dödshjälp i avsnittet diskusson nedan.


Syfte

Det huvud syftet av denna utredningen är att undersöka om det är rätt eller fel om dödshjälp är tillåten i Sverige.


Metod

Genom olika encyklopedier och webbsidor, och genom flera informations källor från intervuer med några präster och imamer fokuserar man på deras utsikt om dödshjälp.


Vad innebär dödshjälp?

Enligt den fria encyklopedin, Wikipedia (http://sv.wikipedia.org/wiki/Eutanasi, maj 2006), dödshjälp eller eutanasi är grekiska och betyder ”god död”, smärtfri död eller barmhärttighetsdödande.

Trotts att syftet av denna utredning fokucers om aktiv dödshjälp, det är viktigt att man skiljer mellan aktiv och passiv dödshjälp för att göra det klart och tydligt till läsaren. Aktiv dödshjälp innebär att läkaren påskynder döden genom att ge patienten överdod av sömnmedel eller liknande eller injicerra något gift. Däremot, passiv dödshjälp betyder att man egentligen håller sig undan från patienten, avbryter eventuella åtgärder för att förlänga patientens liv.


Dödshjälp i Sverige och andra länder

Som sagt att aktiv är fortfarande inte tillåten i Sverige men däremot passiv dödshjälp är tillåten under läkersamråd med patienter och dech deras anhöriga. Tack avre att inget parti i Sverige har tagit dödshjälp frågan upp. Men det sägs att mer än en av tre av svenska folket är för dödshjälp. Enligt en argumentaton (nej till dödshjälp, ja till livshjälp) av Barbro Gregorson (juli 2001), Svenska Dagbladet gick i en undrsökning med hjälp av Sifof (februari 2001) om svenska folket och hittade att 70% av dem vvar för dödshjälp. Det är skrämmande faktistkt att majoriteten av folket i det här landet vill dödshjälp ska legaliseras. Dödshjälp är de flesta länder idag förbjudet. I danmark är passiv dödshjälp genom livstestament lagligt. Länder som Nederländerna och Belgien har förekommit även längre med dödshjälp. Aktiv dödshjälp är laglig i Nederländena och blev lagstiftat förrän 2002. två läkare måste komma överens för at ge dödshjälp och 50 frågra ska besvaras (National Encyklopedin, 2000).


Hur olika religioner ställer sig till dödshjälp?

Döden är en av dem viktiga frågor som religioner har att göra med. För att kompletera detta arbete intervjuade via e-post jag tre präster, en imam och två rabbiner. Men endast två präster och en imam som svarade mina e-post. Det var för att känna till vad olika religioner säger om dödshjälp. Jag börjar med David Hart, präst vid Bournemouth Universitet i England, och han tillhör The Church of England (anglikansk). Han tror att The Church of England har ingen officiel synpunkt om dödshjälp. Den ankommer på de lokala biskoppar och präster. Han själv är med dödshjälp innom ramen att man har rätt att göra ett informerat beslut om man vill dö. Och ha menar att detta beslut kan inte utföras utan konsultation bland annat läkervård.

Däremot, enligt Björn Nordlund, prästen i Torsång, Svenska kyrkan (luthersk) tar avstånd från aktiv dödshjälp. Det gör han personligen också, eftersom han anser att ingen annan än Gud råder över livet. Enligt svensk lag är aktiv dödshjälp inte tillåten. Däremot kan läkare, i samråd med anhöriga, besluta om att avbryta livsuppehållande behandling när behandlingen endast förlänger döendet.

Imman i Moskén säger att det är fel att man tar sitt liv eller någon annan gör det för honom. Om hon gör själv det är självmord och om någon annan gör det blir det ett mörd, och det är förbudet i islam. Han snser att man har inte rätt att få dödshjälp. Han själv är helt och hållet mot dödshjälp. Det går under rubriken att skydda människans liv som en gåva av Gud, man äger inte sig själv, reflekterar han.

Enligt judendomen, dödshjälp är förbuden och behandlas som ett mord. Det finns inga undantag till denna regel och det gör att det finns ingen skilnad om man vill dö eller inte. Men if patienten vill dö och hans liv hänger på en risparator då man kan stänga av den eftersom den är inte ett naturligt andningssystem. Islam ser att alla människor liv är lika värde eftersom de är en gåva från Gud. Allah (Gud) väljer hur lång ska man leva och människor ska inte ligga sig i den. De flesta kyrkorna förbud dödshjälp och behandlar den som ett mord. Men det finn andra kyrkor som ”United Church, Metodist Church och Unitarian Church” stöder fastställd dödshjälp för svår sjuka människor. Den Katolska kyrkan tillåter inte dödshjälp och den behandlas som ett mord och kräver straff. Katolicism läran är att människor skulle få mat och vatten till de dör på ett naturligt sätt .


Diskussion och argumentation

Dödshjälp eller eutanasi är en etisk fråga för samhället. En fråga svår att sätta sig in i och ta ställning till. Jag tror att det krävs kunskap och livserfarenhet att kunna besvara denna fråga. Jag tror även att man måste vara insatt i människors lidande vid livets slutskede för att kunna svara ärligt på frågan om eutanasi. Det däremot, har jag egen erfarenhet ifrån. Den 27 September 1997, skades min äldste son med kniv på ögonbryn och fick han hjärnblodning i hela hjärnan då satt han på respiratorn och sedan dog han efter sju dagar. Under tiden han andades han med hjälp av respiratorn, det menas att hans hjärna dog men hans hjärta jobbade de sju dagar. Enligt islam regler när hjärnan dör, man kan avtsänga respiratorn utan det blir ett mord . Det är eftersom man andas inte på naturligt sätt, altså när hjärna är död dör man (http://www.sos.se/sos/laginfo/hjarndod.htm). Men de gjorde inte så, de lämnade mi son på respiratorn sju dagar till hans hjärta dog. Jag till och med bad de på shukhuset att jag vill donera hans organer till dem som behöver och viste inte om varför de inte gjorde så. Jag kan förstå att andra lider av en svår sjukdom och ligger på sjulhuset för flera år, men som sagt jag är mot dödshjälp för jag ser är det mot Guds vilja och när man lider man tappar mycket synder. De som är för dödshjälp glömmer de att det finns en risk att rätten att dödshjälp med tiden förvandlas till en plikt att dö. Att äldre och sjuka känner sig som en last för samhället och känner en skyldighet från omgivningen att begära dödshjälp. Tack våre att är det fortfarande inte finns ett parti i Sverige som driver dödshjälpfrågan.

Argumentation mot dödshjälp

1. Dödshjälp är förbudet av Gud.
2. Det är svårt att reglerera dödshjälp.
3. Människor skullle aldrig dödas.
4. Att tillåta dödshjälp försvagar samhällets respekt för mänskligt liv.
5. Att lida kan ha ett rejält värde.
6. Dödshjälp ger läkarna alltför makt.
7. dödshjälp gör att människor blir förskräckta för lakarna.
8. Dödshjälp är inte det intresse av patienten.
9. Dödshjälp kan trycka människor att göra slut på deras liv.
10. dödshjälp skickar en fel signal om handikapp.
11. dödshjälp kan kränka andra människors rättigheter.

Argumentation för dödshjälp

1. Dödshjälp kan vara barmhärting.
2. Männskor har rätt att dö hur och när de vill. Man måste få besämma om amn ine vill leva längre.
3. Befrielse argumentation.
4. Man kan inte avvärja döden och då är det viktigt att legalisera den på rätt sätt.
5. Döden är inte alltid en ondska som skulle avvärja.


Sammanfattning
Aktiv dödshjälp är ett omdiskuterat ämne i hela världen och är förbjudet i stora delar av världen. Länder som tillåter aktiv dödshjälp är till exempel Nederländerna (först att införa aktiv dödshjälp) och Belgien. Passiv dödshjälp används redan i dag i Sverige. Och man frågar sig egentligen, varför bara två länder som tillåter dödshjälp? Är andra människor eller andra ländar är tokiga? Nej, det tror jag inte. Aktiv är fortfarande inte lagligt i Sverige och man för straffas om man gör det. Men det sägs att Sverige kanske ska följe Nederländerna och Belgien för dödshjälp i framtiden.
Slutsatsen av allt detta är att jag är negativ till döds...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Dödshjälp (Eutanasi)

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2006-06-13]   Dödshjälp (Eutanasi)
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=6577 [2021-05-06]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×